Haberler

Haberler->İlanlar   
Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları İlanı
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. ve 9. Maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

Kontenjan Sayıları

Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Kabul Koşulları

Biyoloji 20 - Fen Fak., Fen-Ed Fak. Biyoloji Böl. Mezunu


Kimya 15 3 FenFak., Fen-Ed.Fak.Kimya Böl. Mezunu


Matematik 10 - Fen Fak., Fen. Ed Fak. Matanatik Böl. Mezunu


Fizik 10 5 Fen-Fak., Fen-Ed. Fak. Fizik. Böl. veya Fizik Müh. Mezunu.


Elek. Elektronik Müh. - 26 4 Müh. Fak., Müh-Mim. Fak. Elek. Elektronik Müh. Böl. Mezunu.


Jeoloji Mühendisliği 25 - Müh. Fak., Müh,Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl. Mezunu


Makine Mühendisliği 20 - Müh. Fak,, Müh.Mim. Fak, Makina Müh. Böl. Mezunu


İnşaat Mühendisliği 25 - Müh. Fak., Müh.Mim. Fak. İnşaat Müh. Böl. Mezunu


Maden Mühendisliği 12 - Müh.Fak., Müh.Mim. Fak. Maden Müh. Mezunu (Jeoloji Mühendisliği Mezunlarıda başvurabilecektir.)


Başvuru için Adaylardan İstenilen Belgeler ve Şartlar:


1- Öğrenim görmek istedikleri Lisansüstü Programı ve Enstitü Anabilim Dalını belirtir dilekçe.

2-Özgeçmiş,


3- Yüksek lisans programına başvuru için, lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,


4- Doktora programına lisans derecesi ile başvuru için, lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği: yüksek lisans derecesi ile başvuru için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,


5- Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı öreği,


6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) belgesinin aslı veya onaylı örneği,


7- Fotoğraflı nüfus cüzdam örneği,


8-2 Adet vesikalık fotoğraf,


9- Not durum belgesi (Transkript)


10- Yüksek Lisans için ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen TOEFL, IELTS sınavlarından alınan yabancı dil belgesi geçerlidir. Yabancı dil belgesi olmayan öğrencilerde yabana dil puanı 0 (sıfir) olarak değerlendirilir, doktora için en az 55 (elli beş) puan alanlar başvurabilir.


11-Yüksek lisans programına başvurduğu puan türünde (ALES) den en az 55 (elli bei) puan alanlar; doktora programına lisans derecesi ile müracaat edenlerden (ALES)'den en az 70 (yetmiş) puan alanlar, yüksek lisans derecesi ile müracaat edenlerden ( 60 (artmış) puan alanlar başvurabilirler.


12- Doktora programına lisans derecesiyle müracaat eden adayların mezuniyet ortalaması en az 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) olanlar, doktora programına yüksek lisans derecesi ile müracaat eden adayların mezuniyet ortalaması en az 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmiş beş) olanlar başvurabilir.


13-Adayların şahsen müracaat etmeleri gerekir,


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:


1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,


2-İkametgah Belgesi


3- Altı adet vesikalık fotoğraf


4- Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kağıdı,

5-Öğrenci katkı payı makbuzu,


6- Askerlik durumunu gösterir belge


Ön Kayıt İçin Başvuru Tarihleri: 11/ 08/ 2008 - 25/ 08/ 2008 tarihleri arasında mesai saatleri içinde,


Mülakat Sınavı Tarihi: 27/ 08/ 2008


Sınav Yeri veSaati: Anabilim Dalı Başkanlıklarında saat 10.00' da yapılacaktır.


Kazananların Kesin Kayıt Tarihi:


Asil Adaylar; 01/09/ 2008- 03/09/ 2008 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.


Yedek Adaylar: 04/09/ 2008- 05/09/2008 tarihlerinde mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.


Başvuru Adresi: Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi Binası Kampus / NİĞDE


Ayrıntılı Bilgi için Telefon: 0 388 225 2192-93

 


Bu Haber: 1421 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it