*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
17 Haziran 2019, 08:52:14


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Genel Kültür Soruları(kısa)  (Okunma Sayısı 6359 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 23 Ağustos 2009, 23:00:11 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 215825 İç Anadoluda Yaz Kuraklığı Sebebiyle Tahıl Tarımı Yaygındır,nadasa Ayrılan Toprakların Geniş Yer Tutması,bozkırlar Geniş Yer Kaplar
26 İç Ve Güneydoğu Daha Çok Yağışın Yetersiz Oluşu Nedeniyle Az Nüfuslanmıştır
27 Çok Yağış Alan Yerler Genelde Sık Nüfuslanmıştır,buna Karşılık Egenin Menteşe Yöresi Seyrektir Çünkü Dağlıktır
28 Mısır En Çok Karadenizde,sonra Marmarada Yetişir

29 Uludağ>volfram Bilecik>mermer Susurluk>bor Linyit>biga,çan

30 Sümerler Yazıyı Buldu,ilk Hukuk Devleti,ilk Şehir Devletidir

31 Mete Han Devri,ilk Türk Devlet Teşkilatlanması Ve Askeri Teşkilatlanma,ve Bir Bayrak Altında İlk Defa Toplanıldı

32 İlk Türk Devlet Hun,avrupa Da Kurulan İlk Türk Devlet Batı Hun

33 Çin İcatları:kağıt,pusula,barut,matbaa

34 Göktürler,ilk Defa Türk Adını Kullanan Devlet Ve Türkün İlk Bağımsızlık(savaşı)ilk Türk Alfabesi

35 İlk Türk Yazılı Metinler Orhun Abideleri

36 İlk Kütüphane Asurlular,ilk Resim Yazısı Mısır

37 İlk Anayasa Babil Kralı,hammurabi

38 Din Değiştiren İlk Türk Uygurlar ..ilk Yerleşik Hayat Uygurlar.. İlk Büyük Bozgun İnebahtı

39 İlk Türk-müslüman Savaşı Hazarlar..ilk Atlı Göçebe Topluluk İskitler..ilk Türk Kadın Hükümdar Tomris

40 Hristiyanlığı İlk Defa Resmi Din Olarak Kabul Eden Roma

41 İlk Para Lidyalıklar,ilk Takvim Mısırlılar..ilk Meydan Savaşı Ve Yazılı Anlaşmayı Mısır,hititlilerle Yaptı

42 Anadoluda Kurulan İlk Devlet Hititler.. En Uzun Türk Destanı Manas

43 İlk Meclis Hititlerde>pankus…ilk Tarih Yazıcılığını Hititler>anal

44 Denizcilikle Uğraşan İlk Devlet Fenikeliler…sultan Ünvanını Gazneliler Kullandı

45 İlk Defa Tek Tanrılı Din İnancı İbraniler..düzenli Ordunun İlk Başarısı 1.inönü Savaşı

46 İslamı Kabul Eden İlk Türk Boyu Karluklar,orta Asyadaki Karahanlılar(ilk Kervansaray)

47 Orhan Bey,ilk Donanım,ilk Medrese,ilk Divan

48 İlk Para Osman Bey,ilk Top Kosovada Kullanıldı

49 Osmanlının Aldığı İlk Beylik Karesi

50 Tarihte Bilinen Büyük Türk Devletleri Oğuzlar Tarfından Kuruldu

51 Kurtuluş Savaşında Düzenli Ordunun Aldığı İlk Ve Tek Yenilgi Eskişehir-kütahya

52 Tbmmyi Tanıyan İlk İtilaf Devleti Fransa,ilk Müslüman Afganistan,ilk Büyük Devlet Sovyet
31 Tc Anayasası Sert Bir Anayasadır,değiştirilmesi Zordur.
32 Tüzük:kanunlara Açıklık Getirmek Amacıyla Düzenlenen Ve Bakanlar Kurulu Tarafından Yayınlanan Hükümler
33 Sakarya Kazanıldıktan Sonra 1yıl Boyunca Büyük Taarruza Hazırlanıldı
34 Tekalifi Milliye Emirlerinin Uygulanma Sorunu Sebebiyle İstiklal Mahkemeleri Kuruldu
35 Mudanya Ateşkes Antlaşmasında ‘istanbul Ve Boğazlar Tbmm Hükümetine Bırakılacaktır’ Maddesi Osmanlı Hükümetinin Hukuken Sona Erdiğinin Göstergesidir
36 Hıyaneti Vataniye Kanunu,anadolu Da Çıkan Ayaklanmaları Bastırmak İçin
37 Almanyanın Hedefi ,dünya Pazarları Ele Geçirmek

38 Osmanlıyı Paylaşma Tasarılarında İtalya Verilen İzmirin Daha Sonra Yunanistana Verilmesinin Nedeni İtalyanın Akdenizde Güç Olmasına Engel Olmak

39 Almanyanın Başarısız Olmasının Nedenleri:kara Devleti Olması Ve Deniz Gücünün Yeterli Olmaması,ham Madde Ve İnsan Kaynağının Yeterli Olmaması,italyanın Taraf Değiştirmesi,abd Nin Savaşa Katılması

40 Osmanlı Yönetiminin Alman Sempatizanı Olması Sebebiyle Almanyanın Yanında Savaştı

41 Devletlerin Bloklaşmasında Ve Savaşların Çıkmasında Etkili Olan Temel Neden Büyük Devletler Arasında Pazar Rekabetidir

42 İzmirin Yunanlılarca İşgali Sonucu Ulusal Bilinç Yaşandı

43 Lozanda Ulusal Egemenliğimizi Sınırlayıcı Hüküm>boğazlar Komisyon

44 Şeyh Sait Ayaklanması Sonucu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kapatıldı

45 Laikleşme Aşamaları:tevhid-i Tedrisat Kanunu, Saltanat -hilafetin Kaldırılması, Şeriye Ve Evlat Vekaletinin Kaldırılması, Medeni Kanun(hukuk Alanında Laikleşme)

46 Şeker Pancarı En Çok İç Anadolu Da Yetişir

47 Doğu Karadeniz De Çay>fındık

48 Ulusal Devlet Olma(kimliğimizi Koruma)aşamaları:türk Dil Kurumunun Kurulması, Yabancı Okulların Mebe Bağlanması,halk Evlerinin Açılması,şeriye Mahkemelerinin Kapatılması,tevhid-i Tedrisat

49 Milletler Cemiyeti 32 De Kuruldu,devletlerin Eşitliği İlkesi Aykırı Olay> Bazı Devletlere Daimi Delegelik Ve Reto Hakkının Verilmesi

50 Çağdaşlaşma>yeni Ölçü Birimlerinin Kabulü,kılık–kıyafette Değişiklik, Medeni Kanunun Kabul Edilmesi, Öğretimin Birleştirilmesi, Batılı Tarzda Eğitim Veren Okulların Açılması

51 21 Anayasası İle Cumhuriyetin İlan Edilmemesinin Sebebi Kamuoyunun Hazır Olmaması

52 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayileşme İçin Gerekli Sermaye İçin Kooperatifçilik Yaygınlaştırıldı

53 İtilaf Devletleri Lozana İstanbul Hükümetini Çağırınca Ankara Hükümeti Saltanatı Kaldırdı

54 Medreselerin Kapatılmasıyla Türk Toplumundaki Kültür İkiliği Yok Edildi

55 İzmir İktisat Kongresinin Toplanması(devletçilik Ön Plana Çıktı)kapitülasyonların Kaldırılmasında Etkilidir

56 Atatürk Bizzat Türk Harflerinin Benimsenmesinde Çaba Harcamıştır

57 Yabancı Okullar Konusunda Fransa İle Sorun Çıktı

58 Montrö İle Savaş Gemilerinin Geçişine Sınırlama Getirildi,boğazlarda Egemenliğimiz Sağlandı,boğazlar Komisyonu Kaldırıldı,boğazlarda Asker Bulunduruldu,doğu Akdeniz Güvende

59 2.dünya Savaşına Karşı Güvenliği Sağlamak İçin Balkan Antantı,montrö,sadabat Paktı

60 Yabancı Okullar Konusunda Kesin Tavır Koyarak Siyasi Anlamda Bağımsız Olduğunu Ve İçişleri Müdaheleyi Kabul Etmeyeceğini Göstermiştir

61 Lozandan Sonraki Sorunlar:musul,suriye Sınırı,azınlıklar,yabancı Okullar,yunan Adaları

62 Türkiye Yunanistan Antlaşmazlıkları:nüfus Mübadelesi,ege Adalarını Silahsızlandırılması,kıbrıs,batı Trakyadaki Türklerin Durumu

63 Türkiyenin Musulü Almaya Çalışmasıyla İngiltere Şeyh Sait İsyanı Çıkarıldı

64 29 Dünya Ekonomik Bunalımından Türkiye Tarım Ülkesi Olmasından Dolayı Pek Etkilenmedi

65 Halkçılık,halk Egemenliği Prensibi İle Çalışır,sınıf Ve Zümre Egemenliğini Reddeder Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilmesi

66 Devletçilik = Ekonomik İşler,sosyal Devlet Anlayışı

67 Ulusçuluk =kabotaj Yasası,türk Tarih Kurumunun Kurulması,kapitülasyonların İptali

68 Laikliği Bütünleyen İlkeler:akılcılık,bilimsellik

69 Çok Partili Hayata Geçişi Engelleyenler =şeyh Sait Ayaklanması –menemen Olayı

70 İsviçre Medeni Kanununun Esas Alınması Sebebi:türk Toplum Yapısına Uygun,akılcı,avrupada En Son Hazırlanan Kanun Olması

71 Türkiyenin İlk Özel Bankası :iş Bankası

72 Türkler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetlerin Özellikleri :padişah Ve Hilafetçi Olmaları

73 Kıyı Kesimlerde Kimyasal Çözünme Fazladır,çünkü Denizellik

74 Van Gölü Nün Sodalı Olmasının Sebebi Göl Tabanının Özelliğidir

75 Volkanik Faaliyatler En Çok İç Anadolu Da Etkindir

76 Karstik Alanlarının Çoğu Akdeniz Bölgesindedir

77 Ülkemizde Farklı İklimler Görüldüğüne Delil:tarım Ürünlerinde Çeşitlilik,çeşitli Akarsu Rejimlerinin Bulunması,turizmin Güneyde Erken Başlama,farklı Bitki Örtüsü

78 Ülkemizde Yerleşmeyi Sınırlayan En Önemli Etken Yükseltidir

79 Kırsal Nüfus Azalırken Kentsel Nüfusun Artması Gelişmişlik Düzeyine Göstergesidir

80 Doğuda Nüfus Yoğunluğu Az,şehirleşmeaz,büyükbaşhayvancılık,tarımda Çeşitlilik Yok

81 Tuzlu Topraklar Konya Bölümünde Yaygındır

82 Buğday Ve Pamuk Yaz Yağışlarında Etkilenir

83 Türkiyede Yetişme Alanı En Geniş Olan Meyve Üzümdür

84 Tarımın En Önemli Problemi Sulamanın Yetersizliği

85 Zeytinin Doğal Yetişme Alanı Akdenizdir,ancak Ege,marmara Üretimde Birincidir,çünkü Daha Fazla Gelir Getiren Bitkilerin Yetiştirilmesi

86 Batı Karadeniz Ormancılık Sanayinde 1.

87 Makinelı Tarımın Doğu Karadenizde Yaygınlaşmaması Elverişsiz Tarım Alanlarından…

88 Maden Çeşitleri Ve Yatakları Bakımınden En Zengin Doğu

89 Ulaşım Genelde Doğu-batı Doğrultusunda Gelişme Göstermiştir,çünkü Sıradağların Doğu-batı Doğrultusunda Uzanması

90 Kırıklı Yapı İle Sıcak Su Kaynaklarının Dağılışı Arasında Bir İlişki Vardır,jeotermal>ege

91 Türkiyede Endüstrinin Kurulabilmesi İçin Varolan Şartlar:hammadde Ve İşgücü

92 Türkiyede Otlak Alanlarının Daha Fazla Hayvan Besleyemeyeceği Düşünülürse,hayvancılık İçin Öncelikli Olarak Yapılması Gereken Tabii Ve Suni Yem Üretimi Artırılmalı

93 Kuzeydoğu Anadolu Dışında İç Bölgelerimizde Daha Çok Küçükbaş Hayvancılığın Yayılış Göstermesinin Sebebi Bozkırların Geniş Yer Kaplaması İle Açıklanır

94 Hayvancılığın Daha Fazla Gelir Getiren Sektör Haline Gelmesi İçin>ahır Hayvancılığına Önem Verilmeli,hayvan Soylarının Islahı,suni Yem Üretiminin Artırılması,meraların Tarım Alanlarına Dönüştürülmesinin Önlenmesi

95 Ege En Çok Zeytin,iç Anadolu Buğday,marmara Ayçiçeği Üretir

siyasi Ve Ekonomik Kriterleri Yeterince Karşılayamamış Olmamızdan Ab Ye Giremiyoruz

2 Rizede Turunçgil Yetiştirilmesi Ocak Sıcaklık Ortalaması İle İlgilidir

3 Türkiye 87 De İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkını Tanıdı

4 Türkiyenin Üye Olduğu Örgütler:islam Konferansı,karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı,avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı,avrupa Konseyi,oecd,ımf

5 Avrupa Konseyinin Çalışma Konuları:insan Hakları,demokrasi,çevre Ve Mimari Miras

6 Türkiyede En Çok Hizmet Sektöründe İstihdam Yapılır

7 Abye Girişimizin En Büyük Yararı:çalışma Ve İş Olanaklarının Yaratılması İle Serbest Dolaşım Hakkı

8 İşsizliğin En Önemli Nedeni:yatırım Azlığı

9 Ssk En Fazla Sayıda Sosyal Güvenlik Sağlayan Kurum

10 Türklerin Yurt Dışında İş Bulmasında En Önemli Faktör:teknik Eleman Olmak

11 Pamuk En Çok Akdenizde Sonra Egede Yetişir,ığdırda Ve Güneydoğuda Da Yetişir

12 Bor En Çok Egede,bakır Karadenizde,boksit Akdenizde

13 Akdenizde Göller Yöresinde Şekerpancarı,haşhaş,gül Yaygındır

14 Güneydoğuda Nüfusun Çoğunun Batıda Toplanma Sebepleri:iklim Koşulları,sulama Koşulları,zeytin Tarımı,endüstrinin Gelişmişliğ

15 Fırat Üzerindeki Barajlar:keban,karakaya,atatürk

16 Yaz Mevsiminin Sıcak Olması Nem Oranının Fazlalığındandır

17 Karasal İklim En Şiddetli Doğuda Görülmesi:yükseltiden,en Karasal Erzurum-kars

18 Doğuda Maden Rezervinin Fazla Olmasına Karşın(hammadde Kaynakları Çok) Bu Bölgede Sanayinin Gelişmemesi “ulaşım” Yetersizliğindendir

19 Doğunun En Geri Bölümü Hakkari Bölümüdür

20 Aynı Enlemde Yer Alan Erzurum Ve Ankaranın Sıcaklık Farklılıkları “yükselti” İle Alakalı

21 Volkanik Dağlar:ağrı,nemrut,süphan,tendürek,erciyes,karadağ,melendiz

22 Su Gücünden Yararlanılan Bölge>doğu

23 İç Anadoluda Deniz Etkisinin Görülmemesinin Nedeni Çevresinin Dağlarla Çevrili Olmasıdır Akarsuların Az Olması

24 İç Anadoluda En Çok Buğday,arpa Yetiştirilir…tuz Gölü Çevresi En Az Yağışlıdır…nüfusun En Yoğun Yeri Yukarı Sakarya Bölümü…pamuk Yetiştirilemememsi Sulamanın
 

53 İlk İstanbul Kuşatması Yıldırım Ve Anadoluda İlk Türk Birliği De Onun Zamanında
54 İlk Mali Teşkilat 1.murat,ilk Bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa
55 İlk Siyasi Parti Chp,ilk Muhalefet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
56 İlk Gümüş Para Orhan,ilk Altın Fatih,ilk Kağıt Abdülmecit
57 Sakarya,atatürkün Başkomutan Olarak Katıldığı İlk Savaş
58 İlk Türkçe Siyasetname Kutadgu Bilig…selçuklu İle Bizansın İlk Savaşı Pasinler
59 Dünyada Sömürgeciliğe Karşı Yapılan İlk Savaş Abd Bağımsızlık Savaşıdır

60 İlk Defa Toprak Kaybettiği Karlofça…galip Olarak İmzaladığı Son Anlaşma Paris

61 Kuruluş Savaşının İlk Siyasi Belgesi Amasya Genelgesi

62 Sistemi Değiştirmeye Yönelik Çıkarılan İlk İsyan 31 Mart Olayı

63 İlk Defa Anayasal Düzene 2.abdulhamit Zamanında

64 Padişahın Yetkileri Senedi İttifak İle Sınırlandırıldı

65 Sınırlar İçinde Azınlığa(sırp) İmtiyaz Bükreş Anlaşması

66 İlk İç Borçlanma 3.mustafa,ilk Dış Borçlanma İngilizlerdeen Abdülmecit

67 İlk Kapitülasyon Rusyaya Küçük Kaynarcayla…ilk Askeri Okul Mühendishanei Bahri Hümayun

68 Genç Osman Yeniçerilerce Öldürüldü Ve Saray Dışından Evlendi

69 Amasya Görüşmesi İle İstanbul Hükümeti,anadolu Rumeli Müdafii Hukuk Cemiyetini Resmen Tanımış Oldu

70 M.kemal İn Milli Mücadelenin Merkezi Olarak Ankarayı Seçmesinin Nedeni:yeterli Haberleşme İmkanlarına Sahip,batı Cephesindeki Muharebe Alanlarına Hem Yakın Hem De Güvenilir Bir Konumdadır,istanbuldaki Mebusan Meclisinin Çalışmalarının İzlenebilmesi

71 Misak-i Milli İle M.kemalin Düşünceleri Osmanlı Parlamentosu Tarafından Da Kabul Edildi.ulusal Sınırlar Kesin Bir Şekilde Belirlendi

72 Tbmmnin Açılmasının Nedenleri:ulusal İradeyi Egemen Kılmak,ulusal Birliği Sağlamak,düzenli Ordu Kurmak,vatanı Kurtarmak…ilk Aldığı Karar:bir Hükümet Kurulması(istanbul Dışında)..tbmm Yeni Seçilen Üyeler Ve Osmanlı Meclisi Mebusandan Gelen Üyelerden Oluşur,onların Da Alınması Onların Seçilmiş Olmalarından Dolayıdır,yani Milli İradeye Duyulan Saygı Gereğidir

73 Kuvay-i Milliye,vatansever Olmakla Birlikte Ankaranın Otoritesine Girmediler,düzenli Ordu Kurulmasına Tepki Gösterdiler

74 Sakarya Savaşı,itilaf Devletlerin Dağılmasını,ingilterenin Politik Ve Askeri Yalnızlığa Düşmesini Sağladı

75 Saltanat Kaldırılırken,halifeliğe Dokunulmadı,dinsel Yönü Ağır Basan Bu Kurumun Kaldırılmasına Kamuoyu Henüz Hazır Değildi

76 Lozanın “türkiye Bogazların Çevresinde Asker Bulunduramaz”ve”boğazlar,milletler Cemiyetine Bağlı Başkanı Türk Olan Bir Komisyon Tarafından Yönetilir” İlkeleri Türkiyenin Egemenlik Haklarına Aykırıdır…bu Anlaşma Günümüzde Halen Geçerlidir….kapitülasyonlar,borçlar,azınlıklar Çözümlenen Konularıdır…batı Trakya,ege Adaları,rum Patrikhanesi Ve Boğazlar Aleyhimize Çözümlenmiştir

77 Laikleşme Aşamaları:saltanat Ve Halifeliğin Kaldırılması,şeriyye Ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması Yerine Diyanet İşleri Kurulması..tevhidi Tedrisat Kanunun Eğitimin Merkezi Bir Yapıya Kavuşması Sağlanmıştır…tekke Ve Zaviyelerinin Kapatılması..devletin Dini İslamdır İlkesi Çıkarıldı

78 İzmir İktisat Kongresi Kararları Ekonomide Liberal Yöntemleri Esas Almıştır,fakat 33 E Kadar Başarılı Olamadı.bunun Nedenleri:girişimcililik Özelliğinin Olmayışı,yeterli Sermaye Yok,yeterli Teknik Bilgi Yok,yabancı Sermayenin Baskısı

79 33 Ten Sonra İtalya Ve Almanyanın Güçlenmeye Başlaması İle Balkan Antantı İmzalandı.yunanistan,türkiye,yugoslavya,romanya Arasında İmzalandı

80 Sadabat Paktı,türkiye,ırak,iran,afgan Arasında İmzalandı.türkiye Doğu Sınırlarını Güvence Altına Almış Oldu,yakındoğuda Barış Ve Güveni Sağlamak

81 Laiklik Ve Milliyetçilik Tüm Devrimlerin Temelinde Yer Alır

82 Cumhuriyetçilik:tbmmnin Açılması,saltanatın- Halifeliğin Kaldırılması,cumhuriyetin İlanı,21 Ve 24 Anayasalarının Kabulü,çok Partili Hayat Denemeleri

83 Devletçilik:sümerbankın Kurulması,karabük Demirçelikin Kurulması,5 Yıllık Kalkınma Planı,tüketim Maddeleri Üretimi,ücret-mal Dengesi Kuruldu

84 İnkılapçılık:akılcılık Ve Bilimsellik Temeldir,çağdaşlık Amaçlanır,tüm Devrimlerin Kaynağı

85 Halkçılık:aşar Vergisinin Kaldırılışı,medeni Kanunun Kabulü,soyadı Kanunun Kabulü,kılık Kıyafet Kanunu,kadınlara Siyasi Haklar Verilmesi

86 Milliyetçilik:laiklikle-siyasalla İlgili Devrimlerin Tümü,tbmmnin Açılması,cumhuriyetin İlanı,türk Dil Ve Tarih Kurumu Açıldı,kültür Alanındaki Değişiklikler

87 Laiklik:saltanat-halifeliğin Kaldırılması,tevhidi Tedrisat,şeriyye Ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması,medeni Kanun,maarif Teşkilatı Kanunu,tekke Zaviyelerin Kapatılması,şeriat Mahkemelerinin Kapatılması

88 Ergenekon ,orhun Abideleri?göktürk…oğuz Kağan?hun…manas?kırgız

89 Siyasi,ekonomik,kültürel İşlerin Görüşüldüğü Meclisler:toy,kurultay…siyasi Örgütlenmenin En Üst Kademesi İl Yada Devlettir

90 Devşirme:devlet Adamı Ve Ordunun Asker İhtiyacını Sağlar.enderun Mekteplerine Devşirmelerin Zeki Olanları Alınırdı

91 Demir?karabük,ereğli,iskenderun Bakır?artvin,elazığ,kastamonu Uranyum?manisa,yozgat

92 Fosfat,gübre Yapımında Kullanılır,en Çok Mardindedir

93 İthal Ettiklerimiz:krom,bor,civa,manganez,tuz

94 0ecd:avrupa Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı

95 Yunanla Ege Denizinden Kaynaklanan Sorunlar:kıta Sahanlığı,karasuları,adaların Silahsızlandırılması,uçuş Hattı

96 Cumhurbaşkanı En Az 40,yükseköğrenimli,t.c,tbmm Üyesi Olmak Veya Milletvekili Seçilebilmek İçin Gerekli Şartlara Haiz Olmak

97 Başbakan,bakanları Seçer,bakanlar Kurulu Ve Bakanların Çıkardığı Kanunları Onaylar

98 Bakanlar Kurulu Mahkemelerce Denetlenir Ver Tbmm Tarafından Soru,meclis Araştırması,genel Görüşme,gensoru Ve Meclis Soruşturması Yollarıyla Denetlenir

99 Gensoru:bakanlar Kurulu Veya Bir Bakanın Düşürülmesidir 276 Ya Ulaşırsa
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 3995


View Profile
Re: Genel Kültür Soruları(kısa)
« Posted on: 17 Haziran 2019, 08:52:14 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Genel Kültür Soruları(kısa) oyunları, Genel Kültür Soruları(kısa) programı, Genel Kültür Soruları(kısa) , Genel Kültür Soruları(kısa) program yükle, Genel Kültür Soruları(kısa) download, Genel Kültür Soruları(kısa) hikayeleri, Genel Kültür Soruları(kısa) kitabı, Genel Kültür Soruları(kısa) haber, Genel Kültür Soruları(kısa) yükle, Genel Kültür Soruları(kısa) videosu, Genel Kültür Soruları(kısa), şarkı sözleri
Logged
« Yanıtla #1 : 25 Ağustos 2009, 03:12:45 »
erdemii Offline
Yeni Üye


Mesaj Sayısı: 2Teşekkürler Çokgüzel Olmuş...
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
kısa not örneği Okul Öncesi uzman63 2 7745 Son Mesaj 22 Ekim 2008, 21:54:26
Gönderen: feyza05
Genel kültür-ilginç bilgiler Sohbet / Eğlence cendere 0 5449 Son Mesaj 01 Eylül 2008, 17:22:37
Gönderen: cendere
2008 kpss genel kültür testi Tüm Kpss vb. Soruları Burada feyza05 2 9230 Son Mesaj 25 Aralık 2009, 10:29:52
Gönderen: hasan70
Kültür ve Edebiyat Kulübü Gün ve Haftalar feyza05 0 11099 Son Mesaj 06 Eylül 2008, 14:24:09
Gönderen: feyza05
en kısa peri masalı :) Fıkralar cendere 1 3636 Son Mesaj 24 Eylül 2008, 18:32:22
Gönderen: bilge_66
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it