Haberler

Haberler->Mevzuat   
TEDAŞ'ta görevde yükselme şartları değişti

6/1/2006 tarihli ve 26045 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 22 Kasım itibariyle değişti.

İŞTE DEĞİŞİKLİKLER

1- ŞUBE MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Şube müdürü ve müdür yardımcısı olabilmek için, birimler bazındaki şube müdürlüklerinde bölüm sınırlaması mevcut idi. Bu sınırlama kaldırılmıştır. Buna göre tüm lisans mezunları açılacak şube müdürlüğü veya şube müdür yardımcılığı sınavına başvurabilecektir.

Eski Düzenleme

Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar
Madde 8 - Görevde Yükselme Sınavına tabi olan görev unvanlarına atamaları yapılacak olan personelde, 6 ncı maddede yer alan genel şartların yanısıra aranacak özel şartlar kadro/pozisyonları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.
a) Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına atanabilmek için;
1) Atanacağı Şube Müdürü/Müdür kadrosu için EK-2, EK-3 ve EK-4'de bölümler itibariyle belirlenen öğrenim düzeyine haiz olmak,

b) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Atanacağı Müdür Yardımcılığı pozisyonu için EK-2, EK-3 ve EK-4'de bölümler itibariyle belirlenen öğrenim düzeyine haiz olmak,

Yeni Düzenleme

MADDE 1 - 6/1/2006 tarihli ve 26045 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak"
"1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak"

 

2- TEDAŞ'TAKİ METALURJİ VE ZİRAAT MÜH. MEZUNLARI İÇİN DE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇILACAK

Hangi bölüm mezunları için unvan değişikliği sınavı açılacağı tek tek yönetmelikle belirlenmiştir. Metalurji ve ziraat mühendisliği mezunları için de unvan değişikliği sınavı açılabilmesine imkan tanınması için yönetmelik değişmiştir.

Eski Düzenleme

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar
Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen pozisyonlara unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan genel şartlara ilaveten aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Endüstri, Çevre, Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat, Harita, Jeodezi-fotogrametri, Bilgisayar, Harita Kadastro, Fizik ve Matematik bölümlerinden mezun olmak.

Yeni Düzenleme

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik, endüstri, çevre, elektrik-elektronik, makine, inşaat, harita, jeodezi-fotogrametri, bilgisayar, harita kadastro, fizik, matematik ve metalurji bölümlerinden; ziraat fakültelerinin ziraat mühendisliği bölümünden mezun olmak."

 

3- ATANANLAR 2 YIL ÇALIŞACAK

Görevde yükselme veya unvan değişikliği ile atananlara atandıkları görev yerinde 2 yıl çalışma şartı getirilmiştir.

Eski Düzenleme

Sınavı kazananların atanması
Madde 24 - Yazılı sınavı kazananlardan puanları uygun olanlar başarı sırasına göre üç ay içinde öncelikle sınav başvuru formunda tercih ettikleri birimlerde bulunan boş kadro veya pozisyonlara atanırlar.
Diğerlerinin atamaları, kadro boşaldıkça yine başarı sırasına göre yapılır. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde atama yapılacak personel EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

 

Yeni Düzenleme

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yazılı sınavı kazananlardan başarı sırasına göre puanları yeterli olanlar, öncelikle sınav başvuru formunda tercih ettikleri birimlerde bulunan boş kadro veya pozisyonlara üç ay içerisinde atanırlar. Bu personelin, atandıkları il müdürlüklerinde veya il düzeyinde teşkilatlandırılmış işletme müdürlüklerinde 2 yıl fiilen çalışmaları zorunludur."
"Sınav sonucu başarılı olanlar, kadro boşaldıkça yine başarı sırasına göre atanabilirler. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde atama yapılacak personel EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir."

 

4- DİĞER DÜZENLEMELER

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğe 30 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Düzenleme yetkisi

MADDE 30/A - Genel Müdürlük, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2, EK-3 ve EK-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Memurlar.Net


Bu Haber: 2894 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it