*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
20 Mayıs 2019, 22:45:16


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi  (Okunma Sayısı 2521 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 10 Mayıs 2014, 11:14:04 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 2158Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi Durduruldu
şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi Durduruldu “ülkemiz, Eğer Bir Yerlere Gelecekse Anadolu İnsanı İle Ve Anadolu’nun Değerleri İle Gelecek. Dolayısıyla Abisinden, Şeyhinden Ya Da Cüzdanından Yana Olmayacak Medeniyet Mefkûresine Sahip, ‘duruşu’ Yaratılış Gayesine Uygun (ontolojik Duruş Demiştik Biz Bu Hâle) Anadolu İnsanına Her Yerde İhtiyaç Var. Özellikle De Milli Eğitim Bakanlığı’nda. Ama Gördüğüm Kadarıyla Anadolu İnsanın Üstü Bir Kez Daha Çizilmiş” Demiştik “meb’de Anadolu İnsanına Yer Yok” İsimli Yazımızda. Bizim Düşünen Yüz Binlerce İnsan Var. İşte Onlardan Bir Kısmı Da Mahkeme Yolunu Tuttular Şube Müdürlüğü Atamasının İptali İçin. Neydi Sebep? Yazılıda 88 Alan Birisine Mülakatta 71 Verip Devre Dışı Bırakıldı. Öbür Taraftan Yazılıda 70 Puan Alan Zat-ı Muhteremler Mülakatta 96 Gibi Astronomik Puanlar Aldılar Ve Görevlerine Oturdular Bile. Biz Bu Durumdan Rahatsız Olanların Çoğunlukta Olduğunu Biliyoruz Ama Bir De Çiçek Gönderme Yarışına Girenler Var Bu Ülkede. Maşallah Çiçekler Koridora Taşmış.


neyse Söz Konusu Davaya Dönelim. Dava Açan İnsanlardan İzin Alma İmkanımız Olmadığı İçin Davaya İlişkin Detay Vermeden Sonuç Hakkında Bilgi Verelim. Uyap’a Yeni Düşen Kararla Danıştay 5. Dairesi Mülakatla Atamanın Yürütmesini Durdurdu. Özetle Şöyle Deniyor: “kamu “kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinde, Genel Yönetmeliğe, 12 Nci Maddesinden Sonra Gelmek Üzere 12/a, 12/b, 12/c Olmak Üzere 3 Madde Eklenmiş, "sözlü Sınav" Başlığı İle Eklenen 12/a Maddesinde Şube Müdürü, Müdür Ve Bunlarla Aynı Düzeydeki Diğer Görevlere Atanacaklar Yönünden, Yazılı Sınavda Başarılı Olmaları Şartıyla Sonrasında Sözlü Sınava Tabi Tutulmaları Kural Olarak Belirlenmiş, "başarı Sıralaması" Başlıklı 12/b Maddesinde İse, "görevde Yükselme Suretiyle İlan Edilen Boş Kadro Veya Pozisyon Sayısı Kadar Atama Yapılmasında Başarı Puanı Esas Alınır. Başarı Puanı, Şube Müdürü, Müdür Ve Bunlarla Aynı Düzeydeki Diğer Kadrolara Atanacaklar İçin Sözlü Sınav; Diğer Kadro Veya Pozisyonlara Atanacaklar İçin Yazılı Sınav Puanı Esas Alınmak Suretiyle Tespit Edilir Ve Kurumların Resmi İnternet Sitesinde İlan Edilir. Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olmalarına Rağmen, İlan Edilen Kadro Veya Pozisyon Sayısı Nedeniyle Ataması Yapılamayacak Personelden En Fazla Asıl Aday Sayısı Kadar Personel, Kurumlarca İhtiyaç Duyulması Halinde Başarı Sıralaması Listesinde Yedek Olarak Belirlenebilir" Hükmüne Yer Verilmiştir. Böylelikle Sayılan Bazı Unvanlara Sadece Sözlü Sınav İle Belirlenen Başarı Puanı Diğer Kadrolara İse Yazılı Sınav İle Elde Edilen Başarı Puanı Esas Alınarak Atama Yapılacağı Belirtilmiştir. Sözlü Sınav, Yazılı Sınavı Tamamlayıcı Nitelikte, Bilgi Ve Liyakatı Ölçmek, Adayın Mesleğe Uygun Yeteneğe Ve Kültürel Birikime Sahip Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılmaktadır. Bu Çerçevede, Sözlü Sınavın Temel Amacı, Yazılı Sınav Yapılmak Suretiyle Nesnel Bir Biçimde Tespit Edilenler Arasından En Başarılı Adaydan Başlayarak En Uygun Olanların Seçilmesidir.diğer Tüm İdari İşlemlerin Yargısal Denetiminde Olduğu Gibi Sözlü Sınavın Da Yetki, Şekil, Sebep, Konu Ve Maksat Yönlerinden Yargısal Denetiminin Yapılabilmesi Esas Olmalıdır. Bu Nedenle, Dava Konusu Yönetmeliğin 9. Maddesi İle Aynı Yönetmeliğe "başarı Sıralaması" Başlığı İle Eklenen 12/b Maddesinin 1. Fıkrası Hükmünde Geçen "sözlü Sınav" İbaresi, Yazılı Sınavı Tamamlayıcı Nitelikte Olması Gereken Sözlü Sınavın, Seçimin Tek Belirleyicisi Olarak Düzenlenmesi, Bu Haliyle Somut Olarak Değerlendirilebilecek Ve Adaylar Arasında Objektifliği Sağlayabilecek Nesnel Bir Değerlendirme Ölçütü Olan Yazılı Sınavdaki Başarı Puanının Değerlendirme Dışı Bırakılarak, Başarı Sıralamasının Yalnızca Başarı Kriterleri Daha Muğlak Sözlü Sınav Sonuçlarına Göre Oluşturulması, Anayasa'nın 2. Maddesinde Belirtilen Hukuk Devleti İlkesiyle Bağdaşmayacak Şekilde Etkin Yargısal Denetiminin Yapılmasının Engellenmesi Nedeniyle Hukuka Aykırıdır. Dava Konusu Edilen Yönetmeliğin İptali İstenilen Diğer Düzenlemelerinin Yürütülmesinin Durdurulması İstemine Gelince, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 Sayılı Kanun'la Değişik 27. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Koşullar Gerçekleşmemiş Olduğundan Bu Hükümlere İlişkin Olan Yürütmenin Durdurulması İstemleri Yerinde Görülmemiştir. Dava Konusu Yönetmelik Hükümlerinin Ülke Çapında Ve Tüm Kurumlarda Uygulanan Genel Yönetmeliğin İlgili Hükümlerini Değiştirmesi Ve Kurumlara Kendi Yönetmeliklerinde Buna Uygun Düzenleme Yapma Zorunluluğu Getirmesi Nedeniyle, Hukuka Aykırı Oldukları Saptanan Maddelerin Uygulanmaya Devamı Nedeniyle Hukuka Aykırı Atama Ve Uygulamalara Sebep Olabileceğinden Telafisi Güç Zararlara Yol Açacaktır. Açıklanan Nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. Maddesinin 6352 Sayılı Yasayla Değişik 2. Fıkrasında Öngörülen Koşulların Birlikte Gerçekleştiği Anlaşıldığından, 31.8.2013 Günlü 28751 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. Maddesi İle Aynı Yönetmeliğin 2. Maddesinin İkinci Fıkrasının (g) Bendine Eklenen "ilçe İdare Şube Başkanlıkları İle Bunlarla Aynı Düzeydeki Diğer Görevlere" İbaresi İle Değişiklik Yapan Yönetmeliğin 9. Maddesi İle Yönetmeliğe Eklenen 12/b Maddesine İlişkin Bölümünün İlk Fıkrasında Yer Alan "sözlü Sınav" İbaresinin Yürütülmesinin Durdurulmasına; Değişiklik Yapan Yönetmeliğin 4. Maddesi İle Değişik 8. Maddesinin, 5. Madde İle Değiştirilen 9. Maddesinin, 7. Madde İle Yürürlükten Kaldırılan 11. Maddesinin, 11. Madde İle Yürürlükten Kaldırılan 14. Maddesinin Ve Değişiklik Yapan Yönetmeliğin 9. Maddesi İle Eklenen 12/a Maddesi İle 12/b Maddesinin Yürütülmesinin Durdurulmayan Kısmı Yönünden İse 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 Sayılı Kanun'la Değişik 27. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Koşullar Gerçekleşmemiş Olduğundan Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine, Kararın Bildirim Tarihini İzleyen Günden İtibaren Yedi (7) Gün İçinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna İtiraz Edilebileceğinin Taraflara Duyurulmasına, 06/03/2014 Tarihinde Oyçokluğuyla Karar Verildi.” Yani Sözlü Sınavla Atamanın Yürütmesi Durduruldu. Peki, Bundan Sonra Ne Olacak? Bunun Cevabını İlerleyen Günlerde Göreceğiz. Şurası Muhakkak Ki, Şu An Atanan Şube Müdürleri Yürütmesi Durdurulan Bir Yönetmelikle Görev Başındalar. Daha Da İlginç Olan Meb Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin’in “sınavla Müdür Olunmaz”, “sınavla Uzman Öğretmen Olunmaz” Açıklamalarının Nereye Konulacağı Meselesi.

