*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
20 Şubat 2020, 01:08:06


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı  (Okunma Sayısı 2865 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 10 Haziran 2014, 08:18:45 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 2161Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı

10 Haziran 2014 Salı, 08:15

yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı

10 Haziran 2014 Salı

resmî Gazete

sayı : 29026

yönetmelik

millî Eğitim Bakanlığından:

millÎ Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları

yöneticilerinin Görevlendirilmelerine

ilişkin Yönetmelik

birinci Bölüm

amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

amaç

madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticiliklerini İkinci Görev Olarak Yürüteceklerin Görevlendirilmelerine İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlemektir.

kapsam

madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 Tarihli Ve 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 Nci Maddesinin Dokuzuncu Fıkrası Kapsamındakiler Hariç Olmak Üzere, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında İkinci Görev Kapsamında Görevlendirilecek Müdür, Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcılarını Kapsar.

dayanak

madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 İnci Maddesi İle 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 Ve 37 Nci Maddelerine Dayanılarak Hazırlanmıştır.

tanımlar

madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte Geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Ders Yılı: Derslerin Başladığı Tarihten Kesildiği Tarihe Kadar Geçen Süreyi,

c) Dönem: Ders Yılının Başladığı Tarihten Yarıyıl Tatiline Ve Yarıyıl Tatili Bitiminden Ders Kesimine Kadar Geçen Süreleri,

ç) Eğitim Kurumu: Bakanlığa Bağlı Her Derece Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Kurumlar İle Bu Kurumlarda Yürütülen Eğitim-öğretim Etkinlikleri İçin Program Hazırlama, Eğitim Araç-gereci Üretme, İnceleme, Değerlendirme, Öğrenci Ve Öğrenci Adaylarına Uygulanacak Seçme Ve/veya Yarışma Sınavları İçin Gerekli İş Ve İşlemleri Yürütme, Rehberlik Ve Sosyal Hizmetler Verme Yoluyla Yardımcı Ve Destek Olan Kurumları,

d) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Müdür, Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcısı Görevlerini Yürütmek Üzere, 657 Sayılı Kanunun 88 İnci Ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 Nci Maddelerine Göre Verilen İkinci Görevi,

e) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Müdürlük Görevini İkinci Görev Kapsamında Yürütenleri,

f) Müdür Başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Müdür Başyardımcılığı Görevini İkinci Görev Kapsamında Yürütenleri,

g) Müdür Yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Müdür Yardımcılığı Görevini İkinci Görev Kapsamında Yürütenleri,

ğ) Yıl: Göreve Başlama Tarihine Göre Geçen On İki Aylık Süreyi,

h) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Müdür, Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcısı Görevlerini 657 Sayılı Kanunun 88 İnci Ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 Nci Maddelerine Göre İkinci Görev Kapsamında Yürütenleri,

ifade Eder.

ikinci Bölüm

yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Genel Şartlar

madde 5 – (1) Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aşağıdaki Genel Şartlar Aranır;

a) Yükseköğretim Mezunu Olmak,

b) Son Başvuru Tarihi İtibarıyla Bakanlık Kadrolarında Öğretmen Olarak Görev Yapıyor Olmak,

c) Görevlendirileceği Eğitim Kurumuna, Görevlendirileceği Tarihte Alanı İtibarıyla Öğretmen Olarak Atanabilme Şartını Taşıyor Olmak,

ç) Görevlendirileceği Tarih İtibarıyla, Son Dört Yıl İçinde Adlî Veya İdarî Soruşturma Sonucu Yöneticilik Görevi Üzerinden Alınmamış Olmak.

müdür Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Özel Şartlar

madde 6 – (1) Müdür Olarak Görevlendirileceklerin Aşağıdaki Şartlardan En Az Birini Taşımaları Gerekir:

a) Müdür Olarak Görev Yapmış Olmak.

b) Müdür Başyardımcısı Olarak En Az İki Yıl Görev Yapmış Olmak.

c) Kurucu Müdür, Müdür Yardımcısı Ve Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Ayrı Ayrı Veya Müdür Başyardımcılığı Dâhil Toplam En Az Üç Yıl Görev Yapmış Olmak.

