*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
24 Kasım 2020, 05:58:12


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi  (Okunma Sayısı 4124 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 27 Kasım 2008, 16:47:22 »
feyza05
Ziyaretçi

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ
FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (1451-1481)
1. BALKANLARDAKİ GELİŞMELER
•   Sırbistan alındı (1459)
•   Mora alındı (1460)
•   Eflak ve Boğdan alındı (1462-1476)
•   Bosna Hersek alındı (1463-1464)
•   Bosna Hersek halkı islamiyeti topluca kabul etmişlerdir.
•   Osmanlı Venedik savaşları meydana geldi (1463-1479)
•   Osmanlı Venedik savaşları sonucunda Arnavutluk Osmanlı Devletine bağlandı.
•   Osmanlı Venedik savaşları sonucunda Venediklilire Fatih bazı imtiyazlar vermiştir Bunlar;
1.   Venedikliler İstanbulda elçi (BALYOS) bulundurma hakkı elde etti.
2.   Bazı ticari imtiyazlar elde ettiler.
2. DENİZLERDEKİ GELİŞMELER
Karadenizdeki Gelişmeler:
•   Amasranın Fethi (1459) :Cenevizlilerden alınmıştır.
•   Sinop’un alınması(1460) : İsfendiyaroğullarından alınmıştır. İsfendiyaroğullarına son verildi
•   Trabzon’un alınması (1461) : Trabzon Rum İmparatorluğundan alındı ve Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.
•   Kırım alındı (1477) : Cenevizlilerden alınmıştır. Kırımın Alınması ile;
a.   Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.
b.   Karadeniz ticaret yolu Osmanlı Devletinin eline geçti
c.   Cenevizlilerin Karadenizdeki varlığına son verildi.
Akdenizdeki Gelişmeler:
•   Venedik ve Cenevizlilerden İmroz, Taşoz. Bozcaada, Limni, Midilli ve Eğriboz adaları alındı
•   Venediklilerden Zenta, Ayamavra ve Kefelonya adaları alındı.
•   İtalya’dan Otranto alındı. (Fatih’in ölümünden sonra burası geri bırakıldı.)
Anadoludaki Gelişmeler:
Osmanlı Karaman İlişkileri:
•   Karamanoğulları üzerine sefer düzenlenmiş ve Konya ile Karaman ele geçirilmiştir. (1468)
Osmanlı Akkoyunlu İlişkileri :
Akkoyunlu Devleti ile Otlukbeli savaşı (1473)meydana geldi. Bu savaş sonucunda
•   Osmanlı Devleti Doğu sınırını güvence altına aldı.
•   Akkoyunlu Devleti yıkılış sürecine girdi.
FATİH DÖNEMİNDEKİ DİĞER GELİŞMELER:
•   İstanbul’da Sahn-ı Seman Medreseleri kuruldu.
•   Kanunname-i Ali Osman ( Osmanlı Kanunnamesi) hazırlandı.
•   Topkapı Sarayı yapıldı
•   Osmanlı Devletindeki ilk altın para basıldı
•   Padişahın divandan çekilmesi ile Divana Vezir-i Azam ( Sadrazam) başkanlık yapmaya başladı.
•   Hicaz su yolları meselesinden dolayı Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk kez bu dönemde bozuldu.
II. BEYAZID DÖNEMİ (1481-1512)
II. Beyazıd dönemi Osmanlı Devletinin yükselme döneminde duraklama dönemi sayılır.
Osmanlı Venedik İlişkileri (1499-1502)
 Venediklilerden;
•   İnebahtı. Modon ve Koron kaleleri ile Navarin limanı alındı
•   Otranto seferinden sonra Osmanlı Devletinin elinden çıkan Ayamavra ve Kefalonya kaleleri geri alındı.
Osmanlı Memluk İlişkileri: İki devletin arasının açılmasında
        .       Memlukluların Sultan Cem’i desteklemeleri
•   Dulkadiroğullarının memluklulardan yardım istemesi
•   Karamanoğullarının memlukluları desteklemesi
•   Memlukluların Ramazanoğulları beyliğini ele geçirmek istemeleri.
