*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
13 Temmuz 2020, 07:46:25


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı  (Okunma Sayısı 3276 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 04 Ağustos 2013, 00:32:11 »

Mehmet Offline
Site Yöneticisi
Bilge Üye

*****
Mesaj Sayısı: 21614 Ağustos 2013 Pazar
 
resmî Gazete

 
sayı : 28728
 
yönetmelik
 
millî Eğitim Bakanlığından:
 
millÎ Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri
 
atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

birinci Bölüm
 
amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
 
amaç
 
madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticiliklerini İkinci Görev Olarak Yürüteceklerin Seçimine, Atanmasına Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlemektir.
 
kapsam
 
madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumu Müdürleri, Müdür Başyardımcıları Ve Müdür Yardımcılarını Kapsar.
 
dayanak
 
madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Dayanılarak Hazırlanmıştır.
 
tanımlar
 
madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte Geçen;
 
a) Aday: Eğitim Kurumu Müdür Ve Müdür Yardımcılığını İkinci Görev Olarak Yürütmek Üzere Başvuranları,
 
b) Atama: Eğitim Kurumu Müdür, Müdür Başyardımcılığı Ve Müdür Yardımcılıklarını Yürütmek Üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 İnci Maddesine Göre Verilen İkinci Görevi,
 
c) Atama Puanı: Eğitim Kurumu Müdürlüğüne Yapılacak Atamalarda Yazılı Ve Sözlü Sınav Puanları İle Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Yapılacak Değerlendirme Esas Alınarak Hesaplanan Puanı; Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılığına Yapılacak Atamalarda İse Yazılı Sınav Puanı Ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Yapılacak Değerlendirme Esas Alınarak Hesaplanan Puanı,
 
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 
d) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece Ve Türdeki Okul Ve Kurumları,
 
e) Hizmet Bölgesi: İllerde, Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna Göre Tespit Edilen A, B, C Ve D Eğitim Kurumu Tiplerini,
 
f) Sınav Komisyonu: Eğitim Kurumu Müdür Ve Müdür Yardımcılığı İçin Yapılacak Yazılı Sınavlara İlişkin İş Ve İşlemleri Yürütmek Üzere Bakanlıkta Kurulan Komisyonu,
 
g) Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim Kurumu Müdürlüğüne Atanacakların Belirlenmesi Amacıyla İllerde Kurulan Komisyonu,
 
ğ) Yer Değiştirme: Eğitim Kurumu Müdür, Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcılarının, Bu Yönetmelikle Belirlenen Usul Ve Esaslar Çerçevesinde İl İçerisinde Görev Yerlerini Değiştirmelerini,
 
h) Yıl: Göreve Başlama Tarihine Göre Geçen On İki Aylık Süreyi,
 
ı) Yönetici: Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumlarında Müdür Ve Müdür Yardımcısı Görevlerini Yürütenleri,
 
ifade Eder.
 
ikinci Bölüm
 
başvuru, Atama Şartları Ve Komisyonlar
 
sınava Başvuru Ve Atama Şartları
 
madde 5 – (1) Yönetici Adaylarında;
 
a) Yükseköğrenim Mezunu Öğretmen Olmak,
 
b) Son Başvuru Tarihi İtibariyle Bakanlık Kadrolarında Öğretmen Olarak Görev Yapıyor Olmak,
 
c) Atanmak Üzere Başvurulacak Eğitim Kurumuna Alanı İtibariyle Öğretmen Olarak Atanabilmek Veya Bu Eğitim Kurumunda Aylık Karşılığı Okutabileceği Ders Bulunmak; Fen Ve Sosyal Bilimler Liseleri İle Bilim Ve Sanat Merkezleri Yöneticiliği İçin Bu Okullarda Öğretmenlik Yapmış Veya Yapmakta Olmak,
 
ç) Bakanlıkça Yapılan Yazılı Sınavda Başarılı Olmak,
 
d) Yazılı Sınavın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Müdürlük Sınavı İçin Bir Yıl Müdür Başyardımcılığı Veya Müdür Yardımcılığı Veyahut Müdür Yetkili Öğretmenlik Yapmış Olmak; Müdür Yardımcılığı Sınavı İçin De En Az İki Yıl Asıl Öğretmenlik Yapmış Olmak,
 
e) Yazılı Sınavın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Son Dört Yıl İçinde Adlî Veya İdarî Soruşturma Sonucu Yöneticilik Görevi Üzerinden Alınmamış Olmak Veya Aylıktan Kesme Veya Daha Ağır Bir Disiplin Cezası Almamış Olmak,
 
şartları Aranır.
 
