Haberler

Haberler->Sınav Sonuç ve Başvuruları   
MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Mesleki Yeterlilik ve Yabancı Dil Sınavı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü – Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
MESLEKİ YETERLİLİK ve YABANCI DİL SINAVI
SINAVIN ADI
Millî Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Mesleki Yeterlilik ve Yabancı Dil
Sınavı
SINAV BAŞVURUSU
Başvuru, 21 Ekim –04 Kasım 2008 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr adresinden
yapılacaktır. Adaylar başvuru çıktılarını 21 Ekim–15 Kasım 2008 tarihleri arasında bağlı bulunduğu
kurum müdürlüklerine onaylatacaktır.
SINAV ÜCRETİ
Aday; 35 YTL sınav ücretini 21 Ekim –03Kasım 2008 tarihleri arasında;
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler/Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O/Ankara Merkez
Şubesi veya Türkiye Halk Bankası A.Ş./Küçükesat Şubesinin herhangi birine kurumsal tahsilât
hesabına yatırılacaktır.
SINAV YERİ
ANKARA ve İSTANBUL
SINAV TARİHİ
15 Kasım 2008 Cumartesi günü Saat:10.00’ da
SINAV UYGULAMASI:
Sınav, 160 dakika sürecek, merkezi sistemle, tek oturum olarak uygulanacaktır.
Sınavda 150 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B türü soru
kitapçığı kullanılacaktır.
Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava girecektir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi
bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınav giriş yerlerini 10 Kasım 2008 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden
öğrenebilecektir.
Adaylar sınav binasında sigara içmeyecek, içenler hakkında 5727 sayılı kanun gereğince işlem
yapılacaktır.
SINAV KONULARI
Sınavda tüm branştaki öğretmenlere sorulmak üzere çoktan seçmeli 100 adet mesleki
yeterlilik ve 50 adet yabancı dil sorusu hazırlanacaktır. Sorular A ve B kitapçığı olarak
düzenlenecektir.
Mesleki yeterlilik ve yabancı dil sınavı konuları, soruların konularına göre ağırlıkları ve puan
değerleri tablo-1’de belirtilmiştir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.
Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak
başarı puanı hesaplanacaktır.
Sınavda yer alan her soru eşit puan aralığına sahip olacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 50 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere mülakata çağrılacak kontenjan sayısına göre
başarı sıralaması yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda
soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu
soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular
doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sınavda sorulacak soru ve cevap anahtarı 17 Kasım 2008 tarihinde http://www.meb.gov.tr
adresinde yayımlanacaktır.
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar EğiTek Çağrı Merkezinin 0(312) 4448383
nolu telefonundan yararlanabilecektir.
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
2008/SD No:30
-3-
Aday bilgi formları http://www.meb.gov.tr adresinden 15-21 Aralık 2008 tarihleri arasında
adaylara açıklacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını 05 Aralık 2008 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden
öğrenebilecektir.
SINAV İTİRAZLARI
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının
http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 10(on) gün içerisinde
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapabilecektir.
Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç
3(üç) işgünü içerisinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapabilecektir.
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak
adaylara bildirecektir.
Yapılacak itirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218/5001 numaralı
hesabına 10 (on) YTL inceleme ücreti yatıracaktır
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu
olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu/ sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan,
adayların/ kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları
dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7. maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma
verilemez ve gösterilemez.

Memurlar.Net


Bu Haber: 2559 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it