ç) Bakanlığın Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Şube Müdürü Veya Daha Üstü Kadrolarda Görev Yapmış Olmak.

d) Bakanlık Kadrolarında Öğretmen Olarak Asaleten En Az Sekiz Yıl Görev Yapmış Olmak.

müdür Başyardımcısı Veya Müdür Yardımcısı Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Özel Şartlar

madde 7 – (1) Müdür Başyardımcısı Veya Müdür Yardımcısı Olarak Görevlendirileceklerin Aşağıdaki Şartlardan En Az Birini Taşımaları Gerekir:

a) Müdür, Kurucu Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı Veya Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Görev Yapmış Olmak.

b) Bakanlığın Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Şube Müdürü Veya Daha Üstü Kadrolarda Görev Yapmış Olmak.

c) Bakanlık Kadrolarında Öğretmen Olarak Asaleten En Az Dört Yıl Görev Yapmış Olmak.

yönetici İhtiyacı Karşılanamayan Eğitim Kurumları

madde 8 – (1) 6 Ve 7 Nci Maddelerde Öngörülen Şartları Taşıyan Aday Bulunamaması Nedeniyle Yönetici Norm Kadrosu Boş Kalan Eğitim Kurumlarına Yapılacak Yönetici Görevlendirmelerinde, Söz Konusu Maddelerde Aranan Hizmet Süreleri İhtiyaç Karşılanana Kadar Birer Yıl Düşürülür.

üçüncü Bölüm

yönetici Görevlendirmelerine İlişkin Genel Esaslar

müdürlüğe Görevlendirme Usulleri

madde 9 – (1) Müdürlüğe Görevlendirme;

a) Görev Süresinin Uzatılması,

b) İlk Defa Veya Yeniden Görevlendirme,

usulleriyle Yapılır.

yönetici Görevlendirmede Esas Alınacak Hususlar

madde 10 – (1) Yöneticiler Dört Yıllığına Görevlendirilir.

(2) Aynı Unvanla Aynı Eğitim Kurumunda Sekiz Yıldan Fazla Süreyle Yönetici Olarak Görev Yapılamaz.

(3) Bulundukları Eğitim Kurumunda Aynı Unvanla Dört Yıldan Fazla Sekiz Yıldan Az Görev Yapanlardan Aynı Eğitim Kurumuna Yönetici Olarak Görevlendirilenlerin Görevleri, Sekiz Yılın Dolduğu Tarih İtibarıyla Bu Yönetmelikte Öngörüldüğü Şekilde Sonlandırılır.

(4) Yöneticilik Görev Süresi Uzatılmayanlardan Yeniden Görevlendirilmek İsteğinde Bulunanlar, Aynı Görevlendirme Dönemiyle Sınırlı Olmak Üzere, En Son Görev Yaptıkları Eğitim Kurumlarında Görevlendirilemez.

(5) İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcılarından En Az Biri Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Veya Meslek Dersleri Alan Öğretmenleri Arasından; İmam Hatip Liseleri İle Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumlarının Müdür Yardımcılarından En Az Biri Meslek Dersleri Alan Öğretmenleri Arasından; Sosyal Bilimler Liseleri Müdür Yardımcılarından En Az Biri Türk Dili Ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe Veya Psikoloji Alan Öğretmenleri Arasından; Güzel Sanatlar Liseleri Müdür Yardımcılarından En Az Biri Görsel Sanatlar, Resim Veya Müzik Alan Öğretmenleri Arasından; Spor Liseleri Müdür Yardımcılarından En Az Biri Beden Eğitimi Alan Öğretmenleri Arasından; Özel Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılarından En Az Biri İse Rehberlik Veya Özel Eğitim Alan Öğretmenleri Arasından Görevlendirilir.

(6) Öğrencilerinin Tamamı Kız Olan Eğitim Kurumlarının Müdürleri İle Bu Kurumlar Ve Yatılı Kız Öğrencisi Bulunan Eğitim Kurumlarının Müdür Yardımcılarından En Az Biri Kadın Adaylar Arasından Görevlendirilir.

(7) Karma Eğitim Yapılan Ve Müdür Yardımcısı Sayısı Üç Ve Daha Fazla Olan Eğitim Kurumlarının Müdür Yardımcılarından En Az Biri Kadın Adaylar Arasından Görevlendirilir.

(8) Yöneticilikte Dört Yıllık Görev Süresini Dolduranlardan Görev Yaptıkları Eğitim Kurumu Bakımından 5 İnci Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendinde Belirtilen Şartı Taşımayanların Görev Süreleri, Görev Yapmakta Oldukları Eğitim Kurumunda Uzatılamaz. Bunların Görev Süreleri İstemeleri Halinde 17 Nci Maddeye Göre Durumlarına Uygun Diğer Eğitim Kurumlarında Uzatılabilir.

(9) Müdür Görevlendirmesi Yapılan Eğitim Kurumlarına Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcısı Görevlendirmeleri Yeni Görevlendirilen Müdürün İnhası, İl Milli Eğitim Müdürünün Teklifi Ve Valinin Onayı İle Yapılır.

