Haberler

Haberler->Okul Gündemi   
MEB'den norm kadro genelgesi
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı: B.08.0.PGM.0.23.10.03-670/122957 24 ARALIK 2008
Konu: Kadrosu İl/İlçe MEM'e Çekilen Öğretmenler

VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerimizden ilgi Yönetmeliğin 21'inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlerine göre kadrosu il ya da İlce millî eğitim müdürlüklerine çekilmesi gereken öğretmenlerin, izne ayrıldıkları ya da yurt dışındaki görevine başladıktan sonra kadrolarının il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine çekildiği tespit edilmiştir.

Bu durum, öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tespit edilmesi, atama dönemlerinde İISİS Kontenjan Modülü'ne yansıtılması sürecinde yanlış planlamalara yol açtığı, dolu göründüğü için sisteme yansıtılamadığı dolayısıyla öğretmen atamasının yapılamadığı görülmektedir.

İlgi Yönetmeliğin 21'inci maddesinin söz konusu bentlerinde;

c) (30/11/2003 tarih ve 25302 S.R.G.de yayımlanan Yönetmelikte değişik) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77, 78 ve 108 inci maddelerine göre bir yıldan fazla aylıksız izine ayrılma isteğinde bulunanlar (Muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç) ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 61 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve öğretmenlere aylıksız izin verilmeden önce atanmalarında,

d) 15/11/1971 tarihli ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

c) Çeşitli kanun ve kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca, öğretmenlerin diğer kumu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,

( 30/11/2003 tarih ve 2S302 S.R.G de yayımlanan Yönetmelikle değişik) kullanılmak üzere bakanlık onayı ile il ve ilce millî eğitim müdürlükleri veya okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır.

denilmektedir

Bu nedenle, ilgili öğretmenlere aylıksız izin verilmeden, yurt dışında ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilme işlemi yapılmadan önce, kadrolarının Bakanlık onayı ile il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerine aktarılması gerekmektedir.

Bu çerçevede. Öncelikle söz konusu kadronun il ya da İlçe millî eğitim müdürlüğüne aktarılması aktarılan bu kadroya ilgili öğretmenin atamasının yapılması, ataması yapılan ve aylıksız iznin verilmesi ya da görevlendirilme yapılması gereken öğretmenin kadrosunun aktarıldığı ilgili İl ya da İlçe millî eğitim müdürlüğünce ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muammer Yasar ÖZGÜL
Bakan a.


Bu Haber: 2583 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it