Haberler

Haberler->İlanlar   
Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel diş tabibi ve eczacı alımı (246)

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLAN

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3'üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (246) Diş Tabibi, (32) Eczacı olmak üzere toplam (278) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır:

 

a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle (131) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (32) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,

b) Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle (115) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise Diş Tabibi alınacaktır.

c) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının teşkilatı, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

 

(1)

 

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

 

1. Kura noter tarafından 31.07.2008 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilanen duyurulacak yer ve saatte yapılacaktır.

2. Kura sonucu yerleşenler, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3'üncü maddesi hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.

3. Kura sonucu yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim haricindeki bir birime herhangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.

4. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

5. Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.), hizmet sözleşmesi örneğine ve brüt ücret cetveline http://personel.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

6. Halen 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuata göre çalışanlar (4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel gibi) bu pozisyonlara müracaat edebileceklerdir.

7. Ancak, bu pozisyonlara yerleşip göreve başlayanlar, yerleştirme sonuçlarının http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel alımlarına çalışmakta iken müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

8. Kura sonucu, adayların yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları son tarih ve gerekli belgeler http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacaktır. Yerleştirilenlerin göreve başlayabilmeleri için bu tarihe kadar istenen belgelerle birlikte yerleştirildikleri kurumlara başvurmaları zorunludur.

9. Kura sonucu yerleşenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirilenlerden "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" veya atama için aranan niteliklere sahip olmayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

 

(2)

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir. Kuraya müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

2. Bu kuraya müracaat edenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

(3)

 

KURA TAKVİMİ

 

1. Kura başvuruları; www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacaktır.

2. Başvurular, 14 Temmuz 2008 Pazartesi günü başlayıp, 18 Temmuz 2008 Cuma günü saat 18.00'da sona erecektir.

3. Kuraya başvuranların başvuru formları ile kura başvurusu için istenen diğer tüm belgeleri en geç 24 Temmuz 2008 Perşembe günü saat 18.00'a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuruda bulunana aittir.

4. Kura 31 Temmuz 2008 Perşembe günü noter tarafından yapılacak olup yer ve saati daha sonra http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

(4)

 

KURA İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1. Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine; yurt dışından müracaat edenlerin Büyükelçilik veya Konsolosluklara; diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu,

2. Diploma veya doktora belgesinin örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri,

3. Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak başvuru tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belgeyi,

4. Başvuru tarihinden en fazla bir ay önce, cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydını, en geç 24 Temmuz 2008 Perşembe günü saat 18.00'a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

5. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlık yüzünden kuraya alınamayanlar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kura sonucu yerleştirilenlerden, atama için gerekli niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

 

 

 

 

(5)

 

ATAMA İÇİN İSTENECEK BELGELER

 

1. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bakanlığımız tarafından tescil edilmiş diploma veya doktora belgesinin noter onaylı örneği,

3. Türk soylu yabancıların istihdam edilebilmeleri için 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince çalıştırılabilmelerine ilişkin verilen belge,

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu, (Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir)

5. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

6. Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

 