 Bu sebeplerden dolayı 1491 yılında başlayan savaşlar 1491 yılına kadar devam etmiş Tunus’un  Osmanlı Devletine katılmasını Memlukluların Kabul etmesi sebebi ile Osmanlı Memluk savaşları sona ermiştir.
Osmanlı Karaman İlişkileri:
•   Bu dönemde Karamanoğulları Beyliğine kesin olarak son verildi.
Osmanlı İran İlişkileri
İran Şii propagandası sebebi ile Osmanlı İran ilişkileri bu dönemde başlamış, Şahkulu isyanının çıkmasına İran sebebiyet vermiştir.
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 – 1520 )
Yavuz Sultan Selim kardeşleri Ahmet ve Korkut çelebileri mağlup edere tahta oturmuştur.
Omsalı İran İlişkileri
•   Şah İsmail’in Yavuz’un Padişahlığını tebrik etmemesi
•   Şah İsmail’in adamlarının Anadolu’da isyan çıkarmaları
Bu sebeblerden dolayı  İran üzerine sefer düz<enlendi
Çaldıran Savaşı (1514)
  Osmanlı Devleti bu savaşta İranı ağır bir yenilgiye uğrattı. Savaş sonucunda
•   Doğudaki Safevi tehlikesi uzun bir süre etkisiz hale getirildi
•   Doğu ve Güneydoğu toprakları Osmanlı Devletinin eline geçti
•   Savaş dönüşünde Dulkadiroğulları Beyliğine Turnadağ Savaşı İle son verildi. Dulkadiroğulları Beyliğine son verilmesi ike Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlandı.
Osmanlı Memluk İlişkileri:
Mısır Seferinin Sebebleri :
•   Şah İsmail’in Osmanlı aleyhine Memluklularla ittifak kurması
•   Dulkadiroğullarının Osmanlılara katılmasına Memlukluların itiraz etmesi
•   Fatih döneminden beri iki devlet arasındaki anlaşmazlıklar
•   Yavuz’un İslam birliğini gerçekleştirmek istemesi.
•   Portekizlilerin Müslüman gemilerine saldırması ve Memlukluların bunu engelleyememesi
Mercidabık Savaşı (1516)
Mercidabık savaşında Memluklular ağır bir yenigi aldılar bu savaş sonucunda ;
•   Suriye Filistin bölgesi Osmanlı Devleti’nin eline geçti.
•   Memluk sulatnı Kansu Gavri savaşta öldü.
Ridaniye Savaşı (1517)
Mercidabık Savaşından sonra kışı Şam’da geçiren Yavuz yeniden harekete geçmiştir. Osmanlı ile Memluklular arsında geçen Ridaniye Savaşında Memluklular ağır bir yenilgi almışlardır. Bu savaş sonucunda ;
•   Memluklu Devleti yıkıldı.
•   Mısır Osmanlı Devletine geçti.
•   Hicaz emirliği (Mekke ve Medine) Osmanlı Devletine Katıldı.
•   Halifelik Osmanlı devleti’ne geçti.
•   Baharat Yolu Osmanlı Devletinin Eline geçti.
•   Mukaddes emanetler İstanbul’a getirilmiştir.
•   Venediklilerin Kıbrıs için Memluklulara ödedikleri vergi Osmanlılara ödenmeye başlandı.
 Yavuz Sultan Selim döneminde yalnızca doğu ile ilgilenilmiş, batı ile ilgilenilmemiştir.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 -1566)
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde ;
-Doğuda İran
-Batıda Macaristan, Avusturya ve Almanya
-Denizlerde Venedik, Almanya, Papalık, İspanya ve Portekiz ile mücadele edilmiştir.
Batıdaki Gelişmeler:
-Belgrad alınmıştır (1521) : Macaristan’dan alınmıştır.
-Mohaç Meydan Savaşı ve Macaristanın alınması (1526)
    Mohaç Meydan Savaşı İle;
•   Macaristanın büyük bir kısmı Osmanlıların eline geçti
•   Avusturya ile Savaşların başlamasına sebeb oldu
I. Viyana Kuşatması (1529)
Kuşatma ağır topların olmaması ve asıl amacın Viyananın alınması oılmadığı için Viyana alınamadı.
