*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
31 Mayıs 2020, 16:23:48


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği  (Okunma Sayısı 4896 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 10 Ağustos 2011, 11:55:27 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 21619 Ağustos 2011 Salıresmî Gazetesayı : 28020
 
yönetmelik
 
millî Eğitim Bakanlığından:
 
millÎ Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
 
atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte
 
değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
madde 1 – 13/8/2009 Tarihli Ve 27318 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Aynı Maddeye Aşağıdaki İkinci Fıkra Eklenmiştir.
 
“ç) Atanmak İstenilen Eğitim Kurumuna Talim Ve Terbiye Kurulu Kararlarına Göre Alanı İtibariyle Öğretmen Olarak Atanabilecek Bir Alan Öğretmeni Olmak,”
 
“(2) Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atanmak İsteyenlerin; Duyurusu Yapılan Yöneticiliklere Başvuru Tarihi İtibariyle Fiilen Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Kadrolarında Çalışıyor Olmaları Şartı Aranır.”
 
madde 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 8 – (1) Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liseleri Yöneticiliklerine; Bu Eğitim Kurumlarına Seçilerek Öğretmen Olarak Atanıp, Görev Yapan Ya Da Bu Eğitim Kurumlarında Görev Yaptıktan Sonra Herhangi Bir Nedenle Ayrılmış Olmakla Birlikte Yeniden Bu Eğitim Kurumlarına Sınavsız Atanabilme Hakkını Kaybetmemiş Olanlar İle 19/12/2010 Tarihli Ve 27790 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/resim Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Yürürlükte Olan İlgili Mevzuata Göre Her Türlü Anadolu Liselerine Yazılı, Sözlü Ya Da Mülakat/uygulama Sınavları Sonucuna Göre Atanıp Görev Yapmış Olan Öğretmenler Arasından Atama Yapılır.
 
(2) Bilim Ve Sanat Merkezi Yöneticiliklerine Öncelikle Bu Eğitim Kurumlarına Seçilerek Öğretmen Olarak Atanıp Görev Yapan Ya Da Bu Eğitim Kurumlarında Görev Yaptıktan Sonra Herhangi Bir Nedenle Ayrılmış Olmakla Birlikte Yeniden Bu Eğitim Kurumlarına Sınavsız Atanabilme Hakkını Kaybetmemiş Olanlar Arasından Atama Yapılır.
 
(3) Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atanmak İçin Başvuruda Bulunan Atölye, Laboratuar Ya Da Meslek Dersi Öğretmenlerinden, Bu Yönetmelik Eki Ek-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda Belirtilen Alan Öğretmenlerine Ayrıca Ek Puan Verilir.
 
(4) Halk Eğitimi Merkezi İle Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu Yöneticiliklerine; Herhangi Bir Alanda Öğretmen Olanlar Arasından Atama Yapılır. Ancak, Öğretmen Evi Ve Akşam Sanat Okulu Yöneticiliklerine Atanmak İçin Başvuruda Bulunanlardan, Bu Yönetmelik Eki Ek-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda Belirtilen Alan Öğretmenlerine Ayrıca Ek Puan Verilir.
 
(5) Bu Maddenin Birinci, İkinci, Üçüncü Ve Dördüncü Fıkralarında Sayılan Eğitim Kurumlarının Dışında Kalan Diğer Bazı Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine; Atanmak İçin Başvuruda Bulunanlardan Bu Yönetmelik Eki Ek-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda Belirtilen Alan Öğretmenlerine Ayrıca Ek Puan Verilir.
 
(6) Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Hariç Diğer Eğitim Kurumlarının;
 
a) Müdür Başyardımcılıklarına Atanabilmek İçin En Az 1 Yıl,
 
b) (c) Tipi Eğitim Kurumu Müdürlüklerine Atanabilmek İçin En Az 1 Yıl,
 
c) (b) Tipi Eğitim Kurumu Müdürlüklerine Atanabilmek İçin En Az 2 Yıl,
 
ç) (a) Tipi Eğitim Kurumu Müdürlüklerine Atanabilmek İçin En Az 3 Yıl,
 
eğitim Kurumlarında Asaleten Yöneticilik Yapmış Olma Şartı Aranır.
 
(7) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının;
 
a) Müdür Başyardımcılıklarına Atanabilmek İçin En Az 1 Yıl,
 
b) (c) Tipi Eğitim Kurumu Müdürlüklerine Atanabilmek İçin En Az 2 Yıl,
 
c) (b) Tipi Eğitim Kurumu Müdürlüklerine Atanabilmek İçin En Az 3 Yıl,
 
ç) (a) Tipi Eğitim Kurumu Müdürlüklerine Atanabilmek İçin En Az 4 Yıl
 
eğitim Kurumlarında Asaleten Yöneticilik Yapmış Olma Şartı Aranır.”
 
madde 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“b) İl Değerlendirme Komisyonu: İl Millî Eğitim Müdürü Veya Görevlendireceği Bir Müdür Yardımcısının/şube Müdürünün Başkanlığında, Yönetici Atamadan Sorumlu Müdür Yardımcısı/şube Müdürü, Bir İlçe Millî Eğitim Müdürü İle İl Millî Eğitim Müdürlerince Belirlenecek İki Eğitim Kurumu Müdürü Ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Kolunda Faaliyet Gösteren Sendikalardan O İlde Bakanlık Personeli Bakımından En Çok Üyeye Sahip Sendikanın Temsilcisi Olmak Üzere Toplam Altı Üyeden Oluşur.”
 
madde 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 11 – (1) Eğitim Kurumu Müdürlüğüne, Müdür Başyardımcılığına Ve Müdür Yardımcılığına İlk Defa Atanacakların Belirlenmesi İçin Seçme Sınavı Yapılır.
 
