Haberler

Haberler->MEB Haberler   
Tedavide Oynanan Ek Ders Oyunu!

Sayın Hüseyin ÇELİK'in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönem içerisinde ,21.07.2007 tarihli ve 26589 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ek Derslerle ilgili karar değişikliğinde bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ek ders kesintisi yapılmayacağı yönünde karar alınmıştır.

Bu değişiklik ile daha önce her sevk alındığı gün kesilen ek dersler bu defa ayda dört günü geçtikten sonra kesilmeye başlandı. Dolayısıyla ayda bir, iki ya da üç gün sevkli olan bir öğretmenin ek dersleri aynen ders yapmış gibi ödendi.

Ancak böylesi bir değişiklikle Bakanlık, deyim yerindeyse kaş yapayım derken göz çıkarmış,  yani sevkli günde ek ders kesintisi olmaması halinde bu durumunun suiistimal edilebileceğini hesap edemediği için daha sonra bu karardan geri dönmek zorunda kalmıştır.

       Nitekim 10.05.2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ek Derslere ilişkin Bakanlar Kurulu kararında yukarıda bahsi geçen ek ders kesintisi konusunda değişiklik yapılarak 16. maddenin b bendinde yer alan " bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle"  ibaresi madde metninden çıkarılarak (Dipnot:1) , ayda dört gün şartı da ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla Kararın 25/3. maddesinde "yarım günlük izinler hariç her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ek ders ödenmez" dendiği için haliyle sevkli günler için de ek ders ödenmeyecektir.

       Bunun üzerine Türk Eğitim Sen tarafından bu konu dava edilerek sevk alan öğretmenlerin ek derslerinin kesilmesinin hukuka aykırı olduğu savunulmuş ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir. ilk önce Danıştay ikinci Dairesi, Sendikanın aleyhine karar     vermiş olmasına rağmen yine ilgili sendikanın Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etmesi üzerine Kurul, konuyu tekrar görüşerek bu defa sendikanın lehine; Bakanlığın ise aleyhine karar vermiştir. 18.06. 2009 tarihinde verilen bu Kurul kararında, Bakanlığın suiistimal edildiği için böyle bir karar değişikliği yapıldı şeklindeki savunmasını hem somut delile dayandırılmadan şikayet ve zan üzerine verilmiş bir karar olması nedeniyle hem de kısa sürede bu sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağı gerekçesiyle hukuka uygun bulmamış ve ek derslerin kesilemeyeceği yönün de karar vermiştir.

 

 

       Bu karar üzerine Bakanlık 27.08.2009 tarihli yazısıyla konuya açıklık getirerek, "ayda dört günü geçmeyen sevkli günlerde ek ders kesinti yapılmayacağını, dört günden fazla olan sevkli günlerde ise ek ders kesintisi yapılacağını" beyan etmiştir.

 

İlerleyen günlerde doktora giden öğretmenler için ekders ödenebilmesi için çalışabilir kağıdı istenmeye başlanmıştır.Sağlık Bakanlığı tarafından "Çalışabilir Kağıdı"nın kaldırılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül CİVELEK imzalı yayınlanan 23/06/2010 tarih ve 31270 sayılı genelge ile bu günlerde doktora giden öğretmenlerden " Ayakta Tedavi Beyan belgesi" istemeye başlamıştır.

 

Buraya kadar her şey normal. İşte bu aşamadan itibaren bazı iş güzar il/ilçe ve okul yöneticilerimiz 2010/41 sayılı genelgedeki personelin idari izinli sayılabilmesi için bu belgeyi istiyoruz dediği için artık ek ders kesintisinin yapılması gerektiği gibi kendini kanun,yönetmelik ve hatta mahkeme kararlarının üzerinde gördüğü yolunda sitemize şikayetler gelmektedir.

 

Adı geçen durumla karşılaşan öğretmen arkadaşlarımızın ilgili yöneticileri yazılı olarak kanun,yönetmelik ve mahkeme kararlarını yerine getirmedikleri konusunda uyarmaları ve eğer ısrar devam ederse tazminat davaları açmalarını tavsiye ederiz. Bu kendini her şeyin üzerinde gören bir kısım yöneticilerin kurallara uygun hareket etmelerini sağlayacaktır.

 

NOT:Bu nedenden dolayı ekders ücretlerinde  kesinti yapan yöneticileri bizlere memurhaberleri.net@gmail.com mail adresinden bildiriseniz bizler de buradan ilan edeceğimizi ifade etmek isteriz.

 

 

Mehmet KURU

Eğitimci

Eğitim Haberleri Editörü

 

memurhaberleri.net@gmail.com

http://www.memurhaberleri.net/haber_detay.asp?haberID=4130

 

 


Bu Haber: 4899 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it