*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
18 Haziran 2019, 19:15:15


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı  (Okunma Sayısı 4080 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 05 Mayıs 2010, 22:46:14 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 2158MillÎ Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

birinci Bölüm

amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Ve Temel İlkeler

             Amaç

             Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Amacı; Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerinin Yurt Genelinde Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Gerekli Sayıda Öğretmen Atanması İle Öğretmen Olarak Atanacaklarda Aranacak Nitelikler, Bunların Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacaklar İle Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki Öğretmenleri Kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 Tarihli Ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle 30/4/1992 Tarihli Ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümlerine Dayanılarak Hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte Geçen;

             A) Alan: Öğretmen Adayları Ve Öğretmenlerin Mezun Oldukları Yükseköğretim Programına Bağlı Olarak Atanabilecekleri Talim Ve Terbiye Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Öğretmenlikleri,

             B) Alan Değişikliği: Öğretmen Olarak Görev Yapanların Talim Ve Terbiye Kurulunun Öğretmenliğe Atanacakların Mezun Olduğu Yükseköğretim Programlarına İlişkin Kararı Doğrultusunda Öğrenimleri İtibarıyla Atanabilecekleri Alanlara Geçişlerini,

             C) Atama: Bakanlığın, Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı İçindeki Öğretmen Kadrolarında Görev Almak İsteyenlere Aday Veya Asıl Öğretmen Olarak Görev Verilmesini,

             Ç) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

             D) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,     

             E) Eğitim Kurumu: Bakanlığa Bağlı Her Derece Ve Türdeki;  Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim Ve Ortaöğretim Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Örgün Eğitim Kurumları Ve Örgün Eğitimin Yanında Veya Dışında Eğitim Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Yaygın Eğitim Kurumları İle Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarınca Yürütülen Eğitim Ve Öğretim Etkinlikleri İçin Program Hazırlamak, Ders Ve Yardımcı Ders Kitabı Yazmak, Ders Notu Hazırlamak, Eğitim Araç Ve Gereci Üretmek, Bakanlığa Veya Diğer Bakanlık Ve Kurumlara Alınacak Öğrenci Adaylarına Uygulanacak Seçme Ve Yarışma Sınavları İçin Gerekli İş Ve İşlemleri Yürütmek, Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetlerini Vermek Ve Düzenlemek Suretiyle Eğitim Ve Öğretim Etkinliklerine Yardımcı Ve Destek Olan Kurumları,

             F) Eğitim Kampusu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Değişik Tür Ve Derecedeki Birden Fazla Okul Ve Kurum İle Bunlara Bağlı Pansiyon, Yatakhane, Yemekhane, Kütüphane, Spor Alanları, Rehberlik Ve Sağlık Ünitesi, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon Ve Benzeri Yerleri İçerisinde Bulunduran Alanı,

             G) Görev Yeri: Görevin Yapıldığı Eğitim Kurumunu,

             Ğ) Hizmet Bölgesi: Coğrafi Durum, Ekonomik Ve Sosyal Yönden Gelişmişlik Düzeyi, Ulaşım Şartları İle Hizmet Gereklerinin Karşılanması Yönünden Birbirine Benzerlik Gösteren Bu Yönetmelik Ekinde Yer Alan Ek–1 Sayılı Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki İlleri,

             H) Hizmet Alanı: Ülke Genelindeki İl Ve İlçelerin Ekonomik Ve Sosyal Yönden Gelişmişlik Düzeyi, Ulaşım Şartları İle Hizmet Gereklerinin Karşılanması Yönünden Benzerliklerine Göre Buralardaki Eğitim Kurumlarının Gruplandırılmasıyla Oluşturulan Alanları,

             I) Hizmet Süresi: Değerlendirmeye Esas Alınan Çalışma Süresinin Başlangıç Tarihinden İtibaren Geçen Süreyi,

             İ) Hizmet Puanı: Öğretmenin Görev Yaptığı Her Hizmet Alanı İçin Bu Yönetmelikle Belirlenen Puanın O Hizmet Alanındaki Çalışma Süresi İle Çarpımı Sonucu Elde Edilen Değeri,

             J) Kamu Personel Seçme Sınavı: Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Alınacak Personelin Seçimine İlişkin Olarak İlgili Mevzuat Uyarınca Yapılan Sınavı,

             K) Kılavuz: Öğretmenlik Görevine Atamaya Veya Öğretmenlerin İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirmelerinde Uygulanacak Usul Ve Esasları Belirlemek Üzere Bu Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Hazırlanan Düzenlemeyi,

             L) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

             M) Norm Kadro: Bakanlığa Bağlı Her Derece Ve Türdeki Resmî Eğitim Kurumlarında Alanlara Göre Bulunması Gereken Öğretmen Sayısını,

             N) Öğretmen: Yükseköğretim Kurumlarında Genel Kültür, Özel Alan Ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alarak Yetişmiş Olan Ve Her Derece Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumları İle Kurs Ve Seminerlerde Eğitim Ve  Öğretim Hizmetlerini Yürütmek Üzere Atanan Kişileri,

             O) Özel Öğretim Kurumları: Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Özel Eğitim Okulları İle Çeşitli Kursları, Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşları, Dershaneleri, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri İle Benzeri Özel Öğretim Kurumlarını,

             Ö) Pedagojik Formasyon: Bakanlık İle Yükseköğretim Kurulu İş Birliği Çerçevesinde Açılan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Derslerin Yer Aldığı Programı,

             P) Sınav: Bakanlık Öğretmen Kadrolarına İlk Defa Öğretmen Olarak Atanacak Engelliler İçin Çoktan Seçmeli Test Şeklinde Merkezi Olarak Yapılacak Yarışma Sınavını,

             R) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu: Öğretmen Olarak Atanacaklardan Sabıka Kaydı Bulunanlar İle İşledikleri Suçlardan Dolayı Görevine Son Verilenlerin Yeniden Öğretmenliğe Atanıp Atanamayacaklarının Tespiti Amacıyla Oluşturulan Komisyonu,

             S) Yer Değiştirme Suretiyle Atama: Bu Yönetmelikle Belirlenen Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Öğretmenlerin İl İçinde Ve İller Arasındaki Görev Yeri Değişikliklerini,

             Ş) Yerleşim Yeri: Hizmet Bölgelerinde Görevin Yapıldığı Eğitim Kurumunun Da Bulunduğu Birbirinden Ayrı Olarak İlçe Teşkilatı Bulunmayan İllerin Merkezleri Ve İlçeleri, Belde Ve Köyleri İle Diğer İlçe, Belde Ve Köy Sınırları İçinde Kalan Yerleri,

             T) Yıl: Göreve Başlama Tarihine Göre Geçen Bir Yıllık Süreyi,

             U) Zorunlu Çalışma Süresi: Bu Yönetmeliğe Göre Hizmet Bölgeleri İtibarıyla Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen 4 Üncü, 5 İnci Ve 6 Ncı Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarında Zorunlu Olarak Çalışılması Öngörülen Süreyi,

             Ü) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanları: Bu Yönetmelik Kapsamındaki Öğretmenlerin Zorunlu Çalışma Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Zorunda Oldukları Hizmet Bölgelerine Göre 4 Üncü, 5 İnci Ve 6 Ncı Hizmet Alanlarını,

             İfade Eder.

