Haberler

Haberler->Okul Gündemi   
MEB, okul türlerini azalttı

 

 

 

MEB, okul türlerini azalttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'deki okul türlerinin azaltılmasına yönelik çalışmasını tamamladı. Buna göre, ortaöğretimdeki 79 okul türü sayısı 15'e indirildi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ''Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması'' konulu bir genelge yayınladı.

Genelgede, milli eğitim sisteminin geliştirilmesi ve kalitesinin çağdaş standartlara yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen Milli Eğitim Şuraları ile panel, sempozyum, çalıştay gibi toplantılarda ortaöğretimde çok sayıda okul türü bulunduğunun dile getirildiği anımsatıldı.

Ortaöğretimin okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya kavuşturulması yönünde tavsiye niteliğinde kararlar alındığına da işaret edilen genelgede, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ile 2008 ve 2009 yılı programlarında, ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapının oluşturulacağı hükümlerine yer verildiği belirtildi.

Genelgeye göre, halen eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan ortaöğretim kurumlarının amaçlarında, öğrenim sürelerinde ve öğretim programlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

-OKUL TÜRLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK-

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren ''Genel lise'', ''Fen lisesi'', ''Sosyal Bilimler Lisesi'' ve ''Anadolu Lisesi'' mevcut durumlarıyla eğitim- öğretimlerini sürdürecek. ''Anadolu güzel sanatlar liseleri'' ile ''spor liseleri'', ''Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'' adı altında birleştirilecek. Böylece 6 okul çeşidi 5'e inecek.

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 35 isim altında faaliyetini sürdüren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ''Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'' adı altında birleştirilerek 1'e, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 22 isim altında faaliyetini sürdüren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ''Kız Teknik ve Meslek Lisesi'' adı altında birleştirilerek 1'e indirilecek.

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin adı ''Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'' olarak değiştirilecek. Ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi, adalet meslek lisesi ve Anadolu iletişim meslek lisesi ''Ticaret Meslek Lisesi'' adı altında birleştirilecek, böylece bu genel müdürlüğe bağlı 5 okul çeşidi de 2'ye düşecek.

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı ''Anadolu Öğretmen Liseleri'' ile Mesleki ve Teknik Öğretim Dairelerine bağlı olarak faaliyetini sürdüren ''Çok Programlı liseler'' ile ''Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri'' mevcut durumlarıyla eğitim öğretimlerini sürdürecek.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren imam hatip lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi, ''İmam Hatip Lisesi'' adı altında birleştirilerek 2 okul çeşidi 1'e, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren ortopedik engelliler meslek lisesi ile işitme engelliler meslek lisesi, ''Özel Eğitim Meslek Lisesi'' adı altında birleştirilerek 2 okul çeşidi l'e indirilecek.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren 4 ortaöğretim kurumu, ''Sağlık Meslek Lisesi'' adı altında birleştirilerek okul çeşidi l'e düşürülecek.

Anadolu liseleri ile Anadolu öğretmen liselerinin dışındaki liselerin önünde kullanılan ''Anadolu'' kelimesi kaldırılacak.

-UYGULAMAYA KADEMELİ GEÇİLECEK-

Ortaöğretimdeki 79 olan okul çeşidi sayısını 15'e indirecek bu düzenlemelere ilişkin gerekli işlemler bakanlığın ilgili birimleri ve valiliklerce yürütülecek.

Uygulamaya 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 9'uncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak geçilecek.

Yeni duruma göre, ortaöğretim kurumlarının tabelaları ''Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği''ne ve ilgili birimlerce alınan makam onayı ekinde bulunan örneklere uygun olarak hazırlanacak.

Okul isimlerindeki kişi ve kuruluşların isimlerine yeni düzenlemede de aynen yer verilecek.

http://www.stargazete.com


Bu Haber: 2698 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it