*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
31 Mayıs 2020, 15:53:51


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi  (Okunma Sayısı 8195 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 20 Aralık 2011, 09:33:00 »
idareci
Ziyaretçi

Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi İle İlgili Resmi Yazı
Logged
Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 4000


View Profile
Re: Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi
« Posted on: 31 Mayıs 2020, 15:53:51 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi oyunları, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi programı, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi , Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi program yükle, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi download, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi hikayeleri, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi kitabı, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi haber, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi yükle, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi videosu, Anaokullarında Kdv Tevkifatı Ödenmesi, şarkı sözleri
Logged
« Yanıtla #1 : 20 Aralık 2011, 09:35:10 »
idareci
Ziyaretçi

Ayrıca;

t.c.
gelir İdaresi Başkanlığı
antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
diğer Vergiler Ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü


 

sayı : 2027

konu : Kdv Tevkifatı

ilgi : 16.10.2009 Tarih Ve 29783 Sayılı Yazı

ilgide Kayıtlı Dilekçenizin İncelenmesinden, Dairenizin Vergi Kimlik Numarasında (potansiyel) Kayıtlı Mükellef Anaokulunun Piyasadan Temin Ettiği Yemek Ve Temizlik Hizmetlerinin 91 No.lu Kdv Genel Tebliği Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmayacağı Konusunda Özelge Talep Edildiği Anlaşılmıştır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9. Maddesinin Bakanlığımıza Verdiği Yetkiye Dayanılarak, 89 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği İle Bir Kısım Kamu Kurum Ve Kuruluşlarca Alınan Bazı Hizmetlere Ait Katma Değer Vergisinin Tevkifata Tabi Tutulması Zorunluluğu Getirilmiştir.

91 Seri No'lu Kdv Genel Tebliğinin (a/2) Bölümünde Sayılan Kurum Ve Kuruluşların Birbirlerine Karşı İfa Ettikleri Hariç Olmak Üzere, Tebliğin (a/3) Bölümünde Belirtilen Hizmetlerde Kdv Tevkifatı Yapmakla Zorunlu Oldukları Açıklanmıştır.

buna Göre, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine Göre Mali Hükümler Açısından Özel Düzenlemeye Tabi Olsa Da Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okul Öncesi Eğitim Kurumu Olan Serik Kazım Karabekir Anaokulunun 91 Seri No'lu Kdv Genel Tebliğinin (a/3) Bölümünde Belirtilen Hizmet Alımlarında Kdv Tevkifatı Yapılması Gerekmektedir.

ancak, Resmi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Hizmet Alım Bedelleri İçin Merkezi Bütçe Ödenekleri Dışındaki (velilerden Alınacak Aylık Ücretlerden) Bir Kaynaktan Ödeme Yapılması Durumunda, Bu Kurumların Yaptığı Tevkifatlar İçin Sorumlu Sıfatıyla Kdv Mükellefiyetlerinin Tesis Edilmesi Ve Bu İşlemlere Ait Kdv'nin Iı No'lu Kdv Beyannamesi İle Tahakkuk Ettirilerek Ödenmesi Gerekmektedir.

bilgi Edinilmesini Rica Ederim.antalya Vergi Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem
2009
------------------
denmektedir.
milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Yazısında
 

Register or Login   
 
tevkifata Tabi Olacağı Yazmaktadır.
 
adana Vergi Dairesi Başkanlığının Muktezasında
------------------------
t.c.
adana Valiliğidefterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
 
 
sayı    : B.07.4.def.0.01.11/mük-30                                                         12 Mayıs 2005                                                                     
konu : Okulların(okul Aile Birliği) Yapmış Olduğu Mal Ve Hizmet Alımlarının

              Tevkifata Tabi Olup Olmayacağı. Gvk.94.md.


ilgi : ………. Tarih Ve …...... Sayılı Yazınız.

ilgide Kayıtlı Yazınızda, Okullarınızda Yürütülmekte Olan Eğitim-öğretim Faaliyetleri Kapsamında Hizmet Ve Mal Satın Alımlarında Da Fatura Düzenleme Zorunluluğu Olmayanlardan Yapılan Alımlarda (davulcu, Folklorcu V.b.) Harcama Pusulası Düzenlendiği Ve Bedeli Mahalli İmkanlarla (okul Aile Birliği) Karşılandığı Takdirde Bu Ödemelerde Stopaj Vergisi, Fon Payı, Damga Vergisi Kesintileri Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacaksa Oranları Hakkında Bilgi İstenilmektedir.