(2) Yöneticilik Sınavına Başvuru İçin Birinci Fıkranın (d) Bendinde Belirtilen Sürelerin Hesabında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Öğretmenlikte Geçen Sürelerin Tamamı İle Özel Okullarda Öğretmen Veya Yönetici Olarak Geçen Sürelerin 2/3’ü Değerlendirilir.
 
sınav Duyuruları Ve Başvuru
 
madde 6 – (1) Yöneticilik Yazılı Sınavı, Sınav Tarihinden En Az Bir Ay Önce Bakanlıkça, Sözlü Sınav İse En Az On Gün Önce Atamanın Yapılacağı Eğitim Kurumunun Bulunduğu İl Valiliğince Duyurulur. Duyurularda Sınav Tarihi Ve Yerleri, Başvuru Usulü Ve Süresi İle Diğer Hususlara Yer Verilir.
 
komisyonlar Ve Görevleri
 
madde 7 – (1) Eğitim Kurumu Yöneticiliği Sınavlarını Yürütmek Üzere Bakanlıkta Sınav Komisyonu, İllerde Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu Oluşturulur.
 
(2) Sınav Komisyonu; Bakanlıkta, Bir Müsteşar Yardımcısının Veya İnsan Kaynakları Genel Müdürünün Veyahut Görevlendirilecek Bir Grup Başkanının Başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki Ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri İle Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden Birer Grup Başkanı İle Bir Hukuk Müşavirinin Katılımıyla Dokuz Asıl Üyeden Oluşturulur.
 
(3) Sınav Komisyonu, Üye Tamsayısıyla Toplanır Ve Oy Çokluğuyla Karar Verir. Sınav Komisyonunun Sekretarya İşlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Yürütülür.
 
(4) Sınav Komisyonunun Görevleri Şunlardır:
 
a) Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması İçin 9 Uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (h) Bendindeki Mevzuat Konularını Belirlemek,
 
b) Yazılı Sınavın Yürütülmesine İlişkin Tedbirleri Almak, Genel Gözetim Ve Denetimi Yapmak,
 
c) Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanını Sağlamak.
 
(5) Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu; İl Millî Eğitim Müdürü Veya Görevlendireceği Bir Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Başkanlığında, İki Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürü, Bir İlçe Millî Eğitim Müdürü İle İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Tarafından Okul Müdürü Veya Daha Üst Görevlerde Bulunan Bakanlık Personeli Veya Üniversite Öğretim Elemanları Arasından Görevlendirilecek Bir Kişinin Katılımıyla Beş Asıl Üyeden Oluşur. İllerde Gerekli Durumlarda Birden Fazla Komisyon Kurulabilir.
 
(6) Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonunun Sekretarya İşlemleri İnsan Kaynakları Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünce Yürütülür.
 
(7) Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonunun Görevleri Şunlardır:
 
a) Sözlü Sınavları Yapmak Ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atama Puanlarını Belirlemek,
 
b) Sözlü Sınavla İlgili İtirazları Değerlendirip Oy Çokluğuyla Sonuçlandırmak.
 
(8) Sınav Komisyonu Ve Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonuna İkinci Ve Beşinci Fıkralarda Belirtilen Usullerle Aynı Sayıda Yedek Üye Belirlenebilir.
 
(9) Sınav Komisyonu Ve Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu Başkan Ve Üyeleri, Kendilerinin Veya Boşanmış Olsalar Dahi Eşlerinin, İkinci Dereceye Kadar (bu Derece Dâhil) Kan Ve Kayın Hısımlarının Ve Evlatlıklarının Katıldığı Sınavlarda Görev Alamazlar.
 
üçüncü Bölüm
 
sınavlar Ve Değerlendirme
 
yöneticilik Sınavları Ve Değerlendirme
 
madde 8 – (1) Eğitim Kurumu Yöneticiliği Sınavı, Eğitim Kurumu Müdürlüğü İçin Yazılı Ve Sözlü Sınav Aşamalarından, Müdür Yardımcılığı İçin İse Yazılı Sınavdan Oluşur.
 
(2) Yazılı Sınav Duyurusu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Tarafından Yazılı Sınav Tarihinden En Az Bir Ay Önce Bakanlık İnternet Sitesinden İlan Edilir. Yazılı Sınav, Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Kadro İhtiyaçları Dikkate Alınarak Merkezî Sistemle Yapılır. Yazılı Sınavda 100 Tam Puan Üzerinden 70 Ve Üstü Puan Alan Adaylar Başarılı Sayılır.
 
(3) Eğitim Kurumu Müdürlüğüne Yapılacak Atamalarda; Türü İtibarıyla Ayrı Ayrı Her İlde İlan Edilen Boş Eğitim Kurumu Yöneticiliği Sayısının Üç Katı Kadar Aday, Yazılı Sınavda Başarılı Olmak Kaydıyla Puan Üstünlüğüne Göre Sözlü Sınava Çağrılır. Son Sıradaki Adayla Aynı Puana Sahip Adaylar Da Sözlü Sınava Çağrılır.
 
(4) Eğitim Kurumu Müdürlüğüne Yapılacak Atamalar İçin, Yazılı Sınav Puanının %70’i, Sözlü Sınav Puanının %30’u Ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Hesaplanan Puanın Tamamı Esas Alınarak Atama Puanı Belirlenir.
 
(5) Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılığına Yapılacak Atamalar İçin, Yazılı Sınav Puanı İle Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Hesaplanan Puanın Toplamı Esas Alınarak Atama Puanı Belirlenir.
 
(6) Adayların Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu Tarafından Hesaplanan Atama Puanları İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnternet Sitesi Üzerinden İlan Ve Elektronik Posta Yoluyla En Geç 10 Gün İçerisinde Adaylara Tebliğ Edilir.
 
yazılı Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları
 
madde 9 – (1) Eğitim Kurumu Yöneticiliği Yazılı Sınavı, Müdür Ve Müdür Yardımcıları İçin Ayrı Ayrı Yapılır Ve Aşağıdaki Yazılı Sınav Konularından Hazırlanan Soruların Puan Ağırlıkları Esas Alınarak Düzenlenir:
 
a) Türkçe Dil Bilgisi: % 10,
 
b) Yönetimde İnsan İlişkileri Ve İletişim: % 4,
 
c) Okul Yönetimi Ve Geliştirme: %10,
 
ç) Eğitim-öğretim Liderliği:%10,
 
d) Eğitim Ve Yönetimde Etik: %4,
 
e) Türk İdare Sistemi: %5,
 
f) Protokol Kuralları: %2,
 
g) Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi: %2,
 
ğ) Genel Kültür: %8,
 
h) T.c. Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu İle Bunlara Bağlı Mevzuat Ve Görevin Gerektirdiği Diğer Mevzuat: % 45.
 
yazılı Sınav Sonuçlarının İlânı, Tebligat Ve İtirazlar
 
madde 10 – (1) Yazılı Sınav Sonuçları, En Geç Bir Ay İçinde Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bakanlık İnternet Sitesinde İlan Edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Liste Hâlinde Yazılı Olarak Bildirilir Ve Adayın Başvurusunda Belirttiği Elektronik Posta Adresine Tebliğ Edilir. Yazılı Sınav Sonuçları, Üç Yılı Geçmemek Kaydıyla Bir Sonraki Sınav Tarihine Kadar Geçerlidir.
 
(2) Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz, İlgililere Tebliğ Tarihinden İtibaren Beş İş Günü İçerisinde Yapılır. İtiraz Süresinin Bitiminden İtibaren En Geç On Gün İçerisinde, İtirazla İlgili İşlemler Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Sonuçlandırılarak Sonuç İlgiliye Yazılı Olarak Bildirilir.
 
sözlü Sınav Konuları Ve Puan Değerleri
 
madde 11 – (1) Sözlü Sınav, Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonunca Yapılır.
 
(2) Sözlü Sınavda Aday;
 
a) Mevzuat Bilgisi Ve Uzmanlık Düzeyi: %20,
 
b) Analitik Düşünme Ve Analiz Yapabilme Kabiliyeti: %10,
 
c) Temsil Kabiliyeti Ve Liyakat Düzeyi: %15,
 
ç) Muhakeme Gücü Ve Kavrayış Düzeyi: %10,
 
d) İletişim Becerileri, Özgüveni Ve İkna Kabiliyeti: %10,
 
e) Davranış Ve Tepkilerinin Yapacağı İşe Uygunluğu: %10,
 
f) Yeniliklere Ve Teknolojik Gelişmelere Hakimiyeti: %10,
 
g) Genel Kültür Düzeyi: %15,
 
konularından Değerlendirmeye Tabi Tutulur.
 
(3) Sözlü Sınavda Adaylar, İkinci Fıkranın (a) Ve (g) Bentlerinde Belirlenen Konulardaki Soru Zarflarını Kura Çekmek Suretiyle Seçer.
 
(4) Her Aday, Sözlü Sınavda Komisyon Üyelerinin Her Biri Tarafından İkinci Fıkradaki Sınav Konularının Karşılarında Belirtilen Puan Ağırlıkları Esas Alınarak 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir. Her Üyenin Vermiş Olduğu Puanlar Toplamının Aritmetik Ortalaması Alınarak Sözlü Sınav Puanı Belirlenir.
 
(5) Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonuna, İlgililere Tebliğ Tarihinden İtibaren Üç İş Günü İçerisinde Yapılır. İtiraz Süresinin Bitiminden İtibaren En Geç Beş İş Günü İçerisinde, Sonuç İlgiliye Yazılı Olarak Bildirilir.
 
dördüncü Bölüm
 
atamalar
 
yöneticiliğe Atama
 
madde 12 – (1) İl Millî Eğitim Müdürlükleri, Başvuru Ve Atamalara İlişkin Hususları Atama Puanı Hesaplanan Adaylara Elektronik Ortamda İlan Ve Elektronik Posta Yoluyla Tebliğ Eder. Adaylara, Yönetici Olarak Atanmak İstedikleri Eğitim Kurumlarını Seçmeleri İçin En Fazla 20 Tercih Hakkı Verilir. Adaylar Tercihlerini Elektronik Ortamda, Duyuru Tarihinden İtibaren 5 İş Günü İçerisinde Gerçekleştirirler.
 
(2) Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu Tarafından Adayların Atanacakları Eğitim Kurumları; Yapacakları Tercihler Ve Atanma Puanı Üstünlüğüne Göre Belirlenir. Eğitim Kurumu Yöneticileri, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Vali Tarafından Atanır. Bu Fıkraya Göre Yapılacak Atamalar Mayıs-haziran Aylarında İlgili Valiliklerce Sonuçlandırılır.
 
(3) Adaylar, Sadece Kadrosunun Bulunduğu İldeki Eğitim Kurumları Yöneticiliklerine Başvurabilir.
 
(4) Yatılı Kız Öğrencisi Bulunan Eğitim Kurumları İle Öğrencilerinin Tamamı Kız Olan Eğitim Kurumlarının Müdür Yardımcılarından En Az Biri Öncelikli Olarak Kadın Adaylar Arasından Atanır.
 
(5) İmam Hatip Ortaokulu Ve Liseleri İle Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumlarının Müdür Yardımcılarından En Az Biri Öncelikli Olarak Meslek Dersi Öğretmeni Adaylar Arasından Atanır.
 
(6) Müdür Başyardımcılığına, Kurumdaki Müdür Yardımcıları Arasından, Kurum Müdürünün İnhası, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Ve Valinin Onayı İle Eğitim Kurumu Norm Sayısı Kadar Atama Yapılır.
 
kurucu Müdür
 
madde 13 – (1) Eğitim Ve Öğretime Yeni Açılacak Eğitim Kurumlarına; Eğitim Kurumunu Eğitim Ve Öğretime Hazır Hale Getirmek, Eğitim Ve Öğretime Açılıncaya Ve Norm Kadroya Bağlı Atama Yapılıncaya Kadar Geçen Süre İçerisinde Kurumun Yönetim Hizmetlerini Yürütmek Üzere, 5 İnci Maddeye Göre Müdürlük Sınavına Girme Şartı Taşıyanlar Arasından, Valilikler Tarafından Kurucu Müdür Görevlendirilebilir. Bu Görevde Geçen Süreler, Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında Eğitim Kurumu Müdürlüğünde Geçen Süreler Gibi Değerlendirilir.
 
müdür Yetkili Öğretmenliğe Görevlendirme
 
madde 14 – (1) Müdür Normu Bulunmayan Eğitim Kurumlarında Fiilen Görevli Öğretmenler Arasından, Öğretmenlik Görevi Yanında Yönetim Hizmetlerini De Yürütmek Üzere, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Ve Valiliğin Onayıyla Müdür Yetkili Öğretmen Görevlendirilebilir. Bu Görevde Geçen Süreler, Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılığında Geçen Süreler Gibi Değerlendirilir.
 
merkez Teşkilata Bağlı Eğitim Kurumları
 
madde 15 – (1) Doğrudan Bakanlık Merkez Teşkilatına Bağlı; Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri, Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüleri, Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Evleri İle Yaygın Eğitim Kurumları Ve Diğer Kurumların Yöneticiliklerine Yapılacak Atamalarda Sözlü Sınav Ve Değerlendirme, Eğitim Kurumunun Bulunduğu İlde Kurulan Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu Tarafından Yapılır. Sözlü Sınav Ve Değerlendirme Komisyonu Tarafından Adayların Atanacakları Eğitim Kurumları; Yapacakları Tercihler Ve Atanma Puanı Üstünlüğüne Göre Belirlenir. Eğitim Kurumu Yöneticileri, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Üzerine Vali Tarafından Atanır.
 
beşinci Bölüm
 
hizmet Bölgeleri, Kurum Tiplerinin Tespiti Ve Yer Değiştirmeler
 
hizmet Bölgeleri Ve Kurum Tipleri
 
madde 16 – (1) Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında Hizmet Bölgeleri Her İlde Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna Göre Tespit Edilen Eğitim Kurumu Tiplerini İfade Eder.
 
(2) Her Derece Ve Türdeki Eğitim Kurumlarının Tipleri, Ek-2 Üzerinden Yapılan Değerlendirme Sonucunda A, B, C Ve D Tipi Olmak Üzere Valiliklerce Belirlenerek Bakanlığa Bildirilir.
 
hizmet Süresinin Başlangıcı
 
madde 17 – (1) Dönüşüme, Birleşmeye, Ad Değişmesine, Statü Değişikliğine Veya Fiziki Mekan Değişikliğine Tabi Tutulan Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Bulundukları Kurumdaki Hizmet Süresinin Hesabında Bu Yöneticilerin Söz Konusu Eğitim Kurumuna İlk Atanma Tarihi Esas Alınır.
 
(2) İsteğe Veya Çalışma Süresine Bağlı Olarak, Kendi Hizmet Bölgesine Veya Diğer Hizmet Bölgelerine Yer Değiştirme Suretiyle Ataması Yapılan Yöneticilerin Hizmet Süresi Yeniden Başlar.
 
isteğe Bağlı Yer Değiştirmeler
 
madde 18 – (1) Görevli Oldukları Eğitim Kurumlarında Fiilen En Az Üç Yıl Görev Yapan Yöneticiler, İl İçinde Boş Bulunan Eğitim Kurumlarına, 5 İnci Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendine Uygun Olmak Kaydıyla, Kendi Hizmet Bölgesindeki Eğitim Kurumları İçin 10, Bir Alt Veya Bir Üst Hizmet Bölgesindeki Eğitim Kurumlarından Da 10 Olmak Üzere En Fazla 20 Tercih Yaparak Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talebinde Bulunabilir. Bu Suretle Yapılacak Yer Değiştirmeler; Başvuru Tercihleri Ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu Puanı Üstünlüğüne Göre İlgili Valiliklerce Gerçekleştirilir.
 
(2) 12 Nci Maddenin Altıncı Fıkrasına Göre Atanan Müdür Başyardımcıları, Boş Bulunan Müdür Yardımcılıklarına Bu Madde Kapsamında Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talebinde Bulunabilirler.
 
(3) Bu Yönetmeliğin Yayımı Tarihinden Önce Müdür Başyardımcısı Olarak Atananlar, Tercihleri Ve Norm İhtiyaçları Dikkate Alınarak Bu Madde Kapsamında Yer Değiştirme Suretiyle Müdür Başyardımcısı Olarak Atanabilirler.
 
(4) Bu Maddeye Göre Yer Değiştirmelerde Çalışma Süresi 30 Haziran Tarihi Esas Alınarak Belirlenir Ve Yer Değiştirmeler Her Yıl Temmuz-ağustos Aylarında Sonuçlandırılır.
 
çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler
 
madde 19 – (1) Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumlarında Müdür, Müdür Başyardımcısı Ve Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri, İl İçinde Bölge Hizmeti Ve Rotasyon Esasına Göre Yapılır.
 
(2) Müdür, Müdür Başyardımcısı Veya Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumunda Altı Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayan Yöneticilerin Görev Yerleri; Tercihleri Ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Hesaplanan Puan Üstünlüğüne Göre, 5 İnci Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendine Uygun Olmak Kaydıyla Değiştirilir.
 
(3) Yöneticilerin Her Hizmet Bölgesi İçin Belirlenen Altı Yıllık Hizmet Sürelerini Aynı Eğitim Kurumunda Tamamlamaları Esastır. Bulundukları Hizmet Bölgesindeki Hizmet Süresini Tamamlayan Yöneticiler, Kendi Hizmet Bölgesindeki Eğitim Kurumları İçin 10, Bir Alt Veya Bir Üst Hizmet Bölgesindeki Eğitim Kurumları İçin De 10 Olmak Üzere En Fazla 20 Tercihte Bulunurlar. Bu Suretle Yapılacak Yer Değiştirmeler; Başvuru Tercihleri Ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu Puanı Üstünlüğüne Göre İlgili Valiliklerce Gerçekleştirilir.
 
(4) Tercihlerine Göre Ataması Yapılamayan Veya Tercihte Bulunmayanların Atamaları Elektronik Ortamda Valiliklerce Gerçekleştirilecek Kura Sonucuna Göre Hizmet Bölgelerinden Birine Re’sen Yapılır.
 
(5) Bu Maddeye Göre Yer Değiştirmelerde Çalışma Süresi 30 Haziran Tarihi Esas Alınarak Belirlenir Ve Yer Değiştirmeler Her Yıl Temmuz-ağustos Aylarında Sonuçlandırılır. Yer Değiştirme İşlemlerinin Takvimi Ve Başvuruya İlişkin Hususlar Valiliklerce Duyurulur.
 
(6) Bu Madde Kapsamında Yer Değiştirmeye Tabi Eğitim Kurumu Yöneticilerinden Boş Eğitim Kurumu Bulunmaması Nedeniyle Ataması Yapılamayanların Yer Değişiklikleri, Bir Sonraki Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirme Döneminde Öncelikli Olarak Gerçekleştirilir.
 
(7) 12 Nci Maddenin Altıncı Fıkrasına Göre Atanan Müdür Başyardımcıları, Bu Madde Kapsamında Müdür Yardımcısı Olarak Yer Değiştirirler. Ancak, Bu Yönetmeliğin Yayımı Tarihinden Önce Müdür Başyardımcısı Olarak Atananlar, Müdür Başyardımcısı Olarak Yer Değiştirmeye Tabi Tutulur.
 
atama Ve Yer Değiştirmelerde Puan Eşitliği
 
madde 20 – (1) Atamalarda Ve Yer Değiştirmelerde Puan Eşitliği Halinde; Sırasıyla Eğitim Düzeyi, Öğretmenlik Kariyer Basamağı Üstünlüğü, Yöneticilikteki Ve Öğretmenlikteki Hizmet Süresi Atamaya Esas Alınır.
 
soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler
 
madde 21 – (1) Soruşturma Sonucu Görev Yerlerinin Değiştirilmesi Teklif Edilen Yöneticiler, Öncelikle Alt Hizmet Bölgelerinde Bulunan Eğitim Kurumlarına Olmak Kaydıyla Hizmet Bölgelerindeki Başka Bir Eğitim Kurumuna Atanırlar.
 
(2) Soruşturma Sonucu Yöneticilik Görevinden Alınması Gerekenler İse Aynı Veya Başka Bir Eğitim Kurumundaki Durumuna Uygun Öğretmen Kadrosuna İl İçinde Veya İller Arasında Atanır.
 
(3) Bu Madde Kapsamında Yer Değiştirme Veya Atamaya Tabi Tutulanlar, Yeni Görevlerine Başladıkları Tarihten İtibaren Dört Yıl Süreyle Yöneticilik Başvurusunda Bulunamaz, Beş Yıl Geçmeden Ayrıldıkları İle Sekiz Yıl Geçmeden Aynı Eğitim Kurumuna Hiçbir Şekilde Yönetici Olarak Atanamazlar.
 
norm Kadro Fazlası Yöneticiler
 
madde 22 – (1) Norm Kadrosu Kaldırılan Veya Herhangi Bir Nedenle Norm Kadro Fazlası Haline Gelen Yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Hesaplanan En Düşük Puandan Başlanarak Belirlenir. Bu Yöneticiler, Valiliklerce, Talepleri Ve Hizmet Gerekleri Birlikte Değerlendirilerek Atanma Şartlarını Taşıdıkları Uygun Görülecek Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Öncelikle Atanırlar.
 
(2) Birinci Fıkra Kapsamındakilerin Yöneticilikleri, Durumlarına Uygun Boş Eğitim Kurumu Bulunmaması Halinde, Bakanlığın Norm Kadrolarını Onayladığı Tarihten İtibaren İki Yıl Daha Devam Eder. Bu Süre İçerisinde Boş Eğitim Kurumu Yöneticilikleri İçin Yapılacak Duyurulara Başvuruda Bulunabilirler. Bu Madde Kapsamında İki Yıllık Süre İçerisinde İlgili Mevzuatında Belirtilen Yöneticilik Normuna Esas Ölçütler Çerçevesinde Görev Yapmakta Olduğu Eğitim Kurumunda Durumuna Uygun Yöneticilik Normunun Artması Ya Da Herhangi Bir Nedenle Boş Yönetici Normu Oluşması Halinde Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Yönetici Bu Kadroya Atanır.
 
(3) Bu Madde Kapsamında İki Yıl İçerisinde Yönetici Olarak Ataması Yapılamayan Norm Kadro Fazlası Yöneticiler, İstekleri De Dikkate Alınarak Kendi Okullarına Ya Da İhtiyaç Bulunan Bir Başka Eğitim Kurumuna Öğretmen Olarak Atanırlar.
 
(4) Bu Madde Kapsamında Talepte Bulunmayan Yöneticilerin Görev Yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Hesaplanan En Düşük Puandan Başlanarak Re’sen Belirlenir.
 
yöneticilik Görevinin Sona Ermesi
 
madde 23 – (1) Eğitim Kurumu Yöneticilerinden;
 
a) Yurt Dışında Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi, Eğitim Ataşe Yardımcısı Olarak Atananlar, Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla Görevlendirilenler İle Uluslararası Kuruluşlarda Ya Da Yurt İçinde, Bakanlık Taşra Teşkilatında Görevlendirilenler Hariç, Bir Yıl Ve Daha Fazla Süreyle Geçici Veya Sürekli Olarak Görevlendirilenlerin Yöneticilikleri,
 
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 İnci Maddesinin (d) Fıkrası Hükümleri Çerçevesinde Bir Yıldan Daha Fazla Süre İle Aylıksız İzin Alanların Yöneticilikleri,
 
c) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 İnci Maddesi Kapsamında Bir Yıldan Daha Fazla Süre İle Aylıksız İzin Alanların Yöneticilikleri,
 
ç) Norm Kadro Fazlası Durumuna Gelen Ve İki Yılın Sonunda Durumlarına Uygun Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atanamayan Yöneticilerin Yöneticilikleri,
 
d) Soruşturma Veya İnceleme Sonucu Yöneticiliklerinin Alınmasına Karar Verilenler İle 5 İnci Maddede Öngörülen Şartları Kaybedenlerin Yöneticilikleri,
 
sona Erer.
 
(2) Birinci Fıkranın (a), (b) Ve (c) Bentleri Kapsamında Yöneticