Haberler

Haberler->MEB Haberler   
Kaybeden Memur Yandı!!
Memur açtığı davayı kaybederse artık bin liraya yakın masraf ödeyecek.Kişiler uğradıkları zarar nedeniyle idare aleyhine dava açtıkları takdirde vekalet ücreti ödeyecekler.

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK’da yer alan;

Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı

“MADDE 14 ‒ (1) Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir.”

Hükmü gereği alınacak vekalet ücretleri ilgili birim personellerine dağıtılacak.

Konuyu somutlaştıracak olursak;

İdarenin uyguladığı bir işlemden mağdur olan bir kişi konuyu yargıya taşıdığında daha önce dava açmak için 100TL civarında mahkeme masrafı ödemekteydi. Kişi davayı kaybetse dahi idarenin Hukuk müşavirliği yada hukuk birimlerine ücret ödemiyor ve dava sonucunda mahkeme masrafı ile işlem tamamlanıyordu.

Yürürlüğe giren KHK’ya göre ise kişi davayı kaybederse davalı idareye yani bakanlığa vekalet ücreti ödeyecek. Bu durumda masraf 1000,00TL yi bulacak.

Yani bir öğretmenin, müdürün yada memurun yer değiştirmesine itiraz edip dava açması cepleri yakacak.

Mevcut davalarda durum ne?

Kanunun geriye doğru yürümemesi ilkesi bulunduğu halde Mersin İdare Mahkemesince verilen bir kararda öğretmen davayı kaybetmiştir. Davayı kaybeden öğretmene bakanlık adına MEB Hukuk Müşavirliğince yürütüldüğü gerekçesiyle KHK işaret edilerek 800,00TL ödeme çıkarılmıştır. Yani dava KHK’dan önce açıldığı halde öğretmene ödeme çıkarılmıştır.

Bu durumda dava açmak için iki kere düşünmek gerekir. İleri demokrasi sözlerinin moda olduğu bu günlerde kişilerin hak aramasını engelleyici nitelikteki bu uygulama ile hukuk devletinin gereği olan idarenin denetimi de engellenmektedir.

Şu anda devlet daireleriyle davası olan ve davası devam eden (derdest olan) kişi, kurum ve sendikaların bu davalar nedeniyle yüksek bütçeler ayırmaları gerekecektir.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim YöneticisiBu Haber: 4284 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it