             Temel İlkeler

             Madde 5 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerine Göre;

             A) Ülke Genelinde Alanlar İtibarıyla Öğretmen Dağılımında Denge Sağlanması, Alanlar İtibarıyla Öğretmen Norm Kadro Sayıları Esas Alınarak Öğretmen İhtiyacının Karşılanabilirliği Oranının Eşit Düzeyde Tutulması,

             B) Atama Ve Yer Değiştirmelerde Eğitim Kurumlarında Alanlar İtibarıyla Boş Norm Kadro Bulunması,

             C) Yer Değiştirmelerde Öğretmenin Hizmet Puanına Göre İşlem Yapılması,

             Ç) Öğretmenliğe İlk Defa Atanacaklarda, Öğretmenlik İçin Kamu Personel Seçme Sınavından Alınan Ve Bakanlıkça Alanlar İtibarıyla Belirlenen Puan Üstünlüğü,

             D) Açıktan Ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Yoluyla Öğretmenliğe Atanacaklarda Öğretmenlikteki Hizmet Süresi Öncelikli Olmak Üzere Memuriyetteki Hizmet Süresi,

             E) Açıktan İlk Atama, Kurumlar Arası İlk Atama Ve Kurum İçi İlk Atama Yoluyla Öğretmenliğe Atanacaklarda Devlet Memuriyetindeki Hizmet Süresi

             Esas Alınır.

ikinci Bölüm

kurullar Ve Komisyonlar

             Eğitim Personeli Planlama Ve Değerlendirme Kurulu

             Madde 6 – (1) Eğitim Personeli Planlama Ve Değerlendirme Kurulu; Müsteşarın Başkanlığında, Personel Genel Müdürü,  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, Ana Hizmet Birimleri Genel Müdürleri Arasından Bakan Tarafından Görevlendirilecek Dört Genel Müdür, 1 İnci Hukuk Müşaviri Ve 25/6/2001 Tarihli Ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 Nci Maddesine Göre Oluşturulan Kurum İdari Kuruluna Katılmaya Hak Kazanan Sendikanın Başkanı Ya Da Genel Sekreteri Olmak Üzere Toplam Dokuz Üyeden Oluşur.

             Eğitim Personeli Planlama Ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri

             Madde 7 – (1) Bu Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Eğitim Personeli Planlama Ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri;

             A) Bakanlığa Her Yıl Atama İzni Verilen Öğretmen Kadrolarını, İhtiyaç Durumunu Dikkate Alarak Atama Çeşitlerine,  Alanlara Ve İllere Göre Kontenjanları,

             B) Atama Yapılacak İller İle Atama Yapılacak Alanlara Göre Taban Puanları,

             C) Bakanlığa Atama İzni Verilen Engelli Öğretmen Kadrolarını, İhtiyaç Durumunu Dikkate Alarak Atama Yapılacak İllere Ve Alanlara Göre Kontenjanları,

             Ç) Öğretmenlik Görevine Atamalar İle Öğretmenlerin Yer Değiştirmelerinde Uygulanacak Atama Yöntemlerini,

             D) Ülke Genelinde Alanlara Göre Öğretmenlerin Dengeli Dağılımını Sağlamak Amacıyla Yer Değiştirmelerde Alanlara Göre Atama Yapılacak Eğitim Kurumlarını,

             E) Atama Çeşitlerine Göre Atama Yapılacak  Eğitim Kurumlarını

             Belirlemek Ya Da Belirlenmesini Sağlamaktır. Kararlar Oy Çokluğu İle Alınır. Kurul Başkanın Çağrısı Üzerine Toplanır.

             (2) Kurul Tarafından Alınan Kararlar, Bakan Tarafından Da Uygun Görülmesi İle Birlikte Yürürlüğe Girer.

             (3) Kararın Uygulanmasından Personel Genel Müdürlüğü Yetkili Ve Sorumludur. Personel Genel Müdürlüğü, Uygulama Aşamasında İhtiyaç Duyulması Durumunda Gerekçelerine De Yer Vermek Suretiyle Kuruldan Yürürlükteki Kararda Değişiklik Yapılmasını Ya Da Yeni Kararlar Almasını Talep Edebilir. Personel Genel Müdürlüğünün Talepleri Kurul Tarafından  Değerlendirilerek Sonuçlandırılır.

             (4) Kurulun Sekretarya Görevi Personel Genel Müdürlüğünce Yürütülür. 

             İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu

             Madde 8 – (1) İllerde İl Millî Eğitim Müdürünün Veya Görevlendireceği Millî Eğitim Müdür Yardımcısının Başkanlığında;

             A) Atamadan Sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürünün,

             B) Özlük Şubesinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürünün,

             C) İl Millî Eğitim Müdürünün Uygun Göreceği Sayıda İlçe Millî Eğitim Müdürünün, 

             Ç) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (mebbis)’nden Sorumlu Bilgisayar Ve Ağ Sistemleri Yöneticisinin,

             D) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre O İlde Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Kolunda Faaliyet Gösteren Sendikalardan En Çok Üyeye Sahip Sendikanın Temsilcisinin

             Yer Aldığı İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Oluşturulur.     

             İl Eğitim Personeli Planlama Kurulunun Görevleri

             Madde 9 – (1) İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu; Atama Ve Yer Değiştirmelere İlişkin Her Türlü İş Ve İşlemlerin Bu Yönetmelik Hükümleri Ve Eğitim Personeli Planlama Ve Değerlendirme Kurulunun Kararları Çerçevesinde Yerine Getirilmesini Sağlar.

             (2) İl Genelinde Öğretmen İhtiyacı Veya Fazlalığı Bulunan Eğitim Kurumlarını Tespit Eder. Öğretmen Dağılımında Alanlar İtibarıyla Denge Kurulabilmesi Amacıyla Atama Ve Yer Değiştirmelere Açılacak Eğitim Kurumlarını Belirleyerek Bakanlığa Bildirilmesini Sağlar.

             (3) Bu Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde İhtiyaç Duyulması Hâlinde Gerekçelerine De Yer Verilmek Suretiyle Hizmet Bölgeleri İle Hizmet Alanlarında Yapılması İstenilen Değişiklik Önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne Bildirir.

             (4) İllerindeki Eğitim Kurumlarının Norm Kadro Durumu, Öğretmen İhtiyacı Veya Fazlalığı İle Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Tereddütler Ve Zorlukların Tespitini Yaparak Çözüm Önerileriyle Birlikte Personel Genel Müdürlüğüne Bildirir.

             (5) Kurul, Atama Ve Yer Değiştirme Dönemleri İle Gerekli Görülen Hâllerde Başkanın Çağrısı Üzerine Toplanır. Sekretarya Hizmetleri Başkanın Uygun Gördüğü Hizmet Birimlerince Yürütülür. 

             Atamalarda Komisyon Oluşturulması

             Madde 10 – (1) İşledikleri Suçlardan Dolayı Görevlerine Son Verilen Öğretmenlerden Yeniden Öğretmenliğe Atanmak İsteyenler İle Öğretmenliğe İlk Defa Atanacaklardan Adli Sicil Kaydı Bulunanların Öğretmenliğe Atanıp Atanamayacaklarının Tespiti Amacıyla Bakanlıkta Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu Oluşturulur.   

             (2) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu; Personel Genel Müdürü Veya Uygun Göreceği Bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, İlgili Atama Dairesi Başkanı İle İki Şube Müdürü Ve Bir Hukuk Müşavirinden Olmak Üzere Beş Kişiden Oluşur.

             (3) Komisyon Atama Dönemlerinde Ve Başkanın Çağrısı Üzerine Toplanır. Sekretarya Hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce Yürütülür.     

üçüncü Bölüm

atamalar

             Atama Şartları

             Madde 11 – (1) Öğretmenlik Görevine Atanacaklarda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Genel Şartların Yanında Aşağıda Belirtilen Özel Şartlar Aranır:

             A) Mezun Olduğu Yükseköğretim Programının Talim Ve Terbiye Kurulunun Öğretmenliğe Atanacakların Tespitine İlişkin Kararına Göre Atanacağı Alana Uygun Olmak.

             B) Bakanlık İle Yükseköğretim Kurulu İş Birliği Çerçevesinde Açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası Ve İngilizce Öğretmenliği İçin İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programlarından Birini Başarıyla Tamamlamış Olmak.

             C) Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlar Bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Yükseköğreniminin Ve Pedagojik Formasyon Belgesinin Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Veya Programlarına Denkliği Yapılmış Olmak.