kaynak:http://www.mebpersonel.com/
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 3986


View Profile
Re: Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi
« Posted on: 20 Mayıs 2019, 22:45:16 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi oyunları, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi programı, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi , Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi program yükle, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi download, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi hikayeleri, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi kitabı, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi haber, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi yükle, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi videosu, Flaş! Flaş! Şube Müdürlüğü Atamalarının Yürütmesi, şarkı sözleri
Logged
« Yanıtla #1 : 10 Mayıs 2014, 11:42:59 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 2158Atanan Şube Müdürleri 12/10/2013 Tarihli Yönetmeliğe Göre Atanmıştır. Yürütme Durdurma Hükmü Olmayan 31/08/2013 Tarihli Yönetmeliğe Gelmiştir , Ayrıca Kısmen Yürütme Durdurma Gelmiştir . Asıl Dava Yani 12/10/2013 Tarihli Yönetmeliğe Açılan, Görüşülmektedir. 31/08/2013 Tarihli Davaya Kısmen Yürütme Durdurma Geldiyse , Diğerine De Gelme İhtimali Yüksek. Am Tersi De Olabilir. Kararı 5. Daire Verdi, Diğerini 2. Daire Verecek.
Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
'''FLAŞ!! Yeni çıkacak Yönetici Atama Yönetmeliği Sitemizde. Güncel Konular Mehmet 2 8086 Son Mesaj 11 Nisan 2008, 12:09:26
Gönderen: ceyhan nehri
Şube Müdürlüğü Ve Sınav İdari İşler yundermur 1 5048 Son Mesaj 12 Ocak 2010, 22:31:45
Gönderen: Mehmet
2000 Yılı Şube Müdürlüğü Sınav Soruları İdari İşler Mehmet 1 12195 Son Mesaj 01 Nisan 2010, 19:31:59
Gönderen: Mehmet
1709 Şube Müdürü Ataması İptal Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Mehmet 0 1965 Son Mesaj 14 Aralık 2015, 15:05:52
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it