(10) Yönetici Görevlendirmeleri Takvimi Her Yıl Bakanlıkça Belirlenerek Bakanlık İnternet Sitesinde Duyurulur Ve Valiliklere Yazı İle Bildirilir.

dördüncü Bölüm

komisyonlar

değerlendirme Komisyonu

madde 11 – (1) Değerlendirme Komisyonu; İl Millî Eğitim Müdürünün Veya Görevlendireceği Bir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısının Başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürünce Belirlenecek İki İlçe Millî Eğitim Müdürü İle İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde Görev Yapan İki Şube Müdüründen Oluşur.

(2) Birinci Fıkrada Belirtilen Usulle Beş Yedek Üye Belirlenir. Asıl Üyenin Bulunmadığı Toplantıya Komisyon Başkanının Çağrısı Üzerine Yedek Üye Katılır. Komisyon Kararları Oy Çokluğu İle Alınır.

(3) Değerlendirme Komisyonu Başkan Ve Üyeleri, Boşanmış Olsalar Dahi Eşlerinin, İkinci Dereceye Kadar (bu Derece Dâhil) Kan Ve Kayın Hısımlarının Ve Evlatlıklarının Değerlendirmelerinde Görev Alamaz.

(4) Değerlendirme Komisyonunun Sekretarya İşlemleri, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin İnsan Kaynakları Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünce Yürütülür.

değerlendirme Komisyonunun Görevleri

madde 12 – (1) Değerlendirme Komisyonu; Eğitim Kurumu Müdürlüğünde İlk Defa Veya Yeniden Görevlendirilmek Üzere Başvuran Adaylardan Sözlü Sınava Alınacakları, Ek-2’de Yer Alan Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa Ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu Üzerinden Belirlemekle Görevlidir.

(2) Değerlendirme Komisyonunun Birinci Fıkraya Göre Yapacağı Değerlendirme Sonuçları Değerlendirmenin Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç 10 İş Günü İçinde Başvuran Yönetici Adayları İle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilir.

(3) Değerlendirme Komisyonunun Birinci Fıkraya Göre Yapacağı Değerlendirme Sonuçlarına İtirazlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Yapılır. Bu İtirazlar Değerlendirme Komisyonu Tarafından Sözlü Sınavlardan Önce Sonuçlandırılır.

sözlü Sınav Komisyonu Ve Çalışma Usulü

madde 13 – (1) Sözlü Sınav Komisyonu; İl Millî Eğitim Müdürünün Görevlendireceği Bir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Veya Bir İlçe Millî Eğitim Müdürünün Başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürünce İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Belirlenen Bir Şube Müdürü İle Farklı İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden Belirlenen Üç Şube Müdüründen Oluşur.

(2) Birinci Fıkrada Belirtilen Usulle Beş Yedek Üye Belirlenir. Asıl Üyenin Bulunmadığı Toplantıya Komisyon Başkanının Çağrısı Üzerine Yedek Üye Katılır. Komisyon Kararları Oy Çokluğu İle Alınır.

(3) Gerek Görülmesi Hâlinde Aynı Usulle Birden Fazla Sözlü Sınav Komisyonu Kurulabilir.

(4) Sözlü Sınav Komisyonu Başkan Ve Üyeleri, Boşanmış Olsalar Dahi Eşlerinin, İkinci Dereceye Kadar (bu Derece Dâhil) Kan Ve Kayın Hısımlarının Ve Evlatlıklarının Katıldığı Sözlü Sınavlarda Görev Alamaz.

(5) Sözlü Sınav Komisyonu Üye Tam Sayısı İle Toplanır. Asıl Üyenin Bulunmadığı Toplantıya Komisyon Başkanının Çağrısıyla Yedek Üye Katılır. Komisyon Kararları Oy Çokluğu İle Alınır.

(6) Sözlü Sınav Komisyonunun Sekretarya İşlemleri, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin İnsan Kaynakları Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünce Yürütülür.

sözlü Sınav Komisyonunun Görevleri

madde 14 – (1) Sözlü Sınav Komisyonunun Görevleri Şunlardır:

a) Sözlü Sınav Sorularını Hazırlamak Veya Hazırlatmak, Sözlü Sınavları Yapmak Ve Değerlendirmek,

b) Sözlü Sınava Katılan Adayların Sınav Sonuçlarını Duyurmak,

c) Sözlü Sınava İlişkin İtirazları Sonuçlandırmak,

ç) Sözlü Sınava İlişkin Diğer İş Ve İşlemleri Yürütmek.

beşinci Bölüm

yönetici Görevlendirmesi

müdürlük Görev Süresinin Uzatılması

madde 15 – (1) Görev Sürelerinin Uzatılmasını İsteyen Müdürler Elektronik Ortamda Başvuruda Bulunur. Müdürlükte Dört Yıllık Görev Süresini Dolduranlar İle Görev Yaptıkları Eğitim Kurumunda Sekiz Yıllık Görev Süresini Dolduran Müdürler, Ek-1’de Yer Alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu Üzerinden Değerlendirilir.