             Ç) Sağlık Durumu Yönünden Türkiye’nin Her Bölge Ve İklim Şartlarında Öğretmenlik Görevini Yapmasına Engel Bir Durumu Olmamak.

             D) Kamu Personel Seçme Sınavında Atanacağı Alan İçin Bakanlıkça Belirlenen Taban Puan Ve Üstünde Puan Almış Olmak.

             E) Sağlık Durumu Hariç Adaylık Dönemi İçinde, Görevine Son Verilenlerden Son Başvuru Tarihine Göre Üç Yılını Doldurmuş Olmak.

             F) Öğretmenlik Mesleğinden Çıkarılmayı Gerektiren Tür Ve Derecede Bir Ceza Almamış Olmak, Adli Sicil Kaydı Bulunanlar İle İşlediği Suçlardan Dolayı Görevine Son Verilenler Bakımından İse Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca Atanması Uygun Bulunmak.

             G) Öğretmenliğe İlk Defa Atanacaklar Bakımından Başvuruların İlk Günü İtibarıyla 40 Yaşından Gün Almamış Olmak. Ancak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında Sözleşmeli Öğretmen Pozisyonunda Hâlen Görev Yapanlar İle Daha Önce Bu Kapsamda En Az Bir Yıl Fiilen Görev Yaptıktan Sonra Mesleki Eğitimde Başarılı Olup Da Ayrılmış Olanların Kadrolu Öğretmenliğe Başvurularında 40 Yaşından Gün Almamış Olmak Şartı Aranmaz.

             Atama Çeşitleri

             Madde 12 – (1)  Öğretmen Kadrolarına Atama Çeşitleri Şunlardır:

             A) İlk Atama

             B) Açıktan Ve Kurumlar Arası Yeniden Atama

             C) Açıktan İlk Atama, Kurum İçi Ve Kurumlar Arası İlk Atama

             Ç) Millî Sporcuların Ataması

             D) Bedensel Engellilerin Ataması

             İlk Atama

             Madde 13 – (1) Kamu Personel Seçme Sınavına Katılmış Ve Bu Sınavda Bakanlıkça Belirlenen Taban Puan Ve Üzerinde Puan Almış Olmaları Kaydıyla;

             A) Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumlarındaki Öğretmen Kadrolarına İlk Defa Atanacaklar,

             B) Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapanlardan Bakanlığa Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarına İlk Defa Öğretmen Olarak Atanacaklar,

             C) Vakıf Veya Özel Üniversitelerde Görev Yapanlardan Bakanlığa Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarına İlk Defa Öğretmen Olarak Atanacaklar,

             Ç) Aday Devlet Memuru Olarak Hâlen Bakanlık Veya Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar İle Öğretmen Veya Devlet Memuru Olarak Görev Yapmakta İken Adaylığı Kaldırılmadan Kendi İstekleriyle Bu Görevlerinden Ayrılanlar Ya Da Adaylık Döneminde Başarısız Olmaları Nedeniyle Görevine Son Verilenler,

             D) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Kanun Veya Kanun Hükmünde Kararnameler Kapsamında Sözleşmeli Memur Statüsünde Çalışanlardan İlk Defa Öğretmenliğe Atanacaklar

             İlk Atama Kapsamında Başvuruda Bulunabilirler. 

             Açıktan Ve Kurumlar Arası Yeniden Atama

             Madde 14 – (1) Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına Dâhil Öğretmen Unvanlı  Kadrolarda Adaylıklarının Kaldırılmış Olması Kaydıyla;

             A) Bakanlık Kadrolarındaki Görevlerinden Ayrılanlar,

             B) Hâlen Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Öğretmen Veya Başka Unvanda Görev Yapanlar

             Bu Kapsamda Başvuruda Bulunabilirler.

             (2) Devlet Üniversitelerinde En Az İki Yıl Süreyle Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman Ve Araştırma Görevlisi Olarak Hâlen Çalışmakta Olanlar İle Bu Unvanlarda Aynı Sürelerde Çalışmış Olup Da Bu Görevlerinden Ayrılmış Olanlar, Öğretmen Olarak Atanmak Üzere Bu Kapsamda Başvuruda Bulunabilirler.

             (3) Bu Madde Kapsamında Başvuruda Bulunacakların Atamalarında Esas Alınacak Hizmet Sürelerinin Hesabında; Bakanlık Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Fiilen Öğretmen Olarak Geçirilen Süreler, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman Ve Araştırma Görevlisi Olarak Çalışılan Süreler İle Devlet Memuriyetinde Geçirilen Süreler Dikkate Alınır. Başvuruda Bulunanların Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Durumunda Öğretmenlikte Önce Göreve Başlayana Öncelik Verilir.

             (4) Yurt Dışında Geçirilen Süreler İle Askerlik Dâhil Aylıksız İzinli Olarak Geçirilen Süreler, Atamaya Esas Hizmet Süresinin Hesabında Dikkate Alınmaz. Ancak, Askerliğini Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Yerine Getirenlerin, Resmî Görevle Yurt Dışına Gönderilenlerin Ve Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Kolunda Faaliyet Gösteren Sendikalarda Görev Alanlardan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu Kapsamında Aylıksız İzinli Sayılanların Bu Süreleri Atamaya Esas Hizmet Süresinin Hesabında Dikkate Alınır.

             (5) Vakıf Üniversitelerinde, Özel Öğretim Kurumlarında Ve 1/12/2006 Tarihli Ve 2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Kapsamında Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme Suretiyle Geçirilen Süreler İle Vekil Öğretmenlikte, Kadrosuz Usta Öğreticilikte Ve Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçirilen Süreler Hizmet Süresi Hesabında Dikkate Alınmaz.

             Açıktan İlk Atama, Kurum İçi Ve Kurumlar Arası İlk Atama

             Madde 15 – (1) Bakanlık Merkez Ve Taşra Teşkilatı İle Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Diğer Hizmet Sınıflarında Hâlen Asıl Memur Olarak Görev Yapanlar İle Devlet Memuru Olarak Çalışmakta İken Görevlerinden Ayrılanlar, Bu Kapsamda Başvuruda Bulunabilirler.

             (2) Bu Madde Kapsamında Başvuruda Bulunacakların Atamalarında Esas Alınacak Hizmet Sürelerinin Hesabında, Bakanlık Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Fiilen Devlet Memuru Olarak Geçirilen Hizmet Süreleri Esas Alınır.

             (3) Bu Madde Kapsamında Atamaya Esas Alınacak Hizmet Sürelerinin Hesabında, Askerlik Dâhil Aylıksız İzinli Olarak Geçen Hizmet Süreleri Dikkate Alınmaz.

             Millî Sporcuların Ataması

             Madde 16 – (1) Millî Sporculardan;

             A) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları İle Dünya Askeri Oyunlarında Ferdi Ve Takım Müsabakalarında İlk Üç Dereceye Girenler,

             B) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Tanıdığı Spor Dallarının Büyükler, Gençler Ve Ümitler Kategorilerinde Dünya Ve Avrupa Şampiyonaları İle Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince Yapılan Dünya Ve Avrupa Şampiyonalarında İlk Üç Dereceye Girenler,

             C) Bu Fıkranın (a) Ve (b) Bentlerinde Belirtilen Yarışmaların Takım Sporlarında En Az On Kez Ülkemizi Temsil Ederek Millî Sporcu Belgesi Almış Olanlar

             Öğretmenlik İçin Aranan Genel Ve Özel Şartları Da Taşımaları Kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı Şartı Aranmadan Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanmak Üzere Başvuruda Bulunabilirler. Atamalar, Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünce İlgili Mevzuatına Göre Belirlenen Öncelik Sırası Esas Alınarak Yapılır.

