Haberler

Haberler->MEB Haberler   
Yönetici Atama Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 13.08.2009 tarihinde yayınlanmıştı. Sınava Dayalı İlk Atama, İsteğe Bağlı Yer Değiştirme ve Rotasyon kısımları uygulanan yönetmelikte uygulama esnasında bir yığın eksiklikler tespit edildi ve süreç içerisinde açılan davalar nedeniyle işlemez hale geldi. En son Torba Kanun'la gelen bazı yeni düzenlemeler nedeniyle EK-2'de değişiklik kaçınılmaz oldu. Sözleşmeli personele de yöneticilik hakkının yeni düzenlemede yer almasını içeren talebimizi Bakanlığa gönderdik.


Değişiklik Gerektiğini Düşündüğümüz ve Talebimizde Yer Verdiğimiz Hususlar:

1. -Torba Kanun, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle "sicil uygulaması" ve "ödüller" yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeler doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'in ilgili hükümleri ve Yönetici Değerlendirme Formu (Ek-2) yeniden düzenlenmeli,

 

2. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'te Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarına giriş şartı için belirtilen öğretmenlikte geçen 3 yıllık süreye, "Asker Öğretmenlikte", "Sözleşmeli Öğretmenlikte" ve "özel okullarda öğretmen/yöneticilikte" geçen süreler dâhil edilmeli ve bu süreler, Eğitim Kurumları Yönetici Atama Değerlendirme Formu'nda (Ek-2) puan olarak hesaplanmalı,

 

3. Sözleşmeli ve asker öğretmenlerin müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler, Eğitim Kurumları Yönetici Atama Değerlendirme Formu'nda (Ek-2) yöneticilik hizmetleri kapsamında değerlendirilerek puanlandırılmalı,

 

4. Yönetmeliğin, "Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "........mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak" hükmüne ek olarak ".....belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkralarda sayılan eğitim kurumlarına aylık karşılığı okutabileceği ders bulunan adaylar arasından da atama yapılabilir" hükmü eklenmeli,

 

5. Yönetmeliğin, "Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesinin Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri yöneticiliklerine atanma şartlarını düzenleyen 2 ve 4. fıkraları; sendikamızın açmış olduğu davaya dayalı olarak, Danıştay 2. Dairesi'nin 2010/3883 esas sayılı kararı dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli,

 

6. Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür Yardımcılığı atamalarında yönetici adayları için 10 (on) olan eğitim kurumu tercih sayısı artırılmalı,

 

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu doğrultusunda Aylıksız İzinli Olanların Eğitim Kurumu Müdür ve Müdür Yardımcılıklarına Atanacakların Belirlenmesi için yapılan seçme sınavına giriş ve yönetici olarak atanma hakkı verilmelidir. Eğitim kurumu yöneticisi olup 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilik hakları, aylıksız izin dönüşünde atanma haklarını kullanmaları yönetmelikte güvence altına alınmalı,

 

8. Sözleşmeli Öğretmenlere Eğitim Kurumu Müdür ve Müdür Yardımcılıklarına Atanacakların Belirlenmesi için yapılan seçme sınavına giriş ve yönetici olarak atanma hakkı verilmeli,

 

9. Eğitim kurumu yöneticilerinin bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, tercihleri dikkate alınarak Ek-2 Yönetici Değerlendirme formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre değiştirilmektedir. Bu değerlendirme sonucu yer değişikliği yapılamayanlara ikinci bir tercih hakkı verilmelidir.

http://www.memurhaberleri.net


Bu Haber: 5145 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(2)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ulkucandan
22 Kas 2011
sosyoloji mezunları nası rehber öğretmen olmamalıysa rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri de anaokulu idarecisi olmamalı..................
YOKYA
26 Tem 2011
Aldığımız ödüller değerlendirilmediği takdirde yöneticilikteiyi bir okulda çalışma şanşınız yok oluyor yıllarca çalışmış bir kişi direk olarak sizin önünüze geçiyor.yani idarecilik eskilerin işi..............................


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it