(2) Ek-1’de Yer Alan Form Üzerinden Yapılacak Değerlendirme, Müdürlük Görev Süresinin Sona Ereceği Ders Yılının Son Gününe Göre Üç Ay Öncesinden İtibaren Yapılır.

(3) Ek-1’de Yer Alan Formun Değerlendirilme Sürecine İlişkin İş Ve İşlemler, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Koordinesinde Eğitim Kurumunun Bağlı Olduğu İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yürütülür.

müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kurumunda Uzatılması

madde 16 – (1) Dört Yıllık Görev Süresi Sona Eren Müdürlerden Halen Görev Yapmakta Oldukları Eğitim Kurumundaki Görevlerinin Uzatılması İçin Başvuruda Bulunanların Görev Süreleri, Ek-1’de Yer Alan Form Üzerinden Yapılan Değerlendirme Sonucunda 100 Üzerinden 75 Ve Daha Üstü Puan Almaları Halinde, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Valinin Onayı İle Uzatılır.

müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kurumu Dışında Uzatılması

madde 17 – (1) Müdürlük Görev Süresi Aynı Eğitim Kurumunda Uzatılacaklara İlişkin İşlemler Sonuçlandıktan Sonra;

a) Müdürlüğü Boş Bulunan Eğitim Kurumları,

b) Müdürlük Görev Süresi Aynı Eğitim Kurumunda Uzatılmayan Müdürlerin Görev Yapmakta Oldukları Eğitim Kurumları,

c) Görev Sürelerinin Görev Yaptıkları Eğitim Kurumlarında Uzatılmasını Talep Etmeyen Müdürlerin Görev Yapmakta Oldukları Eğitim Kurumları,

ç) Aynı Eğitim Kurumunda Sekiz Yıllık Müdürlük Süresinin Dolmasına Bağlı Olarak Müdürlüğü Boşalacak Eğitim Kurumları

il Millî Eğitim Müdürlüklerinin İnternet Sitesinde Duyurulur.

(2) Müdürlükte Dört Yıllık Veya Aynı Eğitim Kurumunda Sekiz Yıllık Müdürlük Süresini Tamamlayıp Ek-1’de Yer Alan Form Üzerinden Yapılan Değerlendirme Sonucunda 100 Üzerinden 75 Ve Daha Üstü Puan Alanlardan Görev Süresinin Başka Eğitim Kurumunda Uzatılmasını İsteyenlerin Başvuruları Elektronik Ortamda Alınır.

(3) Görev Süresinin Diğer Eğitim Kurumlarında Uzatılması İçin Bu Maddenin İkinci Fıkrasına Göre Başvuruda Bulunan Müdürlerin Görev Süreleri, Tercihleri De Dikkate Alınarak Puan Üstünlüğüne Göre İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Valinin Onayı İle Uzatılır.

(4) Bu Maddeye Göre Görev Süresinin Uzatılmasını İsteyen Adayların Puanlarının Eşitliği Halinde Sırasıyla; Hizmet Puanı, Yöneticilikteki Hizmet Süresi, Öğretmenlikteki Hizmet Süresi Fazla Olan Adayın Görevlendirmesi Yapılır. Eşitliğin Devamı Hâlinde Görevlendirilecek Aday Kura İle Belirlenir.

ilk Defa Ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirileceklere İlişkin Duyuru Ve Başvuru

madde 18 – (1) Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonra Müdürlük Norm Kadrosu Boş Kalan Eğitim Kurumları, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin İnternet Sitesinde Duyurulur.

(2) Müdürlük Görev Süresi Uzatılmayanlar Ve Daha Önce Müdürlük Görevinde Bulunmuş Olanlar İle Duyurunun Yapıldığı Tarihten Önce Müdürlük Görevinde Bulunmamış Olup Duyurunun Son Günü İtibarıyla 5 Ve 6 Ncı Maddelerde Belirtilen Şartları Taşıyanlardan Müdür Olarak Görevlendirilmek İsteyenlerin Başvuruları Elektronik Ortamda Alınır.

değerlendirme Ve Sözlü Sınav

madde 19 – (1) İlk Defa Ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilmek Üzere Başvuruda Bulunanlar, Ek-2’de Yer Alan Form Üzerinden Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirilir. Değerlendirme Sonucunda Oluşan Puan Sıralamasına Göre En Yüksek Puan Alandan Başlamak Üzere, Boş Eğitim Kurumu Müdürlüğü Sayısının Üç Katı Aday Sözlü Sınava Alınır. Son Sıradaki Adayla Aynı Puana Sahip Olan Adaylar Da Sözlü Sınava Alınır.

