Haberler

Haberler->İlköğretim   
Korunmaya muhtaç öğrencilere parasız yatılı şansı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe girdi. Yönetmeliğe göre, doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları ile öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocuklar parasız yatılı okuyabilecekler.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile burs alabilecek ve parasız yatılı okuyabilecek öğrencilerin belirlenmesine açıklık getirildi.

Söz konusu yönetmeliğe göre, burs ve parasız yatılıda tespit edilen kontenjanlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda duyurulacak. Yönetmeliğe göre her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanların yüzde 10'u Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilere ayrılacak. Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere kontenjanların yüzde 5'i, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına yüzde 15'i, diğer öğrencilere ise yüzde 70'i ayrılacak.

-AÇIK KONTENJANLAR MAHALLİ SINAVLA KAPATILACAK-

Yönetmeliğe göre merkezi sistemle yapılan yerleştirme sonucunda açık kalan kontenjanlara mahalli sınavla öğrenci yerleştirilebilecek. Mahalli sınavla ilgili her türlü iş ve işlemler, okulların eğitim-öğretime başladığı tarihten itibaren en geç Ekim ayının sonuna kadar tamamlanacak şekilde hazırlanacak bir takvim çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca yürütülecek.

-CEZA ALANA BURS YOK-

Burs ve parasız yatılı sınavlarına girebilmek için ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olması gerekiyor. Ayrıca burs alabilmek için ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden üç katını geçmemesi gerekiyor.

Burs almaya hak kazanmasına karşın ilköğretim okullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan kişilerin bursları kesilecek. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen, taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan ve örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan öğrencilerin de bursları iptal edilecek.

-BAŞBAKAN'IN İZNİ İLE GELEN ÖĞRENCİ PARASIZ YATILI KALACAK-

Özel hallerde parasız yatılı kalabilecek öğrencilerin de belirtildiği yönetmeliğe göre doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları ile öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları parasız yatılı kalabilecek. Ayrıca Başbakanlığın izniyle Türkiye'de okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler ile Bakanlıkça belirlenecek kontenjan miktarı kadar öğrenci sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilebilecek

Anka Haber Ajansı


Bu Haber: 2406 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it