İLANEN DUYURULUR

04.07.2008

İL ADIKURUM KODUKURUM ADITEŞKİLATPOZİSYON ADIADEDİ
ADANA6349ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ3
ADANA6219ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ3
AFYONKARAHİSAR6083AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
AFYONKARAHİSAR6042AFYONKARAHİSAR SANDIKLI DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ2
AĞRI208895AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ7
AĞRI5980AĞRI DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ8
AĞRI6857AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ8
AMASYA5911AMASYA MERZİFON DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
AMASYA5911AMASYA MERZİFON DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
ANKARA10208ANKARA KEÇİÖREN OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ ORTODONTİ1
ANTALYA5517ANTALYA ALANYA DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
BALIKESİR5217BALIKESİR DURSUNBEY DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
BALIKESİR223317BALIKESİR EDREMİT ALİ FAHRİ AKILLIOĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ2
BATMAN160BATMAN KOZLUK DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ2
BİLECİK197347BİLECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
BİTLİS5068BİTLİS DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ5
BİTLİS100773BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
BURSA4815BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ2
ÇORUM4553ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ2
DENİZLİ4452DENİZLİ TAVAS DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ4
DİYARBAKIR6502DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
DİYARBAKIR6502DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
ERZURUM6490ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
ERZURUM4110ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
GAZİANTEP3930GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ5
GAZİANTEP3911GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ2
HAKKARİ221372HAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ6
HATAY3733HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ4
HATAY3733HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
IĞDIR195966IĞDIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
İSTANBUL9753İSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ12
İSTANBUL9753İSTANBUL BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
İSTANBUL187885İSTANBUL GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ13
İSTANBUL187885İSTANBUL GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ3
İSTANBUL14589İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ6
İSTANBUL14589İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ2
İSTANBUL11542İSTANBUL KADIKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ12
İSTANBUL3230İSTANBUL TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
KAHRAMANMARAŞ214514KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
KAHRAMANMARAŞ214514KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
KARABÜK187919KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
KARS204092KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ4
KAYSERİ2746KAYSERİ DEVELİ DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ4
KAYSERİ2746KAYSERİ DEVELİ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ2
KOCAELİ177426KOCAELİ DERİNCE DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ2
KOCAELİ2532KOCAELİ GÖLCÜK DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ4
KOCAELİ14656KOCAELİ KÖRFEZ DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ3
KOCAELİ14656KOCAELİ KÖRFEZ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
KONYA2455KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ6
KONYA194293KONYA HADİM İLÇE HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
KONYA2297KONYA SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ5
MARDİN1868MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
MARDİN1840MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ3
MARDİN1851MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ3
MERSİN176251MERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
MERSİN3520MERSİN ERDEMLİ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
MUŞ187886MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ3
MUŞ1687MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ4
ORDU1556ORDU FATSA DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
ORDU195894ORDU MESUDİYE İLÇE HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
ORDU1483ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
RİZE214509RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
SAKARYA8987SAKARYA AKYAZI DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ3
SAKARYA13SAKARYA KARASU DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
SAMSUN310962SAMSUN VEZİRKÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ6
SİİRT188233SİİRT PERVARİ İLÇE HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
ŞANLIURFA709ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ8
ŞANLIURFA695ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ6
ŞANLIURFA671ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ6
ŞIRNAK14678ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
ŞIRNAK174ŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ3
ŞIRNAK166ŞIRNAK DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ7
TEKİRDAĞ1034TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ2
TOKAT29TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
TRABZON14579TRABZON ARAKLI DEVLET HASTANESİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ3
VAN47VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
VAN560VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ4
VAN193969VAN GEVAŞ İLÇE HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
VAN535VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ1
VAN540VAN ÖZALP DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEDİŞ TABİBİ6
YOZGAT175855YOZGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDÖNER SERMAYEDİŞ TABİBİ1
TOPLAM246
İL ADIKURUM KODUKURUM ADITEŞKİLATPOZİSYON ADIADEDİ
AĞRI6005AĞRI DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
AĞRI6857AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
ANTALYA5475ANTALYA KEMER DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
ARTVİN5426ARTVİN DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
BİTLİS11734BİTLİS ADİLCEVAZ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
DENİZLİ9185DENİZLİ SARAYKÖY DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
GÜMÜŞHANE6762GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
IĞDIR80IĞDIR DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
İSTANBUL177296İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
İSTANBUL187880İSTANBUL SELİMPAŞA ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
KAYSERİ2670KAYSERİ YAHYALI DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
KOCAELİ2597KOCAELİ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
KOCAELİ177423KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
KOCAELİ2503KOCAELİ KANDIRA KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
KÜTAHYA2224KÜTAHYA DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ TAVŞANLI DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
MANİSA2044MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
MERSİN3498MERSİN MUT DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
ORDU1483ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
SİİRT182658SİİRT KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
ŞANLIURFA713ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
ŞANLIURFA101207ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
ŞIRNAK174ŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
ŞIRNAK166ŞIRNAK DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
TUNCELİ783TUNCELİ DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
VAN535VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİGENEL BÜTÇEECZACI1
AĞRI6009AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜGENEL BÜTÇEECZACI1
ARTVİN5430ARTVİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜGENEL BÜTÇEECZACI1
BAYBURT264BAYBURT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜGENEL BÜTÇEECZACI1
ÇANAKKALE4730ÇANAKKALE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜGENEL BÜTÇEECZACI1
KIRŞEHİR6709KIRŞEHİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜGENEL BÜTÇEECZACI1
SİİRT1183SİİRT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜGENEL BÜTÇEECZACI1
ŞANLIURFA734ŞANLIURFA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜGENEL BÜTÇEECZACI1
TOPLAM32

Bu Haber: 2811 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it