Haberler

Haberler->Mevzuat   
MEB Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmelğinde değişiklik yapıldı

MEB Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmelğinde değişiklik yapıldı.

28 Haziran 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26920

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "A-MERKEZ TEŞKİLATI" kısmının "4. Kurul Başkanlıkları" biriminin "a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı" alt birimindeki "8) Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürü" aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısımda yer alan "4. Kurul Başkanlıkları" biriminin "c) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" alt birimi yürürlükten kaldırılmıştır.

"8) Öğretim materyallerini Daire Başkanı Talim ve Terbiye

Geliştirme, inceleme Kurulu Başkanı

Merkezi müdürü

 

Müdür Başyardımcısı, Merkez Müdürü Daire Başkan "

Müdür Yardımcısı,

Öğretmen ve diğer Personel

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "A-MERKEZ TEŞKİLATI" kısmının "5. Genel Müdürlükler" biriminin d) alt birimine "Mühendis" ibaresinden sonra gelmek üzere ve "6. Bakanlık Daire Başkanlıkları" biriminin b) alt birimine "Araştırmacı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Uzman (Özelleştirme sonucu gelen)" ibaresi ile "7. Savunma Sekreterliği" biriminden sonra gelmek üzere aşağıdaki "8. Strateji Geliştirme Başkanlığı" ve "9. İç Denetim Birimi Başkanlığı" birimleri eklenmiştir.

"8. Strateji Geliştirme Başkanlığı:

a) Strateji Geliştirme Müsteşar

Başkanı

b) Daire Başkanı Strateji Geliştirme Müsteşar

Başkanı

c) Şube Müdürü, Daire Başkanı Strateji Geliştirme

Mali Hizmetler Uzmanı, Başkanı

Mali Hizmetler Uzman

Yardımcısı.

d) Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı "

 

"9. İç Denetim Birimi Başkanlığı:

a) Başkan Müsteşar

b) İç Denetçi Müsteşar

c) Şube Müdürü Başkan Müsteşar

d) Diğer personel Şube Müdürü Başkan "

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "B- TAŞRA TEŞKİLATI" kısmına "1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri" biriminin b) alt birimine "Araştırmacı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Müdür (özelleştirme sonucu gelen)" ibaresi eklenmiş ve aynı kısımda yer alan "7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri (Akşam Sanat Okulları)", "9. Sağlık Eğitim Merkezleri", "15. İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastahanesi" ve "16. Ankara Sağlık Eğitim Merkezi" birimleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "B-TAŞRA TEŞKİLATI" kısmının "19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü (2. Akşam Sanat Okulu)" birimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısımda yer alan "23. Birinci Akşam Sanat Okulu (Ankara, İstanbul)" biriminden sonra gelmek üzere aşağıdaki "24. 6. Akşam Sanat Okulu" birimi eklenmiştir.

"19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü

(2. Akşam Sanat Okulu):

a) Müdür Yayımlar Dairesi Müsteşar

Başkanı Yardımcısı

b) Müdür Başyardımcısı, Ders Aletleri Yayımlar Dairesi

Müdür Yardımcısı, Yapım Merkezi Başkanı "

öğretmen ve diğer personel Müdürü

"24. 6. Akşam Sanat Okulu:

a) Müdür Eğitimi Araştırma Müsteşar Yardımcısı

Geliştirme Dairesi

Başkanı

b) Müdür Başyardımcısı, Okul Müdürü Eğitimi Araştırma

Müdür Yardımcısı, Geliştirme Dairesi

Öğretmen ve diğer Başkanı "

personel

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "B-TAŞRA TEŞKİLATI" kısmının "3. Okullar" biriminin "a) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi Okul Müdürü" alt birimi "a) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi Okul, Özel Eğitim Okul ve Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Müstakil Pratik Kız Sanat Okulu Müdürü", aynı birimin "b) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi Okullarda görevli Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Atölye Şefi, İş Eğitim Şefi, Öğretmen, Rehber Öğretmen ve diğer personel" alt birimi, "b) Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve diğer personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "B-TAŞRA TEŞKİLATI" kısmındaki "5. Halk Eğitim Merkezleri" birimi, "5. Halk Eğitim Merkezi ile Turizm Eğitim Merkezi" olarak, 5. birimde yer alan "Halk Eğitim Merkezi Müdürü" ibareleri "Merkez Müdürü" ve "Halk Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı" ibareleri "Müdür Başyardımcısı" olarak ve "6. Çıraklık Eğitim Merkezleri" birimi, "6. Mesleki Eğitim Merkezi" ve 6. birimde yer alan "Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü" ibareleri "Merkez Müdürü", "Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı" ibareleri "Müdür Başyardımcısı" olarak, "11. Öğretmen Evleri ve Lokalleri" ibaresi "11. Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "B-TAŞRA TEŞKİLATI" kısmındaki "Merkez İlçede" ibareleri "İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin "C-YURT DIŞI TEŞKİLATI" kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

" C- YURT DIŞI TEŞKİLATIBirimler ve Personeli
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri

a) Eğitim Müşaviri
Büyükelçi
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı

b) Eğitim Ataşesi1) Büyükelçiliklerde
Eğitim Müşaviri
Büyükelçi2) Başkonsolosluklarda
Başkonsolos
Büyükelçic) Eğitim Ataşe Yardımcısı1) Büyükelçiliklerde
Eğitim Müşaviri
Büyükelçi2) Başkonsolosluklarda
Eğitim Ataşesi
Başkonsolosd) Yurt dışında bulunan ülke okulları ve

uluslar arası statüdeki Türk okullarında görevli öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve Türk Kültür Merkezlerinde görevli okutmanlar
1) Büyükelçiliklerde Eğitim

Müşaviri Bulunan
Eğitim Müşaviri
Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru2) Büyükelçiliklerde Eğitim

Müşaviri Bulunmayan
Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru
Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru


3) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı Bulunan
Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı


Başkonsolos

4. Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı

Bulunmayan
Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru


Başkonsolos

e) Yurt Dışındaki Türk

Okulları ve Türk Kültür

Merkezlerinde Görevli

Okul/Merkez Müdürü

1) Büyükelçiliklerde Eğitim

Müşaviri Bulunan


Eğitim Müşaviri
Büyükelçiden Sonra Gelen

En Kıdemli Dışişleri Meslek

Memuru2) Büyükelçiliklerde

Eğitim Müşaviri

Bulunmayan
Eğitimden sorumlu Dışişleri Meslek Memuru
Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru3) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı Bulunan
Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı


Başkonsolos4) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı

Bulunmayan
Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru


Başkonsolos


f) Yurt Dışındaki Türk

Okulları ve Türk Kültür

Merkezlerinde Görevli

Müdür Yardımcısı,

Öğretmen ve Diğer

Personel

1) Büyükelçiliklerde Eğitim

Müşaviri Bulunan
Okul/Merkez Müdürü


Eğitim Müşaviri2) Büyükelçiliklerde Eğitim

Müşaviri Bulunmayan
*Okul/Merkez

Müdürü
Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

3) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi veya

Eğitim Ataşe Yardımcısı

Bulunan


Okul/Merkez Müdürü
Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı4) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi veya Eğitim

Ataşe Yardımcısı

Bulunmayan
*Okul/Merkez

Müdürü
Başkonsolos

 

(*) Okul/Merkez Müdürünün T.C. uyruklu olmadığı ve Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı bulunmayan yerlerde görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin disiplin amirleri (d) alt birimindeki disiplin ve üst disiplin amirleridir."

 

 


Bu Haber: 2717 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it