Haberler

Haberler->Genel Haber   
Uyarı Cezasına Karşı İlk Dava

Anayasası'nın bireylerin hukuki güvenliğini ve hak arama özgürlüğünü sınırlayan en önemli maddelerinden biri de; Anayasası'nın 129. maddesi hükmü idi. Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılamayacağına ilişkin olan bu hüküm ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135. maddesinde disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabileceği; aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurabileceği ifade edilmişti.

Devlet Memurları Kanunu'nun 136. maddesindeki; itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğu, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamayacağı hükmü nedeniyle kamu görevlileri, haksız ve yersiz bir şekilde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılabiliyordu.

Ancak; 13 Mayıs 2010 tarihli ve 27580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 13. maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 129 . maddesinin 3. fıkrası "Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz." şeklinde değiştirilmiş ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun hükümleri gereğince 12 Eylül 2010 tarihinde yapılmış olan referandum sonucunda da; Anayasa değişikliği kabul edilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu kararı 23.09.2010 tarihli 27708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu gelişme üzerine; uyarma cezası alan üyemiz adına Eğitim-Bir-Sen olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 135. maddesi ile 136/3. maddesinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası başvurusunda bulunulması talebiyle ilk davayı açmış bulunmaktayız.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile kamu görevlilerine "uyarma" ve "kınama" cezalarını idari yargıya taşıma yolu da açılmış oldu. Bundan böyle kamu görevlileri hakkında uyarma ve kınama cezası tesis edecek olan disiplin amirlerinin, bu cezaları tesis ederken daha dikkatli davranmaları gerekmektedir.

 

http://www.memurhaberleri.net/haber_detay.asp?haberID=4069


Bu Haber: 2171 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it