(2) Adaylar, Ek-3’te Yer Alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna Göre 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir.

sözlü Sınav Konuları Ve Puan Değerleri

madde 20 – (1) Sözlü Sınavda Adaylar;

a) Mevzuat (t.c. Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ve İlgili Diğer Mevzuat),

b) Analitik Düşünme Ve Analiz Yapabilme Kabiliyeti,

c) Temsil Kabiliyeti Ve Liyakat Düzeyi,

ç) Muhakeme Gücü Ve Kavrayış Düzeyi,

d) İletişim Becerileri, Özgüveni Ve İkna Kabiliyeti,

e) Genel Kültür,

yönlerinden Değerlendirilir.

(2) Birinci Fıkraya Göre Yapılacak Değerlendirmede (a) Bendinin Ağırlığı Yüzde Elli, (b) İla (e) Bentlerinin Her Birinin Ağırlığı İse Yüzde Ondur.

(3) Sözlü Sınavda 70 Ve Üzerinde Puan Alanlar Başarılı Sayılır.

sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulması Ve İtiraz

madde 21 – (1) Sözlü Sınav Sonuçları, Sınavların Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç 10 İş Günü İçinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin İnternet Sitesinde Duyurulur.

(2) Sözlü Sınav Sonuçlarına, Sınav Sonuçlarının Açıklandığı Tarihten İtibaren En Geç Beş İş Günü İçinde İtiraz Edilebilir. Bu İtirazlar En Geç Beş İş Günü İçinde İncelenerek Karara Bağlanır. İtiraz Sonuçları, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince İtiraz Sahiplerine Duyurulur.

müdürlüğe İlk Defa Ve Yeniden Görevlendirme

madde 22 – (1) Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adayların Görevlendirmeye Esas Puanları; Ek-2’de Yer Alan Form Üzerinden Aldıkları Puanın Yüzde Ellisi İle Sözlü Sınavdan Aldıkları Puanının Yüzde Ellisinin Toplamı Üzerinden Belirlenir.

(2) Bu Maddenin Birinci Fıkrasına Göre Belirlenen Puanlara; 10 Uncu Maddenin Beşinci Fıkrasında Belirtilen Alanlarda Görev Yapmakta Olanlardan Aynı Fıkrada Bu Alanlarda Görev Yapanlar İçin İstisna Olarak Belirtilen Eğitim Kurumlarında Görevlendirilme İsteğinde Bulunanlar İçin Bu Eğitim Kurumları İle Sınırlı Olmak Üzere İki Puan, Aynı Maddenin Altıncı Fıkrasında Belirtilen Eğitim Kurumlarında Görevlendirilme İsteğinde Bulunan Kadın Adaylar İçin Bu Eğitim Kurumları İle Sınırlı Olmak Üzere Üç Puan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumlarında Görevlendirilme İsteğinde Bulunanlar İçin Bu Eğitim Kurumları İle Sınırlı Olmak Üzere Beş Puan İlave Edilir.

(3) Sözlü Sınavda 70 Ve Üzerinde Puan Alanlar, Bu Maddenin Birinci Ve İkinci Fıkralarına Göre Hesaplanan Puan Üstünlüğüne Göre Tercihleri De Dikkate Alınarak İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Valinin Onayı İle Müdür Olarak Görevlendirilir.

(4) Adayların Puanlarının Eşitliği Halinde, Sırasıyla Ek-2’de Yer Alan Forma Göre Değerlendirme Puanı, Ek-3’te Yer Alan Forma Göre Sözlü Sınav Puanı, Yöneticilikteki Hizmet Süresi, Öğretmenlikteki Hizmet Süresi Fazla Olan Adayın Görevlendirmesi Yapılır. Eşitliğin Devamı Hâlinde Görevlendirilecek Aday Kura İle Belirlenir.