gelir Vergisi Kanununun 9’uncu Maddesinde Esnaf Muaflığından Yararlananlar Bentler Halinde Sayılmıştır. Aynı Kanunun 94’üncü Maddesinde İse Kimlerin, İstihkak Sahiplerine Ödeme Yaparken Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmaya Mecbur Oldukları Belirtilmiş Olup, Kamu İdare Ve Müesseseleri  İle Dernekler De Tevkifat Yapacaklar Arasında Sayılmıştır. Dolayısıyla Kamu İdare Ve Müesseseleri (okulları) İle Dernekler De (okul Aile Birliği) Anılan Maddede Bentler Halinde Sayılan Ödemeleri Nakden Veya Hesaben Yaptıkları Sırada İstihkak Sahiplerinin Gelir Vergisine Mahsuben Tevkifat Yapmaya Mecburdurlar.
birlikler Vergi Kanunlarının Uygulanması Açısından Dernek Olarak Kabul Edilmektedir.
 
gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesinin 13 Numaralı Bendi İle De, Esnaf Muaflığından Yararlananlardan Mal Ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemelerden,
a) Havlu, Çarşaf, Çorap, Halı, Kilim, Dokuma Mamulleri, Örgü, Dantel, Her Nevi Nakış İşleri Ve Her Nevi Turistik Eşya, Hasır, Sepet, Süpürge, Paspas, Fırça, Yapma Çiçek Ve Benzeri Emtia Bedelleri Üzerinden  %2,
b)  Değerli Kağıt Ve Damga Pulu Satışlarında Komisyon Bedelleri Üzerinden %20,
c)  Diğer Mal Alımları İçin %5,
d) Diğer Hizmet Alımları ((a),(b) Ve (c) Alt Bentleri Hariç Olmak  Üzere Mal Ve Hizmet Bedelinin Ayrılmaması Hali De Bu Kapsamdadır)için %10, 
 Vergi Tevkifatı Yapılacağı Hükme Bağlanmıştır.

buna Göre, Okullarınız (okul Aile Birliği) Tarafından Vergiden Muaf Esnaftan Mal Ve Hizmet Alınması Durumunda Stopaj Yapılması Gerekmektedir. Ancak, Söz Konusu Okullarınızın Esnaf Muaflığından Faydalananlar Dışında Kalan (gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu Maddesi Kapsamına Girmeyen Davulcu, Folklorcu V.b.) Kişilerden Mal Ve Hizmet Alması Durumunda Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmaması Gerekmektedir.

okullarınızın Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayan Ve Genel Bütçeye Dahil Olan İdare Bünyesinde Bulunmasından Dolayı, 164 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Hükme Bağlandığı Üzere; Kullanacağınız Belgeleri Tasdik Mecburiyetine Tabi Olmaksızın Vergi Usul Kanunu’nun İlgili Hükümlerine Göre, Üzerlerine “vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir” İbaresini Kaşe İle Basarak Veya Matbaa Baskısı İle Belirterek Kullanabilmeniz Mümkündür.

açıklanan Hükümler Uyarınca, Okullarınız (okul Aile Birliği) Tarafından Vergi Usul Kanunu’nun 234’üncü Maddesinde Yer Alan Gider Pusulasındaki Bilgileri İçerecek Şekilde Gider Makbuzu Bastırılarak  Kullanılması Mümkün Bulunmaktadır.
 Bilgi Edinilmesini  Arz Ederim.   

 
---------------------------------
okulların "kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayan Ve Genel Bütçeye Dahil Olan İdare Bünyesinde  Bulunmasından Dolayı" Denmektedir.
91 Seri Nolu Kdv Genel Tebliğinde
sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar ;
-genel Bütçeye Dahil Daireler, Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler,

-döner Sermayeli Kuruluşlar,
-kanunla Kurulan Kamu Kurum Ve Kuruluşları,
 
denmektedir.
okullar Yönetmelikle Kurulur.
ayrıca 97 Seri Nolu Kdv Genel Tebliğinde Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar Kdv Mükellefi Olmasalar Dahi Kdv Tevkifatı Yapılacağı Yazmaktadır.
 
okullarla İmzalana Sözleşmelerde Okul Tarafı 1. Okul Aile Birliği , 2. Okul Ana Sınıfı , 3. Okul Döner Sermayesi Olabilmektedir.

 

 
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
13 Hazirandaki Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesi Haber göndermek isteyenler... Mehmet 0 3335 Son Mesaj 17 Haziran 2011, 20:37:15
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it