Almanya Seferi : (1532)
Almanya Seferi sonucunda Avusturya ile İstanbul Antlaşması (1533) imzalandı Bu anlaşma ile ;
•   Osmanlı Devleti Avusturyaya karşı üstünlük sağladı (Protokol bakımından Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktı.)
Osmanlı Fransız İlişkileri :
Fransa kralının Almanyaya esir düşmesi sebebi ve Fransa kralının annesinin Kanuniden yardım istemesi üzerine ile ilişkiler başlamış ve Kanuni Fransaya Kapitülasyon vermiştir. Bundaki amacı ise;
•   Avrupa Hristiyan birliğini bozmak
•   Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak.
•   Denizlerdeki mücadelelerde Fransız limanlarından faydalanmak.
Doğudaki Gelişmeler:
Bu dönemde İran seferine çıkılmış ve İranın barış istemesi üzerine Amasya Antlaşması (1555) imzalanmıştır. Bu antlaşma ile ;
•   Osmanlı Devleti ile İran arasındaki ilk antlaşmadır.
Denizlerdeki Gelişmeler :
-Rodos adası alınmıştır (1522)
-Cezayir Osmanlı Yönetimine girdi(1533)
-Trablusgarp alındı (1551)
-Sakız Adası alındı (1566)
Preveze Deniz Savaşı (1538) :
•   Preveze Deniz Savaşı Akdeniz bir Türk gölü haline geldi.
Hint Deniz Seferleri (1538 – 1533 )
Sebepleri:
•   Portekizlilerin Hindistan ticaret yollarında egemenlik kurmaları.
•   Portekizlilerin Müslüman tüccar ve gemilerine zarar vermeleri.
•   Hint Müslümanlarının Osmanlıdan yardım istemesi.
•   Kanuninin Baharat yollarınıele geçirmek istemesi.
Tüm bu sebeplerden dolayı Kanuni Portekizliler üzerine sefere çıktı.Fakat Hint Deniz seferlerinde başarı elde edilemedi.
Hint Deniz Seferlerinde Başarısız Olunmasının Nedenleri:
•   OsmanlıDonanmasında açık denizlere dayanıklı gemilerin olmaması.
•   Hint Okyanusu’nun Osmanlıd enizcileri tarafından iyi bilinmemesi.
•   Sefere gereken önemin verilmemesi.
Hint Deniz Seferleri sonucunda Yemen ve Aden kaleleri alındı.Kızıldeniz Osmanlı denetimine girdi.
Zigetvar Seferi ve Kanuninin Ölümü:
Zigetvar alınmış ve Zigetvarın alınmasından kısa bir süre sonra Kanuni vefat etmiştir
SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1566-1579)
Kıbrıs adası alınmıştır.(1571)  Böylece ;
•   Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlandı
•   İnebahtı Deniz savaşına neden oldu.
İnebahtı Deniz Savaşı (1571) :
Bu savaşın sonuçları:
•   Osmanlı Devletinin ilk büyük deniz yenilgisidir.
•   Bu savaşla Türklerin yenilmezliği inancı yıkılmıştır.
-Tunus Fethedildi (1574)
-Fas Sultanlığı Osmanlı Himayesine girdi (1577)
Logged
Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 4009


View Profile
Re: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
« Posted on: 24 Kasım 2020, 05:58:12 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi oyunları, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi programı, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi , Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi program yükle, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi download, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi hikayeleri, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi kitabı, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi haber, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi yükle, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi videosu, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
Çocuklarda Hayır Dönemi Eğitim feyza05 0 3582 Son Mesaj 02 Temmuz 2008, 00:44:28
Gönderen: feyza05
Okula başlama dönemi Eğitim cendere 0 3345 Son Mesaj 31 Ağustos 2008, 12:26:04
Gönderen: cendere
Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler feyza05 0 3141 Son Mesaj 20 Aralık 2008, 22:54:25
Gönderen: feyza05
Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Neler Değişti? Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler feyza05 0 2746 Son Mesaj 20 Aralık 2008, 22:55:33
Gönderen: feyza05
Meb'de Sınavsız Görevde Yükselme Haber göndermek isteyenler... Mehmet 0 2013 Son Mesaj 26 Mart 2014, 12:01:34
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it