(5) Görevlendirme İşlemleri, İtirazların Sonuçlandırıldığı Tarihten İtibaren En Geç On İş Günü İçinde Tamamlanır.

müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirme

madde 23 – (1) Müdür Başyardımcısı Ve/veya Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Boş Bulunan Eğitim Kurumlarına, Görevlendirilecekleri Tarih İtibarıyla 5 Ve 7 Nci Maddelerde Belirtilen Şartları Taşıyor Olmaları Kaydıyla, Görevlendirme Yapılacak Eğitim Kurumunda Veya Eğitim Kurumunun Bulunduğu İlçe Ve İldeki Eğitim Kurumlarında Halen Yönetici Veya Öğretmen Olarak Görev Yapanlar Arasından, Eğitim Kurumu Müdürünün İnhası Ve İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Valinin Onayı İle Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcısı Görevlendirilir.

(2) Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcısı Olarak Görevlendirilenlerden Dört Yıllık Görev Süresini Tamamlayanların Görev Süresi, Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Öngörülen Usulle Uzatılabilir.

(3) Aynı Eğitim Kurumunda Aynı Unvanla Sekiz Yıllık Görev Süresini Tamamlayan Müdür Başyardımcıları Ve Müdür Yardımcılarından Yeniden Görevlendirilmek İsteyenler, Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Belirtilen Usulle Başka Bir Eğitim Kurumunda Görevlendirilebilir.

altıncı Bölüm

ortak Hükümler

yöneticilik Görev Süresi Hesaplanması

madde 24 – (1) Yöneticilikte Geçen Dört Yıllık Sürenin Hesabında Aynı Unvanla Geçirilen Hizmet Süreleri Esas Alınır. Yöneticilik Görevinin Sona Ereceği Tarih; Ders Yılının İçinde Olması Halinde Dört Yıllık Sürenin Dolduğu Tarihin İçinde Bulunduğu Ders Yılının Son Günü, Ders Yılının Dışında Olması Halinde Dört Yıllık Sürenin Dolduğu Tarihi Takip Eden Ders Yılının Son Günüdür.

(2) Kurucu Müdürlük Ve Müdür Yetkili Öğretmenlikte Geçen Süreler İle Yöneticilikte Vekâleten Ve Geçici Görev Kapsamında Geçen Süreler, Dört Yıllık Sürenin Hesabında Değerlendirilmez.

(3) Dört Yıllık Sürenin Hesabına; Yıllık İzin, Hastalık İzni, Aylıksız İzin, Yöneticilik Dışındaki Geçici Görev Ve Benzeri Nedenlerle Fiilen Yapılmayan Yöneticilik Görevleri De Dâhil Edilir.

kurucu Müdürlüğe Görevlendirme

madde 25 – (1) Yeni Açılmakta Olan Eğitim Kurumlarını Eğitim Ve Öğretime Hazır Hale Getirmek Üzere, Eğitim Kurumunun Eğitim Ve Öğretime Açılıp Kuruma Norm Kadroya Bağlı Müdür Görevlendirmesi Yapılana Kadar Geçen Süre İçerisinde Yönetim Hizmetlerini Yürütmek Üzere, Müdür Görevlendirilmesine İlişkin Şartları Taşıyanlar Arasından İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Vali Tarafından Kurucu Müdür Görevlendirilir.

müdür Yetkili Öğretmenliğe Görevlendirme

madde 26 – (1) Müdür Norm Kadrosu Bulunmayan Eğitim Kurumlarında Görev Yapmak Üzere, O Eğitim Kurumunda Görevli Öğretmenler Arasından, Öğretmenlik Görevi Yanında Yönetim Hizmetlerini De Yürütmek Üzere, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Vali Tarafından Müdür Yetkili Öğretmen Görevlendirilir.

yedinci Bölüm

yöneticilik Görevinin Sonlandırılması

yöneticilik Görevinin Sona Ereceği Durumlar

madde 27 – (1) Yöneticilik Görevi;

a) Görevlendirildikleri Tarihe Göre Dört Yıllık Sürenin Dolduğu Tarihin İçinde Bulunduğu Ders Yılının, Dört Yıllık Sürenin Dolduğu Tarihin Ders Yılının Dışında Olması Halinde İse Dört Yıllık Sürenin Dolduğu Tarihi Takip Eden Ders Yılının Bittiği,

b) Birleştirilen Eğitim Kurumlarında Görev Yapanlar Bakımından Bu İşlemlerin Gerçekleştiği,

c) Kapatılan Eğitim Kurumlarında Görev Yapanlar Bakımından Bu İşlemlerin Gerçekleştiği,

ç) Eğitim Müşaviri Ve Eğitim Ataşesi Olarak Atananlar İle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla Yurt Dışında Görevlendirilenler Ve Uluslararası Kuruluşlarda Görevlendirilenlerin Bu Atama Veya Görevlendirmenin Yapıldığı,

d) Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Başka Bir Göreve Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Geçici Veya Sürekli Olarak Görevlendirilenlerin Bu Görevlendirmenin Yapıldığı,

e) Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Aylıksız İzin Alanların Aylıksız İzinlerinin Başladığı,

f) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 İnci Maddesine Göre Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Aylıksız İzne Ayrılanların Aylıksız İzinlerinin Başladığı,

tarihten İtibaren Sona Erer.