(2) Seçme Sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca Tespit Edilecek Merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Merkezî Sistemle Yazılı Olarak Veya Elektronik Ortamda Yapılır.
 
(3) Müdürlük Seçme Sınavı Ayrı Olarak Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Birlikte Yapılır. Sınavlar Eş Zamanlı Olarak Yapılabileceği Gibi Farklı Tarihlerde De Yapılabilir.
 
(4) Müdürlük Seçme Sınavı Soruları Ayrı Hazırlanır. Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Soruları Birlikte Hazırlanır. Müdürlük Seçme Sınavı Ayrı Salonda, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı İse Birlikte Aynı Salonda Yapılır.
 
(5) Yönetici Adayları Hangi Yönetim Görevi İçin Sınava Girmişler İse Almış Oldukları Puanlar Yalnızca O Yönetim Görevi İçin Geçerlidir.
 
(6) Mevcut Yöneticiler Ve Daha Önce Yöneticilik Yapmış Olanlar İle Bu Yönetmeliğin 25 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılanlar Şartları Taşımaları Kaydıyla İstemeleri Hâlinde Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Da Girebilirler. Bu Durumda Olanlar İstemeleri Halinde Bu Yönetmeliğin Sınava Dayalı Atamaya İlişkin Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilirler.”
 
madde 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı İçin Sınav Konuları Ve Puan Değerleri Şunlardır:”
 
madde 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 13 – (1) Eğitim Kurumu Müdürlüğü, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı İçin Sınavların Yapılacağı Tarihten En Az 1 Ay Önce Bakanlıkça Ülke Genelinde Duyuru Yapılır.
 
(2) Sınavların Yapılacağı Yer, Zaman, Sorulacak Soru Sayısı Ve Puan Değeri, Başvuru Yöntemi Ve Süresi İle Sınav Komisyonunca Belirlenecek Diğer Hususlar Duyuruda Belirtilir.
 
(3) Eğitim Kurumu Müdürlüğü, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına, Bu Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşımaları Kaydıyla; Mevcut Yöneticiler, Daha Önce Yöneticilik Yapmış Olanlar, Bu Yönetmeliğin 25 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan Unvanlarda Görev Yapmış Olanlar, Askerlik Hizmetini Temel Askerlik Eğitiminden Sonra Bakanlığımıza Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Yerine Getirenler, Yurt Dışında Öğretmen Olarak Görevli Bulunanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamında Aylıksız İzinli Olanlar Da İstemeleri Hâlinde Başvuruda Bulunabilirler.
 
(4) Eğitim Kurumu Müdürlüğü, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Başvuruda Bulunacaklarda Aranan 3 Yıllık Sürenin Hesabında;
 
a) Askerlik Hizmetini Temel Askerlik Eğitiminden Sonra Bakanlığımıza Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Yerine Getirenlerin, Eğitim Kurumlarındaki Askerlik Hizmetinde Geçen Sürelerinin Tamamı,
 
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Öğretmenlikte Geçen Sürelerin Tamamı,
 
c) Özel Okullarda Öğretmen/yönetici Olarak Geçen Sürelerin 2/3’ü,
 
değerlendirilir.
 
(5) Yönetici Adayları Hangi Yönetim Görevi İçin Sınava Girmişler İse Almış Oldukları Puanlar Yalnızca O Yönetim Görevi İçin Geçerlidir. Bir Sınav Sonucuna Dayalı Olarak Ancak Bir Kere Atama Yapılır. Başvuru Aşamasında İsteklerinden Vazgeçenler Hariç Olmak Üzere, Ataması Yapıldığı Halde Yasal Süresi İçinde Görevlerine Başlamayanların Atamaları İptal Edilir. Bu Durumda Olanlar Bu Sınav Sonucuna Dayalı Olarak Tekrar Atama İsteğinde Bulunamazlar.
 
(6) Seçme Sınavına Başvuruda Bulunabilmek İçin 7 Nci Ve 8 İnci Maddelerdeki Şartlar Aranır.
 
