Haberler

Haberler->MEB Haberler   
Anadolu Kadrosu Olmayan Öğretmenler Dikkat!!
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün norm kadro ile ilgili açıklaması.İlgi: 09.03.2012 tarihli ve 8928 sayılı yazı.İlgi yazı çerçevesinde:Anadolu lisesi ve Anadolu lisesine dönüştürülen kurumlarda görev yapanlardan hangilerinin norm kadro fazlası olduğu hakkında sorular gelmesi nedeniyl aşağıdaki açıklama gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim

Abdullah BÜYÜKATICIGİL
Müdür a.
İLMEM ŞB.MD.

**********************************************************

İyi çalışmalar Anadolu/Fen Liseleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri için Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
Bu nedenle bir önceki Yönetmelik çerçevesinde işlem yapılması gerekmesinden dolayı, genel liseden Anadolu Lisesine dönüştürülen ve doğrudan Anadolu Lisesi olan Liselerin şu anda ANADOLU NORM KADROSU DİYE ayrı bir norm kadrosu bulunmamasından sebebiyle aşağıdaki açıklama doğrultusunda norm kadro fazlaları belirlenebilecektir.
AÇIKLAMA:A) Dönüştürülen Liselerde: 1-İlgili Anadolu Liseleri Yönetmeliğine göre atananlar;Bu durumda olan öğretmenler için okulun şu an Anadolu kısmı ders saatine bakılacak ve ders saati kaç norm kadroya karşılık geliyorsa o kadar kişi norm kadro ile ilişkilendirilecek diğerleri norm kadro fazlası olarak belirlenebilecektir.
Örneğin: Diyelim ki bu okulda ilgili dönemde ilgili yönetmelik kapsamında seçimle atanan 3 öğretmen var ve Anadolu kısmının ilgili branştan ders yükü 36 saat, bu ders saatinin norm karşılığı 2 olduğundan hizmet puanı en yüksek (2) iki kişi norm kadro ile ilişkilendirilecek hizmet puanı düşük olan kişi norm kadro fazlası olarak belirlenebilecektir.
2-Bu okulların Anadolu ve Normal kısım norm kadroları birleştirildikten sonra (NORMAL KISIM OLARAK) il içi/il dışı istek v.s. tayin usullerinden biriyle bu okullara atananlar;Bu durumda olan öğretmenler için okulun şu an Normal (genel lise) kısmı ders saatine bakılacak ve ders saati kaç norm kadroya karşılık geliyorsa o kadar kişi norm kadro ile ilişkilendirilecektir. Örneğin: Diyelim ki bu okula ilgili atama yer değiştirme yönetmeliği kapsamında dönüşüm gerçekleşmeden ve gerçekleştikten sonra atanmış 8 öğretmen var ve genel lise (normal) kısmının ilgili branştan ders saati 103 saat, bu ders saatinin norm karşılığı 5 olduğundan hizmet puanı en yüksek 5 kişi norm kadro ile ilişkilendirilecek hizmet puanı düşük olan 3 (üç) kişi norm kadro fazlası olarak belirlenebilecektir
3-Daha önceki görev yerlerinden birinde Anadolu lisesi öğretmeni olarak çalışmış olmasına rağmen dönüştürülen bu liseye (Mebbis ilgili Anadolu ibaresi olmak kaydı ile) istek tayiniyle v.b. atananlar: Bu durumda olanlar ilgili yönetmelik gereği ANADOLU kısmı norm kadrosu ile ilişkilendirmesi yapılabilecektir. (Norm kadrolar birleştirildikten sonra bu okula Anadolu kısmı olan bir okulun Anadolu kadrosunda görev yaparken atananlarda Anadolu lisesi öğretmeni olarak değerlendirilebilir) B) Doğrudan Anadolu Lisesi olanlar için;
1-Bu okullara ilgili Anadolu Lisesi yönetmeliği kapsamı dışında iken atanmış olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenecektir(Çumra Karkın ÇPL den istek tayini ile Çumra Anadolu Lisesine atan gibi). Anadolu seçimi ile ve daha önceki okulunun Anadolu kısmında çalışırken bu okula istek, iller arası v.b. gelenler hizmet puanı üstünlüğüne göre norm kadro fazlası olarak belirlenebilecektir. Örneğin; Selçuklu Anadolu Lisesine Matematik branşında 10 norm kadro var ve 13 mevcudu bulunuyor. Bu okulda görüleceği üzere 3 kişi norm kadro fazlasıdır. Bu mevcutlardan bir tanesi Anadolu Lisesi öğretmeni olmamasına karşın istek tayini ile 360 hizmet puanı ile bu okula atanmış ve bu okulda en yüksek hizmet puanı bu öğretmene ait olmasına rağmen norm kadro fazlası olarak belirlenecektir. Anadolu lisesi öğretmeni olan diğer hizmet puanı düşük iki (2) kişi de norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.
2-Daha önceki görev yerlerinden birinde Anadolu lisesi öğretmeni olarak çalışmış olmasına rağmen (Mebbis ilgili Anadolu ibaresine göre), doğrudan Anadolu lisesi olan bu yeni okuluna bir önceki okulunun normal kısmından istek tayiniyle v.b. atananlar: Bu durumda olanlar ilgili yönetmelik gereği ANADOLU kısmı norm kadrosu ile ilişkilendirmesi yapılabilecektir.

Memurhaberleri.Net/ÖZEL HABER

Not:Link vermeden yayınlanması yasaktır.


http://www.memurhaberleri.net/haber_detay.asp?haberID=5626


Bu Haber: 7472 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it