(2) Yöneticilikleri Bu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Ve (b) Bentlerine Göre Sona Erenler, Bulundukları Eğitim Kurumunda Alanlarında Açık Norm Kadro Olması Ve İstemeleri Hâlinde Bu Eğitim Kurumuna, Aksi Durumda Öncelikle Kadrolarının Bulunduğu İlçede Olmak Üzere, İl Sınırları İçinde Durumlarına Uygun İhtiyaç Bulunan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanır.

(3) Yöneticilikleri Bu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendine Göre Sona Erenler, Öncelikle Kadrolarının Bulunduğu İlçede Olmak Üzere, İl Sınırları İçinde Durumlarına Uygun İhtiyaç Bulunan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanır.

(4) Yöneticilikleri Birinci Fıkranın (ç), (d), (e) Ve (f) Bentlerine Göre Sona Erenler, Söz Konusu Görev Veya Aylıksız İznin Bitimini Müteakip, En Son Görev Yaptıkları İlde Durumlarına Uygun Açık Norm Kadrosu Bulunan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanır.

yöneticilik Görevinden Ayrılma

madde 28 – (1) Yöneticilik Görevlerinden İstekleri Üzerine Ayrılanlar, Bulundukları Eğitim Kurumunda Alanlarında Açık Norm Kadro Olması Ve İstemeleri Hâlinde Bu Eğitim Kurumuna; Aksi Durumda İse Kadrolarının Bulunduğu İlçe Ve/veya İl Sınırları İçinde Durumlarına Uygun Bir Eğitim Kurumuna Öğretmen Olarak Atanır.

(2) 30 Uncu Maddenin Birinci Fıkrasına Göre Ayrılanlar Hariç Olmak Üzere, Yöneticilik Görevlerinden İstekleri İle Ayrılmış Olanlar, Aradan Bir Yıl Geçmeden Tekrar Yönetici Olarak Görevlendirilemez.

yöneticilik Görevinden Alınma

madde 29 – (1) Eğitim Kurumu Yöneticilerinden Haklarında Yapılan Adlî Ve İdarî Soruşturma Sonucu Hazırlanan Raporların Yetkili Amir Ve Kurullarca Değerlendirilmesi Sonucuna Göre Yöneticilik Görevinden Alınanlar, Durumlarına Uygun İhtiyaç Bulunan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanır. Bu Şekilde Görevinden Alınanlar, Aradan Dört Yıl Geçmeden Yönetici Olarak Görevlendirilmek Üzere Başvuruda Bulunamaz.

yönetici Norm Kadrosunda Değişiklik

madde 30 – (1) İlgili Mevzuatında Belirtilen Yöneticilik Norm Kadrosuna Esas Kriterler Çerçevesinde Müdür, Müdür Başyardımcısı Veya Müdür Yardımcısı Norm Kadrolarının Bazıları Veya Tamamı Kaldırılan Eğitim Kurumlarında Norm Kadro Fazlası Olanlar, Ders Yılı Sonuna Kadar Bu Eğitim Kurumlarındaki Yöneticilik Görevlerine Devam Ederler. Bu Kişiler, Yöneticilik Görevlerinin Ders Yılıyla Birlikte Sona Ermesini Müteakip, Bulundukları Eğitim Kurumunda Alanlarında Açık Norm Kadro Olması Ve İstemeleri Hâlinde Bu Eğitim Kurumuna, Aksi Durumda İse İstekleri De Dikkate Alınarak Kadrolarının Bulunduğu İlçe Ve/veya İl Sınırları İçinde Durumlarına Uygun Bir Eğitim Kurumuna Öğretmen Olarak Atanır.

