Haberler

Haberler->İlanlar   
İş İlanları - Sağlık Bakanlığı 246 kişilik yeni Diş tabibi ilanı
Sağlık Bakanlığından :

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3'üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (246) Diş Tabibi alımı yapılacaktır:

a) (131) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle, (115) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle Diş Tabibi alınacaktır.

b) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının teşkilatı, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı http://personel.saglik.gov.tr. internet adresinde ilan edilmiştir.

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1. Kura noter tarafından 24 Ekim 2008 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilanen duyurulacak yer ve saatte yapılacaktır.

2. Kura sonucu yerleşenler, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3'üncü maddesi hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.

3. Kura sonucu yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim haricindeki bir birime herhangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.

4. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

5. Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.), hizmet sözleşmesi örneğine ve brüt ücret cetveline http://personel.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

6. Halen 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuata göre çalışanlar (4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel gibi) bu pozisyonlara müracaat edebileceklerdir.

7. Ancak, bu pozisyonlara yerleşip göreve başlayanlar, yerleştirme sonuçlarının http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel alımlarına çalışmakta iken müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

8. Kura sonucu, adayların yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları son tarih ve gerekli belgeler http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacaktır. Yerleştirilenlerin göreve başlayabilmeleri için bu tarihe kadar istenecek belgelerle birlikte yerleştirildikleri kurumlara başvurmaları zorunludur.

9. Kura sonucu yerleşenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirilenlerden "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" veya atama için aranan niteliklere sahip olmayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir. Kuraya müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

2. Bu kuraya müracaat edenlerin 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 30 ve 31 'inci maddelerinde belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

KURA TAKVİMİ

1. Kura başvuruları; internet ortamında www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacaktır.

2. Başvurular, 06 Ekim 2008 Pazartesi günü başlayıp, 10 Ekim 2008 Cuma günü saat 18.00'da sona erecektir.

3. Kuraya başvuranların başvuru formlarını en geç 15 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 18.00'a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuruda bulunana aittir.

4. Kura 24 Ekim 2008 Cuma günü noter tarafından yapılacak olup yer ve saati daha sonra http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

KURA İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine; yurt dışından müracaat edenlerin Büyükelçilik veya Konsolosluklara; diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu, 15 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 18.00'a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Bu Haber: 1449 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it