*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
27 Şubat 2020, 10:04:58


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Soru:tadavi Yardımından Faydalanma  (Okunma Sayısı 4317 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 28 Mart 2009, 21:43:49 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 2161Anne Ve Babanın Her İkisinin De Devlet Memuru Olması Halinde Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Çocukları Tedavi Giderlerinin Hangi Kurumca Karşılanacaktır.

cevap:cevap:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Tedavi Yardımı Başlıklı 209'uncu Maddesinde; "devlet Memurları İle Herhangi Şekilde Bir Sağlık Yardımından Yararlanmayan Eşlerinin Veya Bakmakla Yükümlü Oldukları Ana, Baba Ve İkiden Fazla Dahi Olsa Aile Yardımına Müstehak Çocuklarının, Hastalanmaları Halinde, Evlerinde Veya Resmi Veya Özel Sağlık Kurumlarında Ayakta Veya Yatarak Tedavileri Kurumlarınca Sağlanır. Ancak Tedavi Giderleri Ve Yol Masraflarının Ödenebilmesi İçin, Tedaviye Resmi Tabip Raporu İle Lüzum Gösterilmesi Şarttır" Hükmü Yer Almaktadır. 657 Sayılı Kanunun 210 Uncu Maddesinin Son Fıkrasında Yer Alan "209 Uncu Madde İle Bu Madde Hükümleri Maliye Ve Sağlık Bakanlıklarının Görüşleri Alınmak Suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca Hazırlanacak Yönetmeliğe Göre Uygulanır." Hüküm Gereğince Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nde Kimlerin Yararlanacağı Ve Tedavinin Usul Ve Esasları Belirtilmiştir.
anılan Yönetmeliğin Tedavi Ve Yol Giderlerinin Kimler İçin, Hangi Hal Ve Şartlarda Sağlanacağı "tedavi Ve Yol Giderlerinden Yararlanacak Olanlar" Başlıklı 3 Üncü Maddesinin (d) Bendinde "devlet Memurunun Aile Yardımı Ödeneğine Hak Kazanan Çocukları," Denilmekte, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Bildirme Başlıklı 40 Incı Maddesinde İse "her Devlet Memuru, Tedavi Yardımından Yararlanabilecek Eşi, Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana, Baba Ve Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Çocuklarını Gösterir Bir Beyanname Vermekle Yükümlüdür. (örnek 6).
tedavi Yardımından Yararlanacak Ana Ve Babanın Birden Fazla Devlet Memuru (bu Yönetmeliğin 48 İnci Maddesi Kapsamına Giren Kurumlar Personeli Dahil) Olan Çocukları Varsa, Bu Ana Ve Baba Çocuklarından Birinin Beyannamesinde Gösterilir.
beyannamede Gösterilen Şahısların Durumunda Bir Değişiklik Meydana Geldiğinde Memur 15 Gün İçinde Yeniden Bir Beyanname Düzenleyerek İlgili Mercie Verir.
(değişik:14/5/2001-2001/2473 K.) Karı Ve Kocanın Her İkisinin De Bu Yönetmelikten Yararlanan Memur Olması Halinde Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Çocuklar Anne Veya Babadan Yalnız Biri Tarafından Düzenlenecek Beyannamede, Boşanma Ve Ayrılık Vukuunda İse, Mahkeme Çocuğun Velayetini Hangi Tarafa Vermişse, Çocuk Onun Tarafından Düzenlenecek Beyannamede Gösterilir." Hükmü Yer Almaktadır.
mer'i Mevzuat, Çocukların Tedavi Yardımından Faydalanmalarını İkiden Fazla Dahi Olsa Aile Yardımına Müstehak Olmalarına Ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Beyan Etmelerine Bağlanmıştır. Beyan Usulü Yukarıda Yer Verilen Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Yönetmelik İle Düzenlenmiştir. Bakanlar Kurulu Bu Yetkiyi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 Uncu Maddesinin Belirtilen Son Fıkrasından Almıştır. Bu Çerçevede, Usul Ve Esası Düzenlemiş Yönetmelik Ekinde Beyannamenin Örneğini Yayımlamıştır.
bu İtibarla, Devlet Memurunun Çocuklarının Tedavi Yardımının Memurun Kurumunca Ödenmesi Memurun Çocuğunun Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Olması Ve Belirtilen Yönetmelik Hükmü Uyarınca Beyanname Vermesine Bağlanmıştır.
aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Olma Durumunu İnceleyecek Olursak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Aile Yardımı Ödeneği Başlıklı 202 Nci Maddesinde"evli Bulunan Devlet Memurlarına Aile Yardımı Ödeneği Verilir.
bu Yardım, Memurun Her Ne Şekilde Olursa Olsun Menfaat Karşılığı Çalışmayan Veya Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Aylık Almayan Eşi İçin 250, Çocuklarından Her Biri İçin De 50 Gösterge Rakamının Aylık Katsayısı İle Çarpılması Sonucu Elde Edilecek Miktar Üzerinden Ödenir. Ancak İkiden Fazla Çocuk İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmez. Eşlerden Birine İş Akdi Veya Toplu Sözleşme Gereği Çocukları İçin Yapılan Aile Yardımı Ödeneği Daha Düşük İse, Yalnız Aradaki Fark Ödenir. Bu Fıkrada Yer Alan Gösterge Rakamlarını 5 Katına Kadar Artırmaya Bakanlar Kurulu Yetkilidir.
dul Memurların Çocukları İçin Yukarıdaki Fıkralar Hükmü Uygulanır.
boşanma Veya Ayrılık Vukuunda Mahkeme Bu Yardımın Hangi Tarafa Ve Ne Oranda Verileceğini De Kararında Belirtir.
devlet Memurunun, Geçimini Sağladığı Üvey Çocukları İçin De Bu Ödenek Verilir." Hükmü Ve "aile Yardımı Ödeneğine Hak Kazanma" Başlıklı 204 Üncü Maddesinde "memur, Eş İçin Ödenen Aile Yardımı Ödeneğine Evlendiği; Çocuk İçin Ödenen Yardıma Da Çocuğunun Doğduğu Tarihi Takip Eden Ay Başından İtibaren Hak Kazanır." Hükmü İle "aile Yardımı Ödeneği Hakkını Kaybetme" 205 İnci Maddesinde "memur, Eş İçin Ödenen Aile Yardımı Ödeneği Hakkını Eşinden Boşanma Veya Eşinin Ölümü, Çocuk İçin Ödenen Yardım Ödeneği Hakkını Da Çocuğun Ölümü Veya 206 Ncı Maddedeki Hallerin Vukuunu Takip Eden Ay Başından İtibaren Kaybeder." Hükümleri İle Düzenlenmiş Bulunmaktadır.
"çocuk İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmeyecek Haller" İse 206 Ncı Maddede "aşağıdaki Hallerde Çocuklar İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmez:
1. Evlenen Çocuklar,
2. 19 Yaşını Dolduran Çocuklar,
(19 Yaşını Bitirdiği Halde Evlenmemiş Kız Çocuklarına 25 Yaşını Dolduruncaya Ve Yüksek Öğrenim Yapmakta Bulunan Erkek Çocuklar İçin 25 Yaşını Geçmemek Üzere Öğrenimlerini Bitirinceye Kadar Ve Çalışamayacak Derecede Malüllükleri Resmi Sağlık Kurulu Raporu İle Tespit Edilenler İçin Süresiz Olarak Ödeneğin Verilmesine Devam Olunur.)
3. Kendileri Hesabına Ticaret Yapan Veya Gerçek Veya Tüzel Kişiler Yanında Her Ne Şekilde Olursa Olsun Menfaat Karşılığı Çalışan Çocuklar (öğrenim Yapmakta İken Tatil Devresinde Çalışanlar Hariç),
4. Burs Alan Veya Devletçe Okutulan Çocuklar."olarak Düzenlenmiştir.
diğer Tarftan, Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü Anılan Kanunun 203'üncü Maddesinde Yer Alan "aile Yardımı Ödeneği Devlet Memurlarına Her Ay Aylıklarıyla Birlikte Ödenir.
karı Ve Kocanın Her İkisi De Memur İseler Bu Ödenek Yalnız Kocaya Verilir.
aile Yardımı Ödenekleri Hiç Bir Vergi Ve Kesintiye Tabi Tutulmaksızın Ödenir Ve Borç İçin Haczedilemez." Hüküm İle Belirlenmiştir. Ayrıca, İdarenin Memura Bu Yardımın Ödenmesi İçin Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Belirtilen Beyannamenin Verilmesi Gereklidir. Diğer Taraftan, 657 Sayılı Kanunun Mezkur 203 Üncü Maddesi Ödeme Usulüne Ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği Hükmü Uyarınca Talep Edilen Belge De Ödenmeye İlişkin Olup Hak Kazanmaya İlişkin Değildir.
yukarıda Yer Verilen Hükümler Çerçevesinde Tedavi Yardımından Faydalanmak İçin Aile Yardımı Ödeneğini Alma Zorunluluğu Bulunmamaktadır. Devlet Memurunun Çocuklarının Tedavi Yardımından Faydalanması İçin Çocuklarının 657 Sayılı Kanun Uyarınca Aile Yadımı Ödeneğine Müstehak Olması (hak Etmesi) Ve Aynı Kanunun 210 Uncu Maddesi Uyarınca Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nde Belirtilen Esas Ve Usule Uygun Olarak Devlet Memurunun Beyan Etmesine Bağlıdır.

işgüzar Ve Mevzuat Bilmeksizin Aile Yardımı Ödeneği Ödenmeyen Devlet Memurunun Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Karşılanmaması Uygulaması Gayri Yasal Olup, Hukuki Mesnetten Yoksun Bulunmaktadır. Genel Uygulama Bu Çerçevede Yapıla Gelmektedir. Yani Anne Ve Babanın Her İkisinin De Devlet Memuru Olması Halinde Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Çocukları Tedavi Giderlerinin Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri 40 Incı Maddesi Uyarınca Beyanname Anne Tarafından Verilmişse Annenin Kurumu, Baba Tarafından Verilmişse Babanın Kurumu Tarafından Karşılanması Gerekir.
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 3997


View Profile
Re: Soru:tadavi Yardımından Faydalanma
« Posted on: 27 Şubat 2020, 10:04:58 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Soru:tadavi Yardımından Faydalanma oyunları, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma programı, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma , Soru:tadavi Yardımından Faydalanma program yükle, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma download, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma hikayeleri, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma kitabı, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma haber, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma yükle, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma videosu, Soru:tadavi Yardımından Faydalanma, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
Ergenekon'da sorulmayan soru Sohbet / Eğlence cendere 0 2279 Son Mesaj 04 Temmuz 2008, 19:05:06
Gönderen: cendere
4 soru 4 cevap!!! Dini Konular feyza05 0 2677 Son Mesaj 03 Ağustos 2008, 10:34:24
Gönderen: feyza05
Anayasa İle İlgili 100 Soru Tüm Kpss vb. Soruları Burada feyza05 6 22712 Son Mesaj 15 Şubat 2013, 23:28:11
Gönderen: Mehmet
Zor soru Fıkralar okancan 0 2660 Son Mesaj 09 Ocak 2009, 01:22:10
Gönderen: okancan
Eş Durumuylailgili Bi Soru Özlük Hakları sokelifb 3 3521 Son Mesaj 31 Ocak 2009, 23:35:46
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it