(2) Norm Kadro Fazlası Müdür Yardımcıları, Hizmet Puanı Daha Az Olandan Başlamak Üzere Belirlenir. Hizmet Puanının Eşit Olması Durumunda İse Sırasıyla Yöneticilikteki Hizmet Süresi, Öğretmenlikteki Hizmet Süresi Daha Az Olan Norm Kadro Fazlası Olarak Belirlenir.

sekizinci Bölüm

çeşitli Ve Son Hükümler

yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

madde 31 – (1) 4/8/2013 Tarihli Ve 28728 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

mevcut Yöneticiler

geçici Madde 1 – (1) Aynı Unvanda Olmak Üzere, 14/3/2014 Tarihi İtibarıyla Görev Süreleri Dört Yıl Ve Daha Fazla Olan Yöneticilerin Görevi, 2013-2014 Ders Yılının Bitimi Tarihinde Başka Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Sona Erer. Görev Süreleri 14/3/2014 Tarihi İtibarıyla Dört Yıldan Daha Az Olan Yöneticilerin Görevi İse, Dört Yıllık Sürenin Tamamlanmasını Takip Eden İlk Ders Yılının Bitimi İtibarıyla Başka Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Sona Erer.

(2) Bu Maddenin Birinci Fıkrasına Göre Yöneticilik Görevi 2013-2014 Ders Yılının Bitiminde Sona Eren Müdür, Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcıları, Bu Yönetmelikte Öngörülen Usul Ve Esaslara Göre Yerlerine Görevlendirilen Yöneticiler Göreve Başlayana Kadar Görevlerine Devam Eder.

2011 Yılı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı İle Müdürlük Seçme Sınavı

geçici Madde 2 – (1) 2011 Yılı Ekim Ayında Yapılan Eğitim Kurumu Müdürlüğü Seçme Sınavında Başarılı Olanlardan Sınav Sonucuna Göre Müdürlüğe Görevlendirilmesi Yapılmamış Olup Müdürlüğe Görevlendirmek Üzere Başvuruda Bulunanlar, Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılacak İlk Görevlendirme İle Sınırlı Olmak Üzere, Başka Bir Şart Aranmaksızın Ve Değerlendirmeye Tabi Tutulmaksızın Doğrudan Sözlü Sınava Alınır. Bunlardan Sözlü Sınavda Başarılı Olanların Görevlendirmeye Esas Puanları, Ek-2’de Yer Alan Form Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Sonucunda Alacakları Puan Da Dikkate Alınarak 22 Nci Maddeye Göre Belirlenir.

(2) 2011 Yılı Ekim Ayında Yapılan Eğitim Kurumu Müdürlüğü İle Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavında Başarılı Olanlardan Sınav Sonucuna Göre Yöneticiliğe Görevlendirilmesi Yapılmamış Olanlar, Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılacak İlk Görevlendirme İle Sınırlı Olmak Üzere, Başka Bir Şart Aranmaksızın Müdür Başyardımcılığı Veya Müdür Yardımcılığında Görevlendirilebilir.

dönüştürülen Eğitim Kurumları

geçici Madde 3 – (1) Dönüştürülen Eğitim Kurumlarının Dönüştürülmeden Önceki Yöneticileri, Kalan Görev Sürelerini Dönüştürülen Eğitim Kurumunda Tamamlar.

değerlendirme Ve Görevlendirme İşlemleri

geçici Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin Yayımı Tarihinde Müdürlükte Dört Yıllık Görev Süresini Dolduran Eğitim Kurumu Müdürlerinin Ek-1’de Yer Alan Form Üzerinden Yapılacak Değerlendirme İşlemleri, 15 İnci Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen Süre Sınırlamasına Tabi Olmaksızın 10 Uncu Maddenin Onuncu Fıkrası Kapsamında Bakanlıkça Belirlenecek Yönetici Görevlendirmeleri Takviminde Belirtilecek Tarihler Arasında Yapılır.

yürürlük

madde 32 – (1) Bu Yönetmelik Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

yürütme

madde 33 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Millî Eğitim Bakanı Yürütür.

yönetmeliğin Ekleri Aşağıdadır.
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 3997


View Profile
Re: Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı
« Posted on: 20 Şubat 2020, 01:08:06 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı oyunları, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı programı, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı , Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı program yükle, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı download, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı hikayeleri, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı kitabı, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı haber, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı yükle, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı videosu, Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Başbakanlıkta! Güncel Konular akın 14 15321 Son Mesaj 16 Nisan 2008, 19:52:00
Gönderen: Mehmet
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Hakkında Yorum Güncel Konular Mehmet 2 6329 Son Mesaj 15 Nisan 2008, 22:18:56
Gönderen: KILIÇ
Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Sitedeki Sorunlar « 1 2 » Mehmet 18 22571 Son Mesaj 17 Kasım 2008, 16:39:15
Gönderen: KILIÇ
Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler Mehmet 0 4158 Son Mesaj 05 Mayıs 2010, 22:46:14
Gönderen: Mehmet
Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler Mehmet 0 3192 Son Mesaj 04 Ağustos 2013, 00:32:11
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it