*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
29 Mayıs 2020, 05:48:15


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları  (Okunma Sayısı 7155 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 03 Kasım 2009, 19:30:37 »
viyolin Offline
Bilge Üye

****
Mesaj Sayısı: 278Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

1. Özel Hayatın Gizliliği- Kamu Yararının Gerektirdiği Hâllerde, Kişisel Bilgi Veya Belgeler, Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından, İlgili Kişiye En Az Yedi Gün Önceden Haber Verilerek Yazılı Rızası Alınmak Koşuluyla Açıklanabilir.

2. Bilgi Edinme İstemi (…) (1) Reddedilen Başvuru Sahibi, Yargı Yoluna Başvurmadan Önce Kararın Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Kurula İtiraz Edebilir. Kurul, Bu Konudaki Kararını Otuz İş Günü İçinde Verir. Kurum Ve Kuruluşlar, Kurulun İstediği Her Türlü Bilgi Veya Belgeyi Onbeş İş Günü İçinde Vermekle Yükümlüdürler.

3. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu - Kurul Üyelerinin Görev Süreleri Dört Yıldır.

dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4. Türkiye Büyük Millet Meclisine Gönderilen Dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda İncelenmesi Ve Karara Bağlanması Altmış Gün İçinde Sonuçlandırılır. İlgili Kamu Kurum Veya Kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca Gönderilen Dilekçeleri Otuz Gün İçinde Cevaplandırır. İnceleme Ve Karara Bağlamanın Esas Ve Usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Gösterilir

5. Türkiye'de İkamet Eden Yabancılar Karşılıklılık Esası Gözetilmek Ve Dilekçelerinin Türkçe Yazılması Kaydıyla Bu Haktan Yararlanabilirler. Yeniden Köy Kurulması Veya Yerinin Değiştirilmesi Bayındırlık Ve Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının Mütalaası Alınmak Suretiyle;

il İdaresi Kanunu

6. Valiler, İçişleri Bakanlığının İnhası, Bakanlar Kurulunun Kararı Ve Cumhurbaşkanının Tasdiki İle Tayin Olunurlar. Vali Tayininde 3656 Sayılı Kanun Hükümleri Cari Değildir.

7. Yeniden Köy Kurulması Veya Yerinin Değiştirilmesi Bayındırlık Ve Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının Mütalaası Alınmak Suretiyle;

8. İl İdare Kurulu, Valinin Başkanlığı Altında Hukuk İşleri Müdürü, Defterdar, Milli Egitim, Bayındırlık, Sağlık Ve Sosyal Yardım, Tarım Ve Veterner Müdürlerinden Teşekkül Eder.

9. Valiler Memurin Kanunundaki Usulüne Göre Savunmasını Aldıktan Sonra Uyarma, Kınama Ve Beş Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme Cezaları Vererek Uygular

ilk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

10. Maaş Kesilmesi Cezası Şu Hallerde Verilir. Arkadaşlarına Ve İş İçin Gelenlere Fena Muamele Etmek;

11. Mazeret Sebebile Derse Girmeyen Muallimin Mazeretini En Çok Üç Gün Zarfında İhbar Ve Bir Hafta İçinde De İspat Etmesi Lazımdır.

ilköğretim Ve Eğitim Kanunu

12. Mecburi Öğrenim Çağını Bitirdiği Öğretim Yılı Sonuna Kadar İlköğretim Okulunu Bitiremiyen Çocukların İlköğrenimlerini Tamamlamak Üzere En Çok İki Öğretim Yılı Daha Okula Devamlarına İzin Verilir.

13. Bu Kanunda Yazılı Olan İdarî Para Cezaları Mahallî Mülkî Amir Tarafından Verilir.

kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

14. Dış Denetim Sayıştay Tarafından Yapılacak Harcama Sonrası Dış Denetimin Amacı, Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Hesap Verme Sorumluluğu Çerçevesinde, Yönetimin Mali Faaliyet, Karar Ve İşlemlerinin; Kanunlara, Kurumsal Amaç, Hedef Ve Planlara Uygunluk Yönünden İncelenmesi Ve Sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Raporlanmasıdır.

15. (ı)sayılı Cetvel-genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

16. Geçici Bütçe Ödenekleri, Bir Önceki Yıl Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Belirli Bir Oranı Esas Alınarak Belirlenir. Geçici Bütçe Uygulaması Altı Ayı Geçemez.

millÎ Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

17. Temel Eğitimin Süresi Toplam 50 Saatlik Programdan Aşağı Olmamak Üzere On Günden Az, İki Aydan Çok Olamaz.

18. Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim Ve Uygulamalı Eğitim Devrelerinin Her Birinde Başarısız Olan Ve Bu Sebeple Görevlerine Son Verilen Aday Memurlar Üç Yıl Geçmedikçe Tekrar Devlet Memurluğuna Alınmazlar.

millÎ Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

19. 10 Kasım Törene Katılanlar Saat 9.05'te Siren, Komut Veya Boru Sesi Eşliğinde İki Dakikalık Saygı Duruşunda Bulunur. Varsa Boru İle “ Ti “ İşareti Verilir.

millÎ Eğitim Bakanlığı

disiplin Amirleri Yönetmeliği

20. Başkonsolosluklarda- Eğitim Ataşe Yardımcısı- Eğitim Müşaviri

21. Hukuk Müşaviri-1.hukuk Müşaviri- Müsteşar

millÎ Eğitim Bakanlığı

ilköğretim Kurumları Yönetmeliği

22. Beslenme Yapılan Teneffüsün Süresi 20 Dakikadır

23. İller Arası Nakillerde En Çok Beş Günlük Süre Devamsızlıktan Sayılmaz.

24. Zorunlu Öğrenim Çağını Bitirdiği Öğretim Yılı Sonuna Kadar İlköğretim Okulunu Bitiremeyen Öğrenciler, İlköğrenimlerini Tamamlamak Üzere En Çok İki Öğretim Yılı Daha Okula Devam Edebilirler

millÎ Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

25. 4, 5, 6, 7 Ve 8 İnci Sınıflarında 10 Saatten Az Olmamak Üzere Ders Yılı Başında Yapılan Öğretmenler Kurulunca Belirlenen Toplum Hizmeti Çalışmalarına Katılırlar

26. Müdürün Görevleri Velilere Gerekli Duyuruları Yapar Ve Onları Çalışmalara Katılmaya Teşvik Eder.

millÎ Eğitim Bakanlığı Okul-aile Birliği Yönetmeliği

27. Resmî Okullarda Kantin, Açık Alan, Salon Ve Benzeri Yerlerin Birliklerce İşletilmesi Hâlinde, İşletilen Yerin Gayri Safi Hâsılatının %1 İ Birlikçe, İşletmecilere Kiraya Verilmesi Hâlinde İse Elde Edilecek Gayri Safi Gelirin %3 Ü, Üçer Aylık Dönemler Hâlinde, Takip Eden Ayın Yirmisine Kadar Hazineye Arz Bedeli Olarak İşletmeci Tarafından Defterdarlık/mal Müdürlüğüne Ödenir. Arz Bedelinin Ödenmesinin Takibinden Okul Müdürü Ve Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sorumludur.

28. Genel Kurul, Birliğin Üyelerinden Meydana Gelir. Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulunun Davetiyle Her Yıl En Geç Ekim Ayının Sonuna Kadar, Yeni Açılan Okullarda İse Okul Müdürünün Daveti Üzerine Okulun Açıldığı Tarihten İtibaren En Geç İki Ay İçinde Okulda Toplanır.

millÎ Eğitim Bakanlığı

ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği

29. Bir Ders Yılının Her İki Döneminde De Takdir Belgesi Alan Öğrencilere, Okulun Yıllık İftihar Listesinde Yer Verilir.

30. Kınama Cezasını Gerektiren Davranışlar; Üzerinde Kumar Oynamaya Yarayan Araç-gereç Bulundurmak,

millÎ Eğitim Bakanlığı

orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği

31. Bir Üst Sınıfa Geçen Öğrenciler, Ders Kesiminden İtibaren Ortalama Yükseltme Ve Sorumluluk Sınavlarının Bitimini İzleyen 10 İş Günü İçinde Not Şartı Aranmaksızın Alanını Değiştirebilir Sınıf Tekrarına Kalan Öğrenciler, Ortalama Yükseltme Ve Sorumluluk Sınavlarının Bitimini İzleyen 10 İş Günü İçinde Not Şartı Aranmaksızın Aynı Sınıfı Tekrar Etmek Şartıyla Alanını Değiştirebilir. Bu Maddenin Sekizinci Fıkrasında Belirtilen Hâller Dışında Alan Değişikliği Öğrenim Süresince Bir Defa Yapılır.

32. Not Çizelgesi Her Ders İçin Ayrı Ayrı Düzenlenen Dönemlere Ait Not Çizelgeleri Dönemin Bitimine En Geç 3 Gün Kala Okul Müdürlüğüne Verilir. Bu Çizelgelere O Döneme Ait Yazılı, Sözlü Ve Uygulamalı Sınavlarla Varsa Ödev Ve Projelere Verilen Puanlar İle Dönem Puanı Ve Notu Rakamla Yazılır.

millÎ Eğitim Bakanlığı

ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

33. Diplomalar, Mezuniyet Tarihini İzleyen 20 Gün İçinde Düzenlenerek Soğuk Damga İçin Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilir.

34. Müdür, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

millÎ Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi

35. Erkek Memura, İsteği Üzerine Eşinin Doğum Yapması Nedeniyle Üç Gün, İzin Verilir.

36. Amirin Takdirine Bağlı Olan Mazeret İzinleri(a) Bendinde Belirtilen Hallerden Başka, Memurlara Mazeretleri Nedeniyle Bir Yıl İçinde Toptan Veya Parça Parça Olarak On Gün İzin Verilebilir. Zorunluluk Halinde On Gün Daha Aynı Usulle Mazeret İzni Verilebilir.

37. O Yerde Resmî Tedavi Kurumu Bulunmaması Ve Hastanın, Tıbbî Veya Ulaşım İmkansızlığı Nedeniyle Resmî Yataklı Tedavi Kurumu Bulunan Yere Gönderilememesi Halinde Tek Hekimler En Çok Yirmi Gün Daha İkinci Bir Rapor Verebilirler.

millÎ Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi

hakkında Yönerge

38. İlçe Değerlendirme Komisyonu; İlçe Millî Eğitim Müdürünün Başkanlığında Ve İlçe Millî Eğitim Müdürünün Uygun Göreceği Bir Şube Müdürü, Valilikçe Görevlendirilecek Bir İlköğretim Müfettişi, Okul Türlerine Göre Okul Müdürlerinin Kendi Aralarından Seçecekleri Birer Temsilci, İlçeden Seçilen Yılın Öğretmeni İle Diğer Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Kendi Aralarından Seçecekleri Bir Temsilciden Oluşur.

39. Bir Malî Yıl İçinde Ödüllendirileceklerin Sayısı, Kurumun Yıl Başındaki Serbest Kadro Mevcudunun Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolar İçin Binde Yirmi’yi Geçemez.

millÎ Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

40. Psikometrisi: Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Birinde Psikolojik Ölçme Araçları Konusunda Lisans Eğitimi Almış Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Tarama, İnceleme, Tespit, Teşhis Ve Benzeri Amaçlarla Kullanılacak Psikolojik Ölçme Araçlarını Uygulamayı Bilen Ve Gerekli Olanları Geliştiren Personeli,

41. Merkez Müdürü Aşağıdaki Görevleri Yapar Eleman Sayısının Yetersiz Olduğu Durumlarda Hizmetlerin Yürütülmesinde Branşı İle İlgili Merkez Etkinliklerine Katılır.

42. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu Değişik Türden Eğitim-öğretîm Kurumlarındaki Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servislerinde Çalışan En Az Üç Psikolojik Danışmandan, Oluşur.

millÎ Eğitim Bakanlığı

sicil Amirleri Yönetmeliği

43. Müsteşar Yardımcısı- Müsteşar

44. Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri - Öğretmen – 3. Sicil Amiri - Müsteşar Yardımcısı

millÎ Eğitim Bakanlığı

yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

45. Aylık Karşılığı Ders Görevi Atölye Ve Laboratuvar Öğretmenleri Haftada 20 Saat,

46. Bakanlık Veya Verilen Yetki Uyarınca Valilikler Tarafından Açılan Hizmet İçi Eğitim, Kurs Ve Seminerlerde, Aday Memurların Temel Ve Hazırlayıcı Eğitimlerinde Ders Vermekle Görevlendirilenlere, Fiilen Derse Girmeleri Kaydıyla Haftada 30 Saate Kadar Ek Ders Görevi Verilebilir.

millÎ Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

47. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün - Türk Milli Kültürünün Dış Ülkelerde Korunması, Tanıtılması Ve Yaygınlaştırılması İle İlgili Eğitim Ve Öğretim Hizmetlerini Düzenlemek,

48. Özel İhtisas Komisyonlar I- Bu Komisyonlarda; Diğer Kamu Kuruluşlarının Memurları, Kurumlarının Muvafakatı İle En Çok Üç Ay Süreyle Kadroları Ve Her Türlü Hakları Kurumlarında Kalmak Üzere Görevlendirilebilir.

memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

49. Soruşturma İzni Yetkisi - Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Ve İlçe Belediye Başkanları; Büyükşehir , İl Ve İlçe Belediye Meclisi Üyeleri İle İl Genel Meclisi Üyeleri Hakkında İçişleri Bakanı,

50. Kaymakamlar İle İlgili Hazırlık Soruşturması İse İl Cumhuriyet Başsavcısı Veya Başsavcıvekili Tarafından Yapılır.

millÎ Eğitim Temel Kanunu

51. Xııı - Eğitim Kampüsleri Ve Okul İle Ailenin İşbirliği1)

okul Servis Araçları

hizmet Yönetmeliği

52. Gerçek Ve Tüzel Kişiler, Birlikte Taşıma Hizmeti Yapabilirler. Ancak, Adlarına Tescilli Taşıtların Koltuk Sayısı, Taşınacak Toplam Öğrenci Sayısının Beşte Birinden Az Olamaz.

özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

53. Eğitim Planı - Her Tür Ve Derecedeki Resmî Veya Özel Okul/kurumlara Devam Eden Öğrencilerin Eğitim Planı Her Yıl Bep Geliştirme Birimi Tarafından Yenilenir.(5) Eğitim Ve/veya Destek Eğitim Hizmeti Verilen Özel Özel Eğitim Okul Ve Kurumlarındaki Bireylerin Eğitim Planı Her Yıl Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Tarafından Yenilenir.

54. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama İle Yerleştirme Kararlarıyla İlgili Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna Yapılacak İtirazlar İncelenerek En Geç 30 Gün İçerisinde Sonuçlandırılır.

ulusal Ve ResmÎ Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

55. Cumhuriyet Bayramı Törenleri; Başkentte Dış İşleri, Başkent Dışında İç İşleri Bakanlığının,

devlet Memurları Kanunu

56. I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı:ıı - Teknik Hizmetler Sınıfı:ııı - Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı:ıv - Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı:v - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı:vı - Din Hizmetleri Sınıfı:vıı - Emniyet Hizmetleri Sınıfı3)vııı - Yardımcı Hizmetler Sınıfı:ıx - Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı:x - Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı:

57. Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil Ve Haller Şunlardır:özürsüz Veya İzinsiz Olarak Göreve Geç Gelmek, Erken Ayrılmak, Görev Mahallini Terketmek,

58. Çekilmek İstiyen Memur Yerine Atanan Kimsenin Gelmesine Veya Çekilme İsteğinin Kabulüne Kadar Görevine Devam Eder. Yerine Atanan Kimse Bir Aya Kadar Gelmediği Veya Yerine Bir Vekil Atanmadığı Takdirde, Üstüne Haber Vererek Görevini Bırakabilir.

resmÎ Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

59. Bilgisayarla Yazılan Yazılarda "times New Roman" Yazı Tipi Ve 12 Karakter Boyutunun Kullanılması Esastır. Rapor, Form Ve Analiz Gibi Özelliği Olan Metinlerde Farklı Yazı Tipi Ve Karakter Boyutu Kullanılabilir.

60. Paragraf Başlarına Yazı Alanının 1.25 Cm İçerisinden Başlanır.

61. Yazıyı İmzalayanın Adı Küçük, Soyadı Büyük Harflerle Yazılır. Unvanlar Ad Ve Soyadın Altına Küçük Harflerle Yazılır. Akademik Unvanlar İsmin Ön Tarafına Küçük Harflerle Ve Kısaltılarak Yazılır.

62. İlk Satıra "t.c." Kısaltması, İkinci Satıra Kurum Ve Kuruluşun Adı Büyük Harflerle, Üçüncü Satıra İse Ana Kuruluşun Ve Birimin Adı Küçük Harflerle Ortalanarak Yazılır. Başlıkta Yer Alan Bilgiler Üç Satırı Geçemez.

diğer

63. .madde 9- Özel Kesimce Hazırlanan Eserler Ücret Karşılığında İncelenir.

64. Merkez Teşkilat Ta Olmayan – Şeflik???

türkçe

65. (,)((...)(.)

66. 3'üncü - 11:00'de - 2'şer

67. Anlatım Bozukluğu – Yüklem Eksikliği

68. Modernleşmeyi Doğru Anlamak

69. Hayatın Anlamını Açıklamaya Çalışmalaraı

70. Hayatla Kendisi Arasında Sınır(hayatın Renk Leriyle İlgili)

71. Doğayı Sevelim Ormanı Koruyalım(zaman Kavramı Yoktur )

72. Romanların Geniş İnsan (sebep-sonuç İlişkisi)

73. Kendi Sorumluluğumuzun Yerine (çatıdaki Kar Sorusu)

74. Elbet Gönül Ferahlar

protokol Kuralları

75. Hanımların El Uzatması Beklenir.

76. Amir Arabada Sağ Arka Köşe,

77. Teftiş Kurulu Başkanı Sonra Strateji Geliştirme Başkanı

etik Ve Eğitim

78. Yanlızca Eylemin Sonuçlarına Değl Aynı Zamanda Eylemin Türü Ve Ahlaki İlke Ve Kuralların İzlenip İzlenmediğine De Odaklanan Etik Kuram?kazauistik Etik

79. Profesyonellik – Saygı

80. Vizyondan Sonra Ne Gelir? Misyon

81. Hawtorn Araştırmaları 1950 Örgütsel Davranış

82. Kör Alan

83. Yöntiim Süreci Sorusunda;karar.................değerlendirme

84. Mesleki Etik

85. Etik –deontoloji

86. İletişim Yönetsel Araç

87. Verimlilik Ve Ürünü Geliştirme

88. Çapraz İletişim Akımı

89. İletişim Yönetsel Araç

90. Okullarda Örgütsel Değişimi Sağlamak

91. Kavramsal Beceri

92. Ortam Ve Koşullara Göre (rasyonel Karar Verme)

93. X Kuramı=insanları Yeterince Motive

94. İçsel Güdülenme Görevde Göreceli Özgürlük

95. Astların Ürünü Nasıl Üreteceği

96. Değişme Ayrılıkların Olumsuz Etkisini Artırır

97. İlk Aşama=tanı Koyma

98. Yönetici Ne İçin Lider Nasıl Ne Zaman

99. Ahlak Kavramı Evrenseldir
Logged

Bağımsızlık benim karakterimdir...M.K.Atatürk


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 4000


View Profile
Re: 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları
« Posted on: 29 Mayıs 2020, 05:48:15 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları oyunları, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları programı, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları , 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları program yükle, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları download, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları hikayeleri, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları kitabı, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları haber, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları yükle, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları videosu, 01 Ekim Müdürlük Sınavı Soru Ve Cevapları, şarkı sözleri
Logged
« Yanıtla #1 : 03 Kasım 2009, 19:46:00 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 2161Tsk Ederim Öğretmenim
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


« Yanıtla #2 : 03 Kasım 2009, 20:28:16 »
viyolin Offline
Bilge Üye

****
Mesaj Sayısı: 278Rica Ederim Öğretmenim
Logged

Bağımsızlık benim karakterimdir...M.K.Atatürk


 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
Müdürlük İçin Düzey Belirleme Sınavı YÖNETİCİ AKADEMİSİ Mehmet 1 4215 Son Mesaj 30 Nisan 2009, 16:05:54
Gönderen: sevgiseli42
01/11/2009 Tarihli Müdürlük Sınavı Soruları YÖNETİCİ AKADEMİSİ « 1 2 3 4 » Mehmet 45 29563 Son Mesaj 01 Kasım 2009, 17:13:14
Gönderen: sulolak
31 Ekim Müdür Yrd Sınavı Soru Ve Cevapları YÖNETİCİ AKADEMİSİ viyolin 0 3520 Son Mesaj 03 Kasım 2009, 19:26:30
Gönderen: viyolin
Lys-1, Lys-5, Lys-4 Soru Ve Cevapları Eğitim Mehmet 0 3753 Son Mesaj 20 Haziran 2010, 19:58:27
Gönderen: Mehmet
Müdürlük Sınavı Yeniden Değerlendirildi İdari İşler Mehmet 0 4473 Son Mesaj 26 Nisan 2011, 23:02:29
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it