(7) Seçme Sınavı Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar Her Sınav Döneminde Hazırlanacak Sınav Kılavuzunda Belirlenir.”
 
madde 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 14 – (1) Seçme Sınavları 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir. Bu Sınavlarda 70 Ve Daha Yukarı Puan Alan Adaylar Başarılı Sayılır.”
 
madde 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“(1) Sınavların Sonuçlarına İlânı Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde Bakanlık Kayıtlarına Girecek Şekilde Bir Dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne İtiraz Yapılabilir. Bu İtirazlar, İtiraz Dilekçesinin Kayda Girdiği Tarihten İtibaren En Geç 15 Gün İçinde İncelenerek Sonucu İlgiliye Bildirilir.”
 
madde 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 İnci Maddesinin İkinci, Üçüncü Ve Dördüncü Fıkraları Değiştirilmiş Ve Aynı Maddeye Aşağıdaki Altıncı Fıkra Eklenmiştir.
 
“(2) Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavını Kazanmış Olan Yönetici Adayları, Duyurusu Yapılan Boş Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılıklarına Atanmak Üzere, Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu İle Atanmak İstedikleri Öncelik Sırasına Göre En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Elektronik Ortamda Başvuruda Bulunabilirler. Başvuru Süresi 5 İşgününden Az Olamaz.
 
(3) Başvuruda Bulunan Adayların Atamaları; Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavından Almış Oldukları Puan Esas Alınarak, Atanmak İstedikleri Öncelik Sırasına Göre Tercihleri Doğrultusunda Puan Üstünlüğüne Göre Yapılır.
 
(4) Bu Madde Kapsamında Başvuruda Bulunan Adayların Atamaları Puan Üstünlüğüne Göre Yapılır. Atama Sonuçları Atamaların Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç 5 İş Günü İçinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet Sitesinde En Az 5 Gün Süreyle Yayımlanır.”
 
“(6) Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Dayalı Olarak Müdür Yardımcılığına Ataması Yapılanlar Aynı Sınav Sonucuna Dayalı Olarak Müdür Başyardımcılıklarına Atanmak Üzere Başvuruda Bulunamazlar.”
 
madde 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 Uncu Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 19 – (1) Atama Yapılacak Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılıklarına İhtiyaç Duyulan Zamanlarda Valiliklerce İl Genelinde Her Adayın Bilgi Sahibi Olmasını Sağlayacak Şekilde Başvuru Tarihinden En Az On Gün Önce Duyuru Yapılır. Duyuruda; Atama Yapılacak Eğitim Kurumlarının Adları, Tipleri, Başvuracaklarda Aranacak Şartlar Ve Diğer Hususlar Belirtilir.
 
(2) En Az Bir Yıl Süreyle Yöneticilik Yapmış Olmak Kaydıyla Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavını Kazanmış Olan Yönetici Adayları, Duyurusu Yapılan Boş Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılıklarına Atanmak Üzere, Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu İle Atanmak İstedikleri Öncelik Sırasına Göre En Fazla Yirmi Beş Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Elektronik Ortamda Başvuruda Bulunabilirler. Başvuru Süresi 5 İşgününden Az Olamaz.
 
(3) Başvuruda Bulunan Adayların Atamaları, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavından Almış Oldukları Puan İle Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Üzerinden Yapılan Değerlendirmede Aldıkları Puan Dikkate Alınmak Suretiyle Oluşacak Toplam Puan Esas Alınarak, Atanmak İstedikleri Öncelik Sırasına Göre Tercihleri Doğrultusunda Puan Üstünlüğüne Göre Yapılır.
 
(4) Atama Sonuçları Atamaların Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç 5 İşgünü İçinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet Sitesinde En Az 5 Gün Süreyle Yayımlanır.
 
(5) Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Dayalı Olarak Müdür Başyardımcılığına Ataması Yapılanlar Aynı Sınav Sonucuna Dayalı Olarak Müdür Yardımcılıklarına Atanmak Üzere Başvuruda Bulunamazlar.”
 
madde 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 Nci Maddesinin İkinci Ve Üçüncü Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Aynı Maddeye Aşağıdaki Dördüncü Fıkra Eklenmiştir.
 
“(2) Müdürlük Sınavını Kazanmış Olan Yönetici Adayları, Duyurusu Yapılan Boş Eğitim Kurumu Müdürlüklerine Atanmak Üzere, Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu İle En Fazla Yirmi Beş Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Elektronik Ortamda Başvuruda Bulunabilirler. Başvuru Süresi 5 İşgününden Az Olamaz.
 
(3) Bu Madde Kapsamında Başvuruda Bulunan Adayların Atamaları; Müdürlük Sınavından Almış Oldukları Puan İle Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Üzerinden Yapılan Değerlendirmede Aldıkları Puan Dikkate Alınmak Suretiyle Oluşacak Toplam Puan Esas Alınarak, Atanmak İstedikleri Öncelik Sırasına Göre Tercihleri Doğrultusunda Puan Üstünlüğüne Göre Yapılır.
 
(4) Atama Sonuçları Atamaların Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç 5 İş Günü İçinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet Sitesinde En Az 5 Gün Süreyle Yayımlanır.”
 
madde 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 21 – (1) Bu Madde Kapsamında Yapılacak Atama Ve Yer Değiştirmeler Valiliklerce İl Genelinde Her Adayın Bilgi Sahibi Olmasını Sağlayacak Şekilde Başvuru Tarihinden En Az On Gün Önce Duyurulur. Duyuruda; Yöneticilikleri Boş Bulunan Eğitim Kurumlarının Adları, Tipleri, Başvuracaklarda Aranacak Şartlar Ve Diğer Hususlar Belirtilir. Başvuru Süresi 5 İşgününden Az Olamaz.
 
(2) Eğitim Kurumu Yöneticileri, Bulundukları Eğitim Kurumunda Görev Yaptıkları Yönetim Kademesinde İlgili Yılın 31 Mayıs Tarihi İtibariyle En Az 2 Yıl Asaleten Görev Yapmış Olmak Kaydıyla İl İçinde, Görev Yaptıkları Yönetim Kademesiyle Aynı Kademedeki Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Yer Değiştirmek İçin Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu İle En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Başvuruda Bulunabilirler. Daha Alt Veya Bu Yönetmelikte Aranan Şartları Taşımak Kaydıyla Daha Üst Kademedeki Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atanacaklarda Süre Kaydı Aranmaz.
 
(3) Mevcut Eğitim Kurumu Müdürleri, Daha Önce Bu Görevi Yapmış Olup Ayrılanlar Ve 25 İnci Maddede Yer Alan Ve Üçüncü, Dördüncü Ve Beşinci Kademe Yöneticilikte Geçmiş Sayılan Görevlerde Bulunmuş Olanlar, İl İçinde Görev Yaptıkları Yönetim Kademesiyle Aynı Ya Da Daha Alt Veya Bu Yönetmelikte Aranan Şartları Taşımak Kaydıyla Daha Üst Kademedeki Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atanmak İçin Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu İle En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Başvuruda Bulunabilirler.
 
(4) Mevcut Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcıları İle Daha Önce Bu Görevi Yapmış Olup Ayrılanlar Ve 25 İnci Maddede Yer Alan Ve İkinci Kademe Yöneticilikte Geçmiş Sayılan Görevlerde Bulunmuş Olanlar, İl İçinde Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılıklarına Atanmak İçin Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek- 1 Yöneticilik İstek Formu İle En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Başvuruda Bulunabilirler.
 
(5) Mevcut Eğitim Kurumu Müdür Yardımcıları, Daha Önce Bu Görevi Yapmış Olup Ayrılanlar Ve 25 İnci Maddede Yer Alan Ve Birinci Kademe Yöneticilikte Geçmiş Sayılan Görevlerde Bulunmuş Olanlar, İl İçinde Müdür Yardımcılıklarına Atanmak İçin Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek- 1 Yöneticilik İstek Formu İle En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Başvuruda Bulunabilirler.
 
(6) Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atanmak İçin Bu Madde Kapsamında Başvuruda Bulunan Adaylarda, Bu Yönetmelikte Aranan Şartların Yanı Sıra Bu Maddede Sayılan Yönetim Kademelerinde Asaleten Görev Yapmış Olma Şartları Aranır.
 
(7) Bu Maddenin İkinci, Üçüncü, Dördüncü Ve Beşinci Fıkralarında Sayılan Adayların Başvuruları Birlikte Alınır. Bunların Atamaları Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Üzerinden Yapılan Değerlendirme Sonucu Almış Oldukları Puana Göre Tercihleri De Dikkate Alınarak Puan Üstünlüğü Esasına Göre Yapılır. Bu Madde Kapsamında Yapılan Atamalar, Atamaların Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç 5 İşgünü İçinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet Sitesinde En Az 5 Gün Süreyle Yayımlanır.”
 
madde 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 Nci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 22 – (1) Bu Madde Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirmeler Valiliklerce İl Genelinde Her Adayın Bilgi Sahibi Olmasını Sağlayacak Şekilde Başvuru Tarihinden En Az 10 Gün Önce Duyurulur. Duyuruda; Yerleri Değiştirilecek Yöneticilerin Görevli Bulundukları Eğitim Kurumları İle Yöneticilikleri Boş Bulunan Diğer Eğitim Kurumlarının Adları, Tipleri, Başvuracaklarda Aranacak Şartlar Ve Diğer Hususlar Belirtilir. Başvuru Süresi 5 İşgününden Az Olamaz.
 
(2) Eğitim Kurumu Müdürlerinden Bulundukları Eğitim Kurumunda Aralıksız Asaleten 5 Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayanların Görev Yerleri, 7 Nci Ve 8 İnci Maddelerde Atanmak İstedikleri Eğitim Kurumları İçin Öngörülen Şartları Taşımak Kaydıyla Yapacakları Tercihleri Dikkate Alınmak Suretiyle İl İçinde; Aynı Tipteki Eğitim Kurumları Olacak Şekilde Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Sonucu Puan Üstünlüğü Esasına Göre Değiştirilir.
 
(3) Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcıları İle Müdür Yardımcılarından Bulundukları Eğitim Kurumunda Görev Yaptıkları Yönetim Kademesinde Aralıksız Asaleten 8 Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayanların Görev Yerleri, Durumlarına Uygun Eğitim Kurumları Olacak Şekilde Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Sonucu Puan Üstünlüğü Esasına Göre Değiştirilir.
 
(4) Zorunlu Yer Değiştirmelerde Öngörülen Sürelerin Hesaplanmasında;
 
a) 26 Ncı Maddede Belirtilen Birleştirme Ve Dönüştürme Yoluyla Oluşan Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Birleştirme Ya Da Dönüştürme Öncesindeki Ve Sonrasındaki Hizmet Süreleri,
 
b) Görev Yaptıkları Eğitim Kurumunun Adının, Fiziki Yapısının, Yerinin Ve Özelliklerinin Değişmesine Bağlı Olarak Adlarına Yeni Kararname Düzenlenmiş Olan Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Bu Eğitim Kurumuna İlk Atandıkları Tarih,
 
c) Seçimler Nedeniyle Eğitim Kurumu Yöneticiliğinden İstifa Eden Ve Seçim Sonuçlarını Takiben Tekrar Aynı Eğitim Kurumuna Ataması Yapılan Eğitim Kurumu Yöneticilerinin O Eğitim Kurumuna Yönetici Olarak İlk Başlama Tarihi,
 
ç) Kadrolarının Bulunduğu Eğitim Kurumlarının Dışında Görevlendirilenler Bakımından, Kadrolarının Bulunduğu Eğitim Kurumlarına İlk Başladıkları Tarih
 
esas Alınır.
 
(5) 7 Nci Ve 8 İnci Maddelere Göre Atanabilecekleri Eğitim Kurumu Bulunmayanların Atamaları Bir Sonraki Zorunlu Yer Değiştirme Döneminde Yapılır.
 
(6) Zorunlu Yer Değiştirmeye İlişkin Yapılacak Duyurular Üzerine Bu Kapsamda Bulunan Yöneticiler Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu İle Atanmak İstedikleri Öncelik Sırasına Göre, En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Başvuruda Bulunurlar. Başvuruda Bulunanların Atamaları Tercihleri De Dikkate Alınarak Puan Üstünlüğüne Göre Yapılır. Başvuruda Bulunduğu Halde Puan Yetersizliği Nedeniyle Tercihlerinden Birine Atanamayanlar İle Sınırlı Olmak Üzere, Atama İşlemlerinin Tamamlandığı Tarihten İtibaren En Geç 5 Gün İçinde, İkinci Defa Duyuru Yapılır. Duyuruda; Bu Madde Kapsamında Daha Önce Duyurusu Yapıldığı Halde Başvuru Yapılmaması Nedeniyle Atama Yapılamayan Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Yer Verilir. Bu Şekilde Duyurusu Yapılan Yöneticiliklere Atanmak Üzere Başvuruda Bulunanların Atama İşlemleri Tercihleri De Dikkate Alınarak Puan Üstünlüğüne Göre En Kısa Sürede Sonuçlandırılır. Bu Madde Kapsamında Birinci Ve İkinci Defa Yapılan Duyurulara Başvuruda Bulunmayanlar İle Başvuruda Bulunduğu Halde Puan Yetersizliği Nedeniyle Tercihlerinden Birine Atanamayanların Atamaları Boş Kalan Eğitim Kurumu Yöneticiliklerinden Birine Olacak Şekilde Kura İle Yapılır.
 
(7) Bu Madde Kapsamında,
 
a) Fen Lisesi Yöneticileri, Fen Lisesi Veya Sosyal Bilimler Lisesi Yöneticiliklerine, Sosyal Bilimler Lisesi Yöneticileri, Sosyal Bilimler Lisesi Veya Fen Lisesi Yöneticiliklerine
 
b) Bilim Ve Sanat Merkezleri Yöneticileri, Bilim Ve Sanat Merkezleri Yöneticiliklerine
 
yer Değiştirme Suretiyle Atanırlar. Ancak Bu Durumda Olanlar İstemeleri Halinde 7 Nci Ve 8 İnci Maddelerde Atanmak İstedikleri Eğitim Kurumu İçin Öngörülen Şartları Taşımaları Kaydıyla Bu Eğitim Kurumları Dışındaki Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine De Yer Değiştirme Suretiyle Atanabilirler.
 
(8) Yedinci Fıkrada Sayılan Eğitim Kurumları Dışında Kalan Diğer Eğitim Kurumu Yöneticilerine İlişkin Bu Madde Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirmelerde, Müdürler Bakımından 7 Nci Ve 8 İnci Madde Hükümleri İle Birlikte Eğitim Kurumlarının Tipleri, Müdür Başyardımcıları Ve Müdür Yardımcıları Bakımından İse 7 Nci Ve 8 İnci Maddeleri Hükümleri Dikkate Alınır.
 
(9) Zorunlu Yer Değiştirmelerde Öngörülen Sürelerin Hesaplanmasında İlgili Yılın 30 Eylül Tarihi Esas Alınır.
 
(10) Zorunlu Yer Değiştirme Kapsamında Görev Yeri Değiştirilen Eğitim Kurumu Yöneticilerinden;
 
a) Eğitim Kurumu Müdürleri Ayrıldıkları Eğitim Kurumlarına, Atandıkları Eğitim Kurumunda Göreve Başladıkları Tarihten İtibaren 5 Yıl Geçmeden Eğitim Kurumu Müdürü,
 
b) Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcıları Ayrıldıkları Eğitim Kurumlarına, Atandıkları Eğitim Kurumunda Göreve Başladıkları Tarihten İtibaren 8 Yıl Geçmeden Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcısı,
 
c) Eğitim Kurumu Müdür Yardımcıları Ayrıldıkları Eğitim Kurumlarına, Atandıkları Eğitim Kurumunda Göreve Başladıkları Tarihten İtibaren 8 Yıl Geçmeden Eğitim Kurumu Müdür Yardımcısı,
 
olarak Atanma İsteğinde Bulunamazlar.
 
(11) Atama Sonuçları Atama İşlemlerinin Tamamlandığı Tarihten İtibaren En Geç 5 İşgünü İçinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet Sitesinde En Az 5 Gün Süreyle Duyurulur.”
 
madde 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 23 – (1) Bu Yönetmeliğin;
 
a) 18 İnci, 19 Uncu Ve 20 Nci Maddeleri Kapsamında Seçme Sınavı Sonucuna Göre Müdürlük, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığına Yapılacak Atamalar İlgili Yılın Ocak-şubat Aylarında Yapılır. Bu Bent Kapsamında Yapılacak Atamalar Valiliklerce Gerekli Görüldüğü Hallerde Kadro İmkânları Ve İhtiyaç Çerçevesinde Ocak Ve Şubat Ayları Dışında Da,
 
b) 21 İnci Madde Kapsamındaki İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar Ve Diğer Atamalar Mayıs Ayında,
 
c) 22 Nci Madde Kapsamındaki Zorunlu Yer Değiştirmeler Ağustos Ve Eylül Aylarında
 
gerçekleştirilir.”
 
(2) 33 Üncü Madde Kapsamındaki İller Arası Yer Değiştirmeler Bakanlıkça Uygun Görüldüğü Hallerde Kadro İmkânları Ve İhtiyaç Çerçevesinde Haziran Ve Temmuz Aylarında Yapılabilir.”
 
madde 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 Üncü Maddesine Aşağıdaki Üçüncü Fıkra Eklenmiştir.
 
“(3) Birinci Ve İkinci Fıkralara Göre Yapılan Değerlendirmede De Puan Eşitliği Olması Halinde Adayların Katılımı Da Sağlanarak Kura Yoluna Başvurulur.”
 
madde 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 İnci Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 25 – (1) Öğretmenlikte Adaylığı Kaldırılmış Olmak Kaydıyla Ve Bu Yönetmelikteki Yönetim Kademelerine Atamayla Sınırlı Olmak Üzere;
 
a) Talim Ve Terbiye Kurulu Uzmanlığı, Eğitim Uzmanlığı, Eğitim Müfettişliği, Apk Uzmanlığı, Eğitim Ataşeliği, Eğitim Müşavirliği İle Şube Müdürü Ve Daha Üst Unvanlı Görevlerde Asaleten Geçirilen Süreler Beşinci Kademe Yöneticiliğinde,
 
b) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Tesis Müdürü, Şube Müdür Yardımcısı, Şef, Eğitim Ateşe Yardımcısı; İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bakanlıkça Açılan Ya Da Yönetici Ve Öğretmenleri Bakanlıkça Görevlendirilen Yurt Dışındaki Eğitim Kurumlarında Müdür Olarak Geçirilen Süreler Dördüncü Kademe Yöneticiliğinde,
 
c) İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bakanlıkça Açılan Ya Da Yönetici Ve Öğretmenleri Bakanlıkça Görevlendirilen Yurt Dışındaki Eğitim Kurumlarında, Müdür Yardımcılığında Geçirilen Süreler İle Görevli Olduğu Eğitim Kurumunda Eğitim Kurumunu Eğitim Öğretime Açmak Kaydıyla Kurucu Müdür Olarak Geçirilen Süreler, En Az 1 Yıl Görev Yapmış Olmak Kaydıyla Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Geçirilen Süreler Üçüncü Kademe Yöneticiliğinde,
 
geçmiş Sayılır.
 
(2) Birinci Fıkranın (c) Bendinde Yer Alan;
 
a) Kurucu Müdürlükte Geçen Sürenin Hesabında, Kesintisiz Olmak Kaydıyla Kurucu Müdürlüğe Başlanıldığı Tarihten İtibaren Bakanlıkça Kuruma Müdürlük Norm Kadrosunun Verilmesine İlişkin Onay Tarihine Kadar Geçen Süreler,
 
b) Müdür Yetkililikte Aranan En Az Bir Yıllık Görev Süresinin Hesabında, Kesintili Ya Da Kesintisiz Müdür Yetkili Öğretmenlikte Geçen Sürelerin Tamamı
 
dikkate Alınır.”
 
madde 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 Ncı Maddesine Aşağıdaki Üçüncü Fıkra Eklenmiştir.
 
“(3) Bu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Ve (b) Bentleri Kapsamında Ataması Yapılan Yöneticilerden Daha Sonra Farklı Kurumlara Ya Da Yönetim Kademelerine Atanmak İsteyenler İle Herhangi Bir Nedenle Görev Yeri Değiştirilmesi Gereken Yöneticilerin 7 Nci Ve 8 İnci Maddedeki Şartları Taşımaları Gerekir.”
 
madde 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi İle İkinci Ve Üçüncü Fıkraları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Aynı Maddeye Aşağıdaki Dördüncü Fıkra Eklenmiştir.
 
“a) Yurt Dışında Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi, Eğitim Ataşe Yardımcısı Olarak Atananlar İle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla Görevlendirilenler Ve Uluslararası Kuruluşlarda Ya Da Yurtiçinde Bir Yıl Ve Daha Fazla Süreyle Geçici Veya Sürekli Olarak Görevlendirilenlerin Yöneticilikleri,”
 
“(2) Bu Maddenin Birinci Fıkrası Kapsamında Yöneticilikleri Sona Erenlerden, Bu Durumları Ortadan Kalkanlar, Daha Önce Ayrıldıkları Eğitim Kurumu Yöneticiliği Boş Olması Durumunda Öncelikle Bu Eğitim Kurumlarına, Bunun Mümkün Olmaması Durumunda, Varsa Ve İstemeleri Halinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Önerilecek Bir Eğitim Kurumu Yöneticiliğine, Durumlarına Uygun Boş Eğitim Kurumu Bulunmaması Durumunda İse Durumlarına Uygun Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanırlar. Bu Şekilde Yönetici Olarak Atanamayanlar, Bu Yönetmelik Hükümlerine Göre Daha Sonra Duyurusu Yapılan Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atanmak Üzere Başvuruda Bulunabilirler.”
 
“(3) İlgili Mevzuatında Belirtilen Yöneticilik Normuna Esas Ölçütler Çerçevesinde Yöneticilik Norm Kadrolarının Tamamı Ya Da Bir Kısmı Kaldırılan Eğitim Kurumlarında Norm Kadro Fazlası Durumunda Olan Yöneticiler Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Üzerinde Yapılacak Değerlendirmeye Göre En Az Puan Alandan Başlanarak Bakanlıkça Norm Kadrolarının Onaylandığı Tarihten Geçerli Olmak Üzere Belirlenir. Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Yöneticiler, İstek Ve İhtiyaçları Birlikte Değerlendirilerek Uygun Görülecek Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Öncelikle Atanırlar. Durumlarına Uygun Boş Eğitim Kurumu Bulunmaması Ya Da Kendilerine Önerilen Eğitim Kurumlarına Atanmak İstemeyenlerin Yöneticilikleri, Bakanlığın Norm Kadrolarını Onayladığı Tarihten İtibaren İki Yıl Daha Devam Eder. Bu Süre İçerisinde Boş Yöneticilikler İçin Yapılacak Duyurulara Başvuruda Bulunabilirler. Ancak 18 İnci Maddenin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yatılı Kız Öğrencisi Bulunan Eğitim Kurumlarında Kadın Adaylara Ayrılan Müdür Yardımcılığı Norm Kadrosu Bu Fıkra Kapsamı Dışındadır.”
 
“(4) Bu Maddenin Üçüncü Fıkrasında Belirtilen 2 Yıllık Süre İçerisinde İlgili Mevzuatında Belirtilen Yöneticilik Normuna Esas Ölçütler Çerçevesinde Görev Yapmakta Olduğu Eğitim Kurumunda Durumuna Uygun Yöneticilik Normunun Artması Ya Da Her Hangi Bir Nedenle Boş Yönetici Normu Oluşması Halinde Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Yönetici Bu Kadroyla İlişkilendirilir. 2 Yılın Sonunda Durumlarında Herhangi Bir Değişiklik Olmayan Ve Durumlarına Uygun Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atanamayan Yöneticiler, İstekleri De Dikkate Alınarak Durumlarına Uygun Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanırlar.”
 
madde 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 İnci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“b) Alan Değişikliği, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Bilim Ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Olarak Atanmaları Nedeniyle,”
 
madde 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 Uncu Maddesinin İkinci Fıkrası Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“(2) Görev Yerleri Bu Madde Kapsamında Değiştirilenler Aradan Üç Yıl Geçmedikçe Ayrıldıkları Eğitim Kurumuna Yönetici Olarak Atanma İsteğinde Bulunamazlar.”
 
madde 21 – Aynı Yönetmeliğin 32 Nci Maddesine Aşağıdaki İkinci Fıkra Eklenmiştir.
 
“(2) 18 İnci, 19 Uncu, 20 Nci, 21 İnci, 22 Nci Ve 33 Üncü Maddeler Kapsamında Yapılacak Atama Ve Yer Değiştirmelere;
 
a) Görevden Uzaklaştırılanlar,
 
b) Askerlik Hizmetini Temel Askerlik Eğitiminden Sonra Bakanlığımıza Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Yerine Getirenler,
 
c) Yurt Dışında Öğretmen Olarak Görevli Bulunanlar,
 
ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamında Aylıksız İzinli Olanlar,
 
bu Durumları Sonlandırılmadan Başvuruda Bulunamazlar.”
 
madde 22 – Aynı Yönetmeliğin 33 Üncü Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“madde 33 – (1) Yöneticilerin İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru, Bakanlıkça Ülke Genelinde Başvuru Tarihinden En Az On Gün Önce Yapılır. Duyuruda; İllere Göre Yöneticilikleri Boş Bulunan Eğitim Kurumlarının Adları, Tipleri, Başvuracaklarda Aranacak Şartlar Ve Diğer Hususlar Belirtilir.
 
(2) Duyurusu Yapılacak Eğitim Kurumlarının Belirlenmesi Ve Bakanlık Tarafından Açılacak Elektronik Başvuru Sayfasına Yansıtılmasından İl Millî Eğitim Müdürlükleri Sorumludur.
 
(3) İlgili Yılın 31 Temmuz Tarihi İtibarıyla Geriye Doğru Bulunduğu İlde Toplam En Az 3 Yıl Yöneticilik Görevi Yapmış Olanlar, Halen Bulundukları Yönetim Göreviyle Aynı Kademedeki Yönetim Görevine Olmak Üzere, Elektronik Başvuru Sayfasına Yansıtılan Eğitim Kurumlarından, Atanmak İstedikleri Öncelik Sırasına Göre En Fazla 25 Eğitim Kurumu Tercih Etmek Suretiyle İller Arası Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler. Adaylar Sadece Bir İlin Eğitim Kurumlarını Tercih Edebilecekleri Gibi Birden Fazla İlin De Eğitim Kurumlarını Tercih Edebilirler. Başvuru Süresi 5 İşgününden Az Olamaz.
 
(4) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Bulunmayanlar, Bu Yükümlülüğünü Tamamlamış Olanlar İle Bu Yükümlülükten Muaf Tutulmuş Olanlar Bu Madde Kapsamında İller Arası Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.
 
(5) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Bulunan Yöneticiler; 6/5/2010 Tarihli Ve 27573 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Göre Belirlenen, İllerin Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarına Atanmak Üzere Başvuruda Bulunabilirler.
 
(6) İller Arası Yer Değiştirmelere İlişkin Atamalar Bu Yönetmelik Eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Puan Üstünlüğü Dikkate Alınarak Bakanlıkça Yapılır. Atama İşlemleri Tamamlandığı Tarihten İtibaren En Geç 5 İşgünü İçinde Personel Genel Müdürlüğünün İnternet Sitesinde 5 Gün Süreyle Duyurulur.”
 
madde 23 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
“ancak Farklı Eğitim Kurumlarına Ya Da Yönetim Kademelerine Atanmak İsteyenler İle Herhangi Bir Nedenle Görev Yeri Değiştirilenler Bu Yönetmelik Hükümlerine Tabidir.”
 
madde 24 – Aynı Yönetmeliğe Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.
 
“geçici Madde 3 – (1) 9/8/2011 Tarihinde Yöneticilik Görevi Yapanların, 22 Nci Madde Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirmeler İçin Öngörülen Hizmet Sürelerinin Hesabında, 9/8/2011 Tarihinden Önce O Eğitim Kurumunda Aralıksız Olarak Geçen Hizmet Süreleri De Dikkate Alınır.”
 
madde 25 – Aynı Yönetmeliğin Ekinde Yer Alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu İle Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Ekteki Şekilde Değiştirilmiştir.
 
madde 26 – Aynı Yönetmeliğe Ekteki Ek- 4 Yöneticilik Ek Puan Formu Eklenmiştir.
 
madde 27 – Bu Yönetmelik Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.
 
madde 28 – Bu Yönetmelik Hükümlerini Millî Eğitim Bakanı Yürütür.
 
ek-1'i Görmek İçin Tıklayınız

ek-2'i Görmek İçin Tıklayınız
 


ek-4'i Görmek İçin Tıklayınız
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 4000


View Profile
Re: Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği
« Posted on: 31 Mayıs 2020, 16:23:48 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği oyunları, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği programı, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği , Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği program yükle, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği download, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği hikayeleri, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği kitabı, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği haber, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği yükle, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği videosu, Meb, Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Değişikliği, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Sitedeki Sorunlar « 1 2 » Mehmet 18 22827 Son Mesaj 17 Kasım 2008, 16:39:15
Gönderen: KILIÇ
Yönetici atama genelgesi Özlük Hakları « 1 2 » clio06 21 17894 Son Mesaj 19 Ağustos 2008, 12:11:38
Gönderen: clio06
En son yönetici atama işlemleri Soru-Cevap « 1 2 » hguler 26 25992 Son Mesaj 17 Ekim 2008, 16:04:48
Gönderen: feyza05
MEB Öğretmen Atama-Yer Değiştirme Yönetmeliği Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler cendere 4 11116 Son Mesaj 18 Nisan 2009, 17:00:34
Gönderen: Mehmet
Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Mehmet 0 3497 Son Mesaj 30 Temmuz 2010, 20:41:29
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it