             Bakanlık Merkez Veya Taşra Teşkilatında Çalışanların Atamaları

             Madde 17 – (1) Öğretmen Kadrolarında Adaylığı Kaldırıldıktan Sonra Bakanlık Merkez Ve Taşra Teşkilâtında Diğer Hizmet Sınıflarındaki Görevlere Atananlardan Yeniden Öğretmenliğe Atanmak İsteyenlerde, Başvuru Tarihi İtibarıyla Öğretmenlik Dışındaki Görevlerde En Az Üç Yıl Süreyle Çalışmış Olmaları Şartı Aranır. Genel İdare Hizmetleri Yönetim Görevlerinde Bulunanlarda Üç Yıllık Süre Şartı Aranmaz.

             (2) Birinci Fıkrada Belirtilenlerin Atamaları Zamana Bağlı Olmadan Yapılabilir. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Bulunanların Atamaları, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarına Yapılır.

             (3) Bakanlık Merkez Ve Taşra Teşkilatında Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Hizmet Sınıflarında Görevli Olup Öğretmenliğe İlk Defa Atanacakların Durumu, İstekleri Ve Tercihleri Doğrultusunda Bu Yönetmeliğin 13 Üncü Veya 15 İnci Maddesi Kapsamında Değerlendirilir.

             Kontenjan Belirleme

             Madde 18 – (1) Öğretmen Atamalarında; Öğretmenliğe Ataması Uygun Görülmeyenler İle Herhangi Bir Şekilde Görevine Son Verilen Veya Meslekten Çıkarılanlardan Bu İşlemin Durdurulmasına Ya Da İptaline İlişkin Olarak Haklarında Yargı Kararı Verilenlere Ve Sağlık Nedeniyle Öğretmenlik Dışında Başka Bir Göreve Atananlardan Gerekli Sağlık Şartlarını Yeniden Kazananlara Öncelik Verilir.

             (2) İl Millî Eğitim Müdürlükleri, İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirmeler İle Emeklilik Ve Benzeri Nedenlerden Dolayı Oluşan Öğretmen İhtiyacını Göz Önüne Alarak Öncelikle Öğretmen İstihdamında Güçlük Çekilen Yerler İle Mahalli İmkânlarla İhtiyacı Karşılanamayan Ya Da En Fazla Öğretmen İhtiyacı Bulunan Eğitim Kurumlarından Başlanmak Suretiyle Atama Yapılması İstenilen Alanlar Ve Eğitim Kurumlarını Tespit Ederek Bakanlığa Bildirir.

             (3) Bakanlığa Atama İzni Verilen Öğretmen Kadrolarından;

             A) % 7’si Bu Yönetmeliğin 14 Üncü Maddesi,

             B) % 3’ü Bu Yönetmeliğin 15 İnci Maddesi

             Kapsamında Yapılacak Atamalar İçin Ayrılır.

             (4) Üçüncü Fıkrada Sayılanlara Ayrılan Kontenjanın Dışında Kalan Kontenjan 13 Üncü Madde Kapsamında Yapılacak Atamalar İçin Ayrılır.

             (5) Bu Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesi Kapsamında Beden Eğitimi Alanı İçin Belirlenen Kontenjanın % 10’u Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanmaları İçin Ayrılır.

             (6) İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Tespitleri De Dikkate Alınarak Atama Yapılacak Alanlar, Atama Çeşitleri İle Kontenjanlar Bakanlıkça Belirlenir.         

             (7) Atama Çeşitlerine Ve Alanlara Göre Belirlenen Kontenjandan Daha Az Sayıda Başvuru Olması Durumunda Artan Kontenjan, Öğretmen İhtiyacı Çerçevesinde Diğer Atama Çeşitlerine Ve Alanlara Aktarılabilir.

             Atama Dönemi

             Madde 19 – (1) Öğretmenlik Kadrolarına Atamalar Her Yıl Ağustos Ayında Bir Defada Yapılır. Öğretmenlik İçin Duyuru, Başvuru Ve Atamalar, Ağustos Ayı Sonu İtibarıyla Tamamlanır. Bu Atamalar Sonucunda, Yasal Süre İçinde Göreve Başlamayanların Yerine Ağustos Ayında Başvurusu Alınanlardan Puan Yetersizliği Nedeniyle Ataması Yapılamayan Adaylardan Puan Üstünlüğüne Göre Aynı Alanda, Aynı Eğitim Kurumlarına Aynı Yıl Kasım Ayında Atama Yapılır.

             Duyuru, Başvuru Ve Tercihler

             Madde 20 – (1) Eğitim Kurumlarına Öğretmen Alınacağı Hususu, Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçlarının İlanından İtibaren Personel Genel Müdürlüğünce En Geç On İş Günü İçinde Bakanlık İnternet Sayfasında Duyurulur. Duyuruda; Öğretmenlik İçin Başvuracaklarda Aranacak Şartlar, Kimlerin Başvuruda Bulunabileceği, Atama Çeşitlerine Göre Alanlar İtibarıyla Belirlenen Kontenjan, Öğretmenliğe Atamaya Esas Alınacak Puan Türü Ve Taban Puanlar, Başvuruda İstenecek Belgeler, Başvurunun Nasıl Yapılacağı, Başvuru Yeri Ve Süresi, Puanların Ya Da Hizmet Sürelerinin Eşitliği Hâlinde Uygulanacak Bilgisayar Kurasının Yöntemi  İle Başvuru Ve Atamaya İlişkin Diğer Hususlara Yer Verilir.

             (2) Öğretmenlik Başvuruları, Duyuru Tarihinden İtibaren En Geç On İş Günü İçinde Başlatılır. Başvuru Süresi, Beş İş Gününden Az, On İş Gününden Fazla Olamaz. Başvurular,  Bakanlıkça Elektronik Ortamda Açılacak Başvuru Sayfasına Yapılır Ve İl Ya Da İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde Oluşturulacak Başvuru Bürolarına Onaylatılır. İl Ya Da İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanmayan Başvurular Geçersiz Sayılır. Bu Kapsamda Yapılmayan Veya Posta İle Yapılan Başvurular Değerlendirmeye Alınmaz.

             (3) Öğretmenlik İçin Bu Yönetmeliğin 11 İnci Maddesinde Belirtilen Genel Ve Özel Şartları Taşıyanlar Başvuruda Bulunabilir.

             (4) Öğretmenlik Görevine Atanma Talebinde Bulunan Adaylar, En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Edebilirler. Adaylar Başvurularında Tercihleri Dışına Atanmayı Kabul Edip Etmediklerini De Belirtirler.

             (5) Başvuruların; Başvurunun Yapıldığı Gün Ya Da En Çok Bir Sonraki Gün Mesai Saatleri İçinde Başvuru Bürolarına Onaylatılması Zorunludur. Bu Süre İçerisinde Onaylatılmayan Başvurular Geçersiz Sayılır. Bu Durumdaki Adaylar Yeniden Başvuru Yaparak Başvuru Süresi İçerisinde Başvurularını Onaylatırlar.

             (6) Öğrenimleri Birden Fazla Alana Kaynak Olanlar, Bu Alanlardan Yalnızca Birisi İçin Başvuruda Bulunabilirler.

             (7) Öğretmenlikten Ayrılmış Olanlar Yeniden Atanmak Üzere;

             A) Bakanlıkça En Son Düzenlenen Atama Kararnamelerinde Belirtilen Alana,

             B) Öğrenimi Birden Fazla Alana Kaynak Olanlardan Bakanlıkça En Son Düzenlenen Kararnamelerinde İki Alan Yazılı Olanlar, Bu Alanlardan Yalnız Öğrenimi İtibarıyla Atanabileceği Alana,

             C) Uygulamadan Kaldırılan Alanın Öğretmenleri, Öğrenimi İtibarıyla Atanabilecekleri Alana Atanmak İçin Başvuruda Bulunabilirler.

             (8) Adaylar Başvurularını Şahsen Yapabilecekleri Gibi Noter Aracılığıyla Vekâlet Verdikleri Kişilere De Yaptırabilirler.

             Başvurularda İstenecek Belgeler Ve Beyan

             Madde 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 13, 15, 16 Ve 17 Nci Maddeleri Kapsamında Öğretmenliğe Atanmak Üzere Başvuruda Bulunacaklardan Aşağıdaki Belgeler İstenir:

             A) Lisans Diploması Veya Mezuniyet Geçici Belgesinin Aslı Veya Kurumca Onaylı Örneği,

             B) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Ya Da İngilizce Öğretmenliği İçin İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programlarından Birini Tamamladığına İlişkin Belge Veya Kurumca Onaylı Örneği,

             C) Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar Bakımından Diploma Denklik Belgesi,

             Ç) Felsefe Bölümü Mezunlarından; 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji Aldığına, Sosyoloji Bölümü Mezunlarından İse 8 Kredi Mantık, 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji Aldığına Dair Belge,

             D) Açıktan İlk Atama Yoluyla Atanacaklardan Hizmet Belgesi Veya Kurumca Onaylı Örneği İle Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Olmadığına Dair Yazılı Beyanı (devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Ve Bağ-kur),

             E) Kurumlar Arası İlk Atama Yoluyla Atanacaklardan Hizmet Belgesi Veya Kurumca Onaylı Örneği,

             F) Millî Sporculardan İlgili Mevzuatına Göre Millî Sporcu Unvanını Kazandığına Dair Belge Veya Kurumca Onaylı Örneği.

             (2) Bu Yönetmeliğin 14 Üncü Maddesi Kapsamında Öğretmenliğe Atanmak Üzere Başvuruda Bulunacaklardan Aşağıdaki Belgeler İstenir:

             A) Kurumlar Arası Yeniden Atanmak Üzere Başvuruda Bulunanlardan En Son Çalıştığı Kurumdan Alacağı Hizmet Belgesi Veya Kurumca Onaylı Örneği,

             B) Açıktan Atanmak Üzere Başvuruda Bulunanlardan Bakanlıkça Düzenlenmiş En Son Atama Kararname Örneği İle Sosyal Güvenlik Kurumundan (devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Ve Bağ-kur) Emekli Olmadığına İlişkin Belge Veya Kurumca Onaylı Örneği.

             (3) Öğretmenliğe Başvurularda Ayrıca; T. C. Kimlik Numarası, Adli Sicil Yazılı Beyanı, Sağlık Durumu Yönünden Öğretmenlik Yapmasına Engel Bir Hâlin Olmadığına Dair Yazılı Beyanı, Askerlik Durumuna İlişkin Yazılı Beyanı, Öğretmenlik İçin Yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç Belgesine Göre Alanlar İtibarıyla Belirlenen Taban Puanın Üzerinde Puan Aldığına İlişkin Beyanı Esas Alınır. 

             (4) Öğretmenlik Başvurularında Bu Madde Kapsamında İstenen Belgelerin İlgili Kurumlardan Elektronik Ortamda Alınarak Elektronik Başvuru Sayfasına Yansıtılması Hâlinde Buna İlişkin Belgeler Ayrıca İstenmez.

             (5) Öğretmenlik Başvurularında Adli Sicil Kaydı Bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi İle Buna İlişkin Mahkeme Kararı İstenir.

             (6) Beyana Dayalı Bilgiler, Teknik Alt Yapısı Hazır Olan İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Elektronik Ortamda Teyit Edilir. Kurum Ve Kuruluşlardan Alınan Bilgi Ve Belgeler İle Adayın Beyanı Arasında Çelişki Olduğu Tespit Edilenlerin Durumu Değerlendirildikten Sonra Başvuruya Engel Hâli Olmadığına Karar Verilenlerin Başvurusu Kabul Edilir. Gerekli Şartları Taşımadığı Tespit Edilenlerin Başvurusu Reddedilir, Ataması Yapılmış İse Ataması İptal Edilir.             

             Atama

             Madde 22 – (1) Bu Yönetmelikte Aranan Genel Ve Özel Şartları Taşıyanlardan Öğretmenlik İçin Başvurusu Kabul Edilenlerin Atamaları Bu Yönetmeliğin;

             A) 13 Üncü Maddesi Kapsamındakilerin Atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında Öğretmenliğe Atamaya Esas Alınan Puan Üstünlüğü,

             B) 14 Üncü Maddesi Kapsamındakilerin Atamaları Öğretmenlikteki Veya Yükseköğretim Kurumlarındaki Hizmet Süresi Fazla Olana Öncelik Verilmek Suretiyle Memuriyetteki Hizmet Süreleri,

             C) 15 İnci Maddesi Kapsamındakilerin Atamaları Memuriyetteki Hizmet Süreleri,

             Esas Alınarak Atama Çeşitlerine Göre Alanlar İtibarıyla Belirlenen Kontenjan Sınırlılığında Tercihleri De Dikkate Alınarak Yapılır.

             (2) 16 Ncı Madde Kapsamında  Yapılacak Millî Sporcuların Atamaları, İlgili Mevzuatına Göre Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünce Belirlenen Öncelik Sırası Esas Alınarak Kontenjan Sınırlılığında Yapılır.

             (3) Bedensel Engelli Adayların Ataması İlgili Mevzuatına Göre Yapılacak Sınav Başarı Sıralamasına Göre Yapılır.

             (4) Öğretmenlik Başvurusu Kabul Edilenlerin Atamaları, Eğitim Kurumlarına Yapılır. Atamalar, Başvuruların Sona Erdiği Tarihten İtibaren En Geç Beş İş Günü İçinde Gerçekleştirilir.

             (5) Bu Yönetmeliğin 14 Üncü Ve 15 İnci Maddelerine Göre Öğretmenliğe Atanacaklar İstemeleri Hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavına Girmek Kaydıyla 13 Üncü Madde Kapsamında Da Başvuruda Bulunabilirler. Bu Şekilde Başvuruda Bulunanların Durumları, Bu Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesi Kapsamında Başvuruda Bulunanlarla Birlikte Değerlendirilir. Ancak Bu Durumda Bulunanların, Öğretmenlik Başvurularında Öğretmenlikteki Ya Da Memuriyetteki Hizmet Sürelerine Veya Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçlarına Göre Atama Çeşitlerinden Yalnızca Birini Tercih Etmeleri Gerekmektedir.

             (6) Bu Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesi Kapsamında Aynı Alana Atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında Almış Oldukları Puanların Eşit Olması Durumunda Ataması Yapılacak Adayın Seçiminde; Sırasıyla Eğitim Bilimleri Testindeki Doğru Cevap Sayısı Fazla Olana, Bunun Da Eşit Olması Durumunda Kamu Personel Seçme Sınavında Sırasıyla Genel Kültür Ve Genel Yetenek Testlerindeki Doğru Cevap Sayısı Fazla Olana Öncelik Verilir, Bununla Da Eşitliğin Bozulmaması Durumunda Atanacak Aday Bilgisayar Kurası İle  Belirlenir.

             (7) Bu Yönetmeliğin 14 Üncü Ve 15 İnci  Maddeleri Kapsamında Atanacakların Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Hâlinde Atanacak Aday Bilgisayar Kurası  İle Belirlenir.

             (8) Atamalarda; İlk Atama Kapsamında Yapılan Atamaların Alanlar İtibarıyla Taban Puanları İle Diğer Atama Çeşitlerine Göre Oluşan Atama Sonuçları, Atamaların Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç Beş Gün İçinde Bakanlığın İnternet Sayfasında Yayınlanır. Yayınlanma Süresi Beş İş Gününden Az Olamaz. Atama Kararnameleri Atamaların Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç Beş İş Günü İçinde Valiliklere Elektronik Ortamda Gönderilir. 

             Tebligat Ve Göreve Başlamada İstenecek Belgeler

             Madde 23 – (1) Ataması Yapılanların Başvurularında Belirttikleri Adreslerine Valiliklerce 11/2/1959 Tarihli Ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Tebligat Yapılır. Atamasının Yapıldığını Herhangi Bir İletişim Aracı Vasıtasıyla Öğrenenler, Aşağıda Belirtilen Belgelerle Birlikte, Atandıkları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Göreve Başlamak Üzere Başvurduklarında Tebligat Beklemeksizin Göreve Başlatılır.

             (2) Öğretmen Olarak Ataması Yapılanlar;

             A) Diploma Veya Mezuniyet Belgesi İle Yurt Dışı Mezunlarından Diploma Denklik Belgesinin Aslı Ya Da Kurumca Onaylı Örneği,

             B) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası Ya Da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Aslı Ya Da Kurumca Onaylı Örneği,

             C) Bedensel Engeli Olanlar Dışında Sağlık Durumu Yönünden Türkiye’nin Her Bölge Ve İklim Şartlarında Öğretmenlik Görevini Yapmasına Engel Bir Durumu Olmadığına Dair Yazılı Beyanı,

             Ç) Adli Sicil Kaydına Dair Yazılı Beyanı,

             D) İlk Defa Atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç Belgesi Veya Kurumca Onaylı Örneği Ya Da Bilgisayar Çıktısı,

             E) Askerlik Durumuna Dair Yazılı Beyanı,

             F) Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (2 Adet),

             G) Mal Bildirimi,

             Ğ) Öğretmenlikten Veya Memuriyetten Ayrılanlardan Hizmet Belgesi Veya Kurumca Onaylı Örneği,

             H) Elektronik Başvuru Formunun Onaylı Örneği   

             İle Birlikte, Atandıkları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Başvuruda Bulunurlar. Bu Belgelerin Asıllarını Getirenlerden Bu Fıkranın (a) Ve (b) Bentlerinde Belirtilenlerin Örnekleri Görevlilerce Onaylanarak Birer Örneği Alındıktan Sonra Asılları Adaya İade Edilir.

             (3) Göreve Başlayacaklardan İstenen Belgelerin İl Ya Da İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince İlgili Kurumlardan Elektronik Ortamda Alınabilmesi Durumunda Buna İlişkin Belgeler Adaydan Ayrıca İstenmez.

             (4) İstenilen Belgeleri Tam Olarak İbraz Edenler Göreve Başlatılır, Belgelerinde Eksiklik Görülenler  Ya Da Belgeleri Eksik Olanlar Göreve Başlatılmaz. Öğretmenliğe Başvuru Formundaki Beyanları İle İbraz Ettikleri Belgeler Arasında Farklılık Olduğu Tespit Edilenlerin Durumu Valilikçe Değerlendirilir. Durumu Uygun Bulunanlar Göreve Başlatılır. Göreve Başlatılmasında Tereddüde  Düşülenler İse Değerlendirilmek Üzere Personel Genel Müdürlüğüne Bildirilir.

             Göreve Başlamama Hâlinde Yapılacak İşlemler

             Madde 24 – (1) Ataması Yapılanlardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 Ve 63 Üncü Maddelerinde Belirtilen Süre İçinde Göreve Başlamayanların Atamaları İptal Edilmek Üzere Valiliklerce Personel Genel Müdürlüğüne Bildirilir. Bakanlıkça Ataması İptal Edilenler, Atama Tarihi İtibarıyla Bir Yıl Süreyle Yeniden Öğretmenliğe Atanamazlar. 

dördüncü Bölüm

isteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

             İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerde Duyuru, Başvuru Ve Tercihler

             Madde 25 – (1) Öğretmenlerin İl İçi Ve İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce En Geç İlgili Yılın 15 Mayıs Tarihine Kadar Bakanlığın İnternet Sayfasında Yapılır. Duyuruda; Kimlerin Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabileceği, Başvuru Yeri, Şekli Ve Süresi İle Yer Değiştirmeye İlişkin Diğer Hususlara Yer Verilir.

             (2) Öğretmenlerin İl İçi Ve İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları, Duyuru Tarihinden İtibaren En Geç On İş Günü İçinde Başlatılır. Başvuru Süresi Beş İş Gününden Az, On İş Gününden Fazla Olamaz. Ancak Teknik Sorunlar Nedeniyle Ya Da Olağandışı Durumlarda Başvuru Süresi Uzatılabilir. Başvurular, Bakanlıkça Elektronik Ortamda Açılacak Başvuru Sayfasına Yapılır Ve Eğitim Kurumu Müdürlükleri İle İlçe Ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanır.

             (3) İlgili Yılın 15 Eylül Tarihi İtibarıyla Bulunduğu Eğitim Kurumunda Ya Da İlde Çalışılması Gereken Süreyi Dolduracak Olan Öğretmenler Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.

             (4) Öğretmenlerin Hizmet Puanlarının Hesabında Yer Değiştirme Başvurularının Son Günü Esas Alınır.

             (5) İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme İsteğinde Bulunacak Öğretmenler, Atanmak İstedikleri Yerlerden En Fazla 25 Eğitim Kurumunu Tercih Edebilirler. Öğretmenler Başvurularında Tercihleri Dışına Atanmayı Kabul Edip Etmediklerini De Belirtirler.

             (6) İl İçi Ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İsteğinde Bulunacak Öğretmenler, İstemeleri Hâlinde Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarına Da Atanmak Üzere Başvuruda Bulunabilirler. Ancak Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Tabi Öğretmenler, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülmeyen Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarına Atanmak İçin Başvuruda Bulunamazlar.

             (7) Başvuruların; Başvurunun Yapıldığı Gün Ya Da Başvurunun Yapıldığı Günü Takip Eden İş Günü Mesai Saatleri İçinde Onaylatılması Zorunludur. Bu Süre İçerisinde Onaylatılmayan Başvurular Geçersiz Sayılır. Bu Durumdaki Öğretmenlerin Yeniden Başvuru Yaparak Başvuru Süresi İçerisinde Başvurularını Onaylatmaları Gerekir.

             (8) Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunanlardan Bilgilerinde Herhangi Bir Yanlışlık Olan Öğretmenler Bilgilerinin Düzeltilmesi Amacıyla Başvurularının İptalini Talep Edebilirler. Başvuruları İptal Edilenlerin Bilgileri Düzeltildikten Sonra Başvuruları Yenilettirilerek Onaylanır.

             (9) Yer Değiştirme İsteğinde Bulunan Öğretmenler Başvurularını İlgili Onay Makamlarına Onaylattırdıktan Sonra Başvurularının Kabul Edildiğine Dair Elektronik Çıktı Belgesini İlgili Makamdan Alırlar.

             (10) Öğretmenler Başvurularını Şahsen Yapabilecekleri Gibi Noter Aracılığıyla Vekâlet Verdikleri Kişilere De Yaptırabilirler. Bu Kapsamda Yapılmayan Veya Posta İle Yapılan Yer Değiştirme Başvuruları Değerlendirmeye Alınmaz.

             (11) Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarda Öğretmenlerin Hizmet Puanlarının Eşitliği Hâlinde Öğretmenlikteki Hizmet Süresi Fazla Olana Öncelik Verilir. Bu Durumda Da Eşitlik Olması Hâlinde Bilgisayar Kurasına Başvurulur. Puan Eşitliği Hâlinde Uygulanacak Bilgisayar Kurasının Yöntemi Yer Değiştirme Duyurularında Belirtilir.

             İl İçi Ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

             Madde 26 – (1) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Bulunmayanlar, Bu Yükümlülüğünü Tamamlayanlar Ya Da Muaf Tutulanlar İle Sağlık Ve Eş Durumu Özrü Nedeniyle Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Ertelenmiş Olanlardan Bulundukları Eğitim Kurumunda En Az 3 Yıl Süreyle Çalışan Öğretmenler İl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.           

             (2) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Bulunmayanlar, Bu Yükümlülüğünü Tamamlayanlar Ya Da Muaf Olan Öğretmenlerden Bulundukları İlde En Az Üç Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayanlar İller Arasında Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.

             (3) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünü Tamamlayan Öğretmenler, Bu Yükümlülüklerini Tamamladıkları Tarihten Sonraki İlk Yer Değiştirme Döneminde Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunabilirler.

             (4) İl İçinde Ya Da İl Dışına Yer Değiştirme İsteğinde Bulunacak Öğretmenlerin, Yer Değiştirmeleri İçin Gerekli Olan Bulundukları Eğitim Kurumunda Ya Da İlde Çalışılması Gereken Sürenin Hesabında, Öğretmenlerin Kadrolarının Bulunduğu Eğitim Kurumunda Veya İlde Fiilen Öğretmen Olarak Geçirdikleri Süreler Dikkate Alınır. Kadrosunun Bulunduğu Eğitim Kurumu Ya Da İl Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yer Değişikliği İsteğinde Bulunabilmeleri İçin Görevlendirildikleri Tarihten Önce Bulundukları Eğitim Kurumunda Ya Da İlde Çalışılması Gereken Süreyi Tamamlamış Olmaları Gerekir.

             (5) Zorunlu Çalışma Yükümlülükleri Bulunmamak Kaydıyla Norm Kadro Uygulamaları Sonucunda Eğitim Kurumlarında Norm Kadro Fazlası Konumuna Alınan Öğretmenler İle 16/7/1999 Tarihli Ve 99/13184 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendine Göre Tahsis Edilen Boş Öğretmen Norm Kadrolarında Görevli Öğretmenlerin İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirmelerinde, Bulundukları Eğitim Kurumunda Ya Da İlde Çalışılması Gereken Süre Şartı Aranmaz. Bunlardan Norm Kadro Fazlası Konumunda Bulunan Öğretmenlerden Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Olanlar, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarına Atanır.

             (6) İl İçi Ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İsteğinde Bulunacak Öğretmenlerin Başvuruları Birlikte Alınır Ve Tercih Ettikleri Eğitim Kurumları Dikkate Alınarak Hizmet Puanı Üstünlüğü Esasına Göre Birlikte Değerlendirilir. 

             (7) Yer Değiştirme Suretiyle Atama İsteğinde Bulunan Öğretmenlerin Atamaları, Alanlarındaki Norm Kadro Açığı Bulunan Eğitim Kurumlarına Tercihleri De Dikkate Alınarak Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre Yapılır.

             (8) Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerine 19/9/2009 Tarihli Ve 27354 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Atanan Öğretmenler İle Bilim Sanat Merkezlerine İlgili Mevzuatına Göre Atanan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Suretiyle Atamaları, Öncelikle İlgili Mevzuat Kapsamında Sayılan Eğitim Kurumları Arasında Tercihleri De Dikkate Alınarak Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre Yapılır. Hizmet Puanı Yetersizliği Ya Da İhtiyaç Bulunmaması Gibi Nedenlerden Dolayı Anılan Mevzuat Kapsamında Sayılan Eğitim Kurumlarına Atanamayanlar, İstemeleri Halinde Kapsam Dışındaki Diğer Eğitim Kurumlarına Atanırlar.

             (9) Ulusal Projeler/protokoller Veya Uluslar Arası Çok Taraflı Ya Da İkili Olarak Yapılan Anlaşmalara/protokollere Göre Proje Uygulaması Yapılan Eğitim Kurumlarının Öğretmen İhtiyacı, Proje Kapsamında Eğitim Görmüş Öğretmenlerden Karşılanır. Bu Kapsamda Yapılacak Yer Değiştirmeler, Bu Yönetmelikle Belirlenen Yer Değiştirme Dönemi Dışında Da Yapılabilir. Projenin Sona Ermesi Durumunda, Proje Kapsamında Görev Yapan Öğretmenler Öncelikle Görevli Oldukları Eğitim Kurumunda Alanlarında Açık Bulunan Öğretmen Norm Kadroları İle İlişkilendirilirler. Alanlarında Açık Norm Kadro Bulunmaması Hâlinde İse Görevli Oldukları Okul Ve Kurumlarda Norm Kadro Fazlası Konumunda Bırakılırlar.

             (10) Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarda Öğretmenlerin Hizmet Puanının Eşit Olması Hâlinde; Öğretmenlikteki Hizmet Süresi Fazla Olana Öncelik Verilir, Bunun Da Eşit Olması Durumunda Bilgisayarda Kura Yoluna Başvurulur.

             (11) Bakanlık Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Geçici Görevli Olanlar İle Aylıksız İzinli Olanlardan İzinleri İlgili Yılın 15 Eylül Tarihine Kadar Sona Erecekler, İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunabilirler.

             (12) Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerden, Görev Sürelerini Tamamladıktan Sonra Yer Değiştirme Dönemlerinde Yurda Dönenler İle Yurda Dönecek Olan Öğretmenlerden Görev Süresi İlgili Yılın 15 Eylül Tarihine Kadar Sona Erecekler, İl İçinde Ya Da İl Dışına Atanmak Üzere Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunabilirler.

             (13) Aile Bütünlüğünün Bozulmaması İçin Her İkisi De Öğretmen Olan Eşler Aynı Yerleşim Yerlerindeki Eğitim Kurumları Arasında Tercihte Bulunmak Zorundadır. Bu Şekilde Tercihte Bulunmalarına Rağmen Farklı Yerleşim Yerlerindeki Tercihlerine Atananlar, Eşinin Yanına Yer Değiştirmek İsteyen Eş Görevinden Ayrılmaması Kaydıyla Ataması İptal Edildikten Sonra Özür Grubu Yer Değiştirme Döneminde Eş Durumundan Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilir.

             (14) Her İkisi De Öğretmen Olan Eşler, İstemeleri Hâlinde Ayrı Ayrı Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler. Ancak Bunlardan Farklı  Yerlere Atamaları Yapılanlar  İle  Yer Değiştirme İstemeyen Eşler Bir Sonraki Yılın Aynı Yer Değiştirme Dönemine Kadar Eş Durumu Özründen Eşinin Bulunduğu Yere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunamazlar.

             (15) Görevli Oldukları Eğitim Kurumu Kapatılan, Norm Kadro Uygulaması Nedeniyle Görevli Oldukları Eğitim Kurumunda Norm Kadro Fazlası Olmaları Ya Da Haklarında Yapılan Soruşturma Sonucu Görev Yerleri İstekleri Dışında İdari Tasarrufla Değiştirilen Öğretmenlerin, Bulundukları Eğitim Kurumunda Çalışılması Gereken Sürenin Hesabında Daha Önceki Eğitim Kurumlarında Geçen Süreleri Birlikte Değerlendirilir.

             Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Süreleri

             Madde 27 – (1) Türkiye Üç Hizmet Bölgesine Ve Altı Hizmet Alanına Ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 Ve 6 Ncı Hizmet Alanları Öğretmenlerin Zorunlu Çalışma Yükümlülüklerini Yerine Getirecekleri Hizmet Alanlarıdır.

             (2) Bu Yönetmeliğin Yayımı Tarihinden Sonra Bakanlık Öğretmen Kadrolarında Göreve Başlayanlar;

             A) Üçüncü Hizmet Bölgesi İçindeki İllerin 4 Üncü Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 5 Yıl, 5 İnci Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 4 Yıl, 6 Ncı Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 3 Yıl,

             B) İkinci Hizmet Bölgesi İçindeki İllerin 4 Üncü Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 6 Yıl, 5 İnci Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 5 Yıl, 6 Ncı Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 4 Yıl,

             C) Birinci Hizmet Bölgesi İçindeki İllerin 4 Üncü  Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 7 Yıl, 5 İnci Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 6 Yıl, 6 Ncı Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarında En Az 5 Yıl

             Çalışmakla Yükümlüdürler.

             (3) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarında Görev Yapan Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerden Herhangi Bir Nedenle Görev Yeri Değiştirilenler,  Atandıkları Yer İçin Öngörülen Zorunlu Çalışma Süresine Tabi Tutulurlar. Bunların Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünün Hesabında Daha Önce Görev Yaptıkları Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Eğitim Kurumunda Geçen Hizmet Süreleri Birlikte Değerlendirilir.

             Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

             Madde 28 – (1) Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerden 1, 2 Ve 3 Üncü Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarında Görevli Olup Bakanlık Öğretmenlik Kadrolarında İlk Göreve Başlama Tarihi Esas Alınarak İlgili Yılın 15 Eylül Tarihi İtibarıyla Toplam 3 Yıllık Görev Süresini Dolduranlar, Bakanlıkça Yapılacak Planlamaya Göre Hizmet Bölgelerinin Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarına Yer Değiştirme Suretiyle Atanırlar.           

             (2) Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerden Özür Grubundan Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Ertelenenler İle Adaylıkları Kaldırılanlar, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarına Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler. Bunlardan Hizmet Puanlarının Yetersizliği Veya Alanlarında İhtiyaç Bulunmaması Gibi Nedenlerden Dolayı Tercihlerine Atamaları Yapılamayanlar, Bulundukları Yerde Görevlerine Devam Ederler. Bunlardan İstedikleri Yere Ataması Yapılanlardan, Atamalarının İptalini Talep Edenlerin İstekleri Dikkate Alınmaz.

             (3) Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenler, Bulundukları Eğitim Kurumunda Ya Da  İldeki Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen 4, 5 Ve 6 Ncı Hizmet Alanlarında Toplam 3 Yıl Süreyle Görev Yapmaları Kaydıyla İl İçindeki Ya Da Diğer İllerdeki Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarına Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler. Bunlardan Görevli Oldukları Eğitim Kurumunun Kapanması Veya Norm Kadro Uygulaması Nedeniyle Görev Yerleri İstekleri Dışında İdari Tasarrufla Değiştirilen Öğretmenlerin, Bulundukları Hizmet Alanında Çalışılması Gereken Sürenin Hesabında Daha Önceki Eğitim Kurumlarında Geçen Süreleri Birlikte Değerlendirilir. Bu Şekilde Atanan Öğretmenler, Atandıkları Yer İçin Öngörülen Zorunlu Çalışma Süresine Tabi Tutulurlar. Bunların Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünün Hesabında Daha Önce Görev Yaptıkları Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Eğitim Kurumunda Geçen Hizmet Süreleri Birlikte Değerlendirilir. Ancak, Zorunlu Çalışma Süresi Yönünden Daha Önce Görev Yaptığı Hizmet Alanından Daha Az Süre Öngörülen Hizmet Alanlarına Atananlar, Atandıkları Tarihten İtibaren En Az Bir Yıl Geçmeden Herhangi Bir Nedenle Yer Değiştirme İsteğinde Bulunamazlar.

             (4) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen 4, 5 Ve 6 Ncı Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarında Görevli İken Çeşitli Nedenlerle 1, 2 Ve 3 Üncü Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarına Atanan Öğretmenlerden Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Olanlar, Özürlerinin Ortadan Kalkması Hâlinde İlk Yer Değiştirme Döneminde Zorunlu Çalışma Yükümlülüklerini Tamamlamak Üzere Ayrıldıkları Hizmet Bölgesindeki Aynı Hizmet Alanındaki Eğitim Kurumlarına Atanırlar.

             Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerden Yer Değiştirme İsteğinde Bulunamayacaklar

             Madde 29 – (1) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Tabi Öğretmenler, Bu Yönetmeliğin Diğer Maddelerinde Belirtilen İstisna Hükümler Hariç Olmak Üzere Zorunlu Çalışma Yükümlülüklerini Tamamlamadıkça Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanları Dışındaki Yerlere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunamazlar.

             Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulacaklar İle Tamamlamış Sayılacaklar

             Madde 30 – (1) Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerden Çalışma Gücünden En Az % 40 Oranında Yoksun Olduğunu Belgelendirenler Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulur.

             (2) Eşi Şehit Veya Malul Gazi Olanlar Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulur.

             (3) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarında Görevli İken Çeşitli Nedenlerden Dolayı 1, 2 Ve 3 Üncü Hizmet Alanlarına Atananlardan Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Altı Aydan Daha Az Süresi Kalanlar Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılır. Altı Aylık Sürenin Belirlenmesinde En Son Görev Yaptıkları Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanı Dikkate Alınır.

             (4) Bu Yönetmeliğin 12 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (d) Bendi Kapsamında Atananlar Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulur.

             Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılacak Süreler

             Madde 31 – (1) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Tabi Öğretmenlerin, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarında Fiilen Öğretmen Olarak Geçirdikleri Süreler Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılır.

             (2) Bakanlık Kadrolarında Öğretmen Olarak Görevli İken Askerlik Hizmetini Yapmak Üzere Aylıksız İzne Ayrılanlardan, Askerlik Hizmetini Temel Askerlik Eğitiminden Sonra Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Yerine Getirenlerin Askerlik Süreleri Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılır.

             (3) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Kapsamına Alınan Eğitim Kurumlarında Görevli Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerin, Kurumun Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Kapsamına Alındığı Tarihten Sonra Bu Kurumlarda Geçen Hizmet Süreleri Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılır. Bunların Eğitim Kurumunun Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Kapsamı Dışında İken Bu Kurumda Geçirmiş Olduğu Hizmet Süreleri Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Sayılmaz.

             (4) Eğitim Kurumunun Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Kapsamında Olmadığı Dönemlerde Bu Kurumlarda Görev Yaparak Ayrılan Öğretmenlerin Burada Geçen Hizmet Süreleri, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Kapsamında Değerlendirilmez.

             (5) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Eğitim Kurumları Arasına Alınan Ancak Daha Sonra Yapılan Değerlendirmeler Sonucu Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Kapsamı Dışına Çıkarılan Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Bu Kurumlarda Görev Yaptıkları Sürece Bu Kurumlarda Geçirmiş Oldukları Hizmet Süreleri Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılır.

             (6) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında Sözleşmeli Öğretmen Olarak Geçirilen Süreler Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılır.

             Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılmayacak Süreler

             Madde 32 – (1) Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenlerden Hizmet Bölgelerinin  Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarında Görev Yapanların;

             A) Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanları Dışında Vekâleten Ya Da Görevlendirme Suretiyle Geçen Geçici Görev Süreleri,

             B) Askerlik Hizmetini Temel Askerlik Eğitiminden Sonra Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Öngörülen Hizmet Alanlarındaki Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Yerine Getirenler Hariç Olmak Üzere Aylıksız İzinli Olarak Geçirdikleri Süreler,

             C) Millî Eğitim Akademisi Ve Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Geçirdikleri Süreler,

             Ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçirdikleri Süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Kapsamında Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme Suretiyle Geçirilen Süreler İle Vekil Öğretmenlikte Ve Usta Öğreticilikte Geçirilen Süreler,

             D) Bakanlık Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Diğer Personel Kanunları Kapsamında Geçirilen Hizmet Süreleri,

             E) Özel
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 3995


View Profile
Re: Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı
« Posted on: 18 Haziran 2019, 19:15:15 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı oyunları, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı programı, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı , Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı program yükle, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı download, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı hikayeleri, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı kitabı, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı haber, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı yükle, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı videosu, Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
'''FLAŞ!! Yeni çıkacak Yönetici Atama Yönetmeliği Sitemizde. Güncel Konular Mehmet 2 8103 Son Mesaj 11 Nisan 2008, 12:09:26
Gönderen: ceyhan nehri
Yeni yönetici atama yönetmeliği yayınlandı!!! Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler « 1 2 ... 10 11 » uzman55-58 150 70361 Son Mesaj 11 Kasım 2008, 22:35:08
Gönderen: GÖRKEM
MEB Öğretmen Atama-Yer Değiştirme Yönetmeliği Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler cendere 4 10798 Son Mesaj 18 Nisan 2009, 17:00:34
Gönderen: Mehmet
Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler Mehmet 0 3095 Son Mesaj 04 Ağustos 2013, 00:32:11
Gönderen: Mehmet
Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı İdari İşler Mehmet 0 2744 Son Mesaj 10 Haziran 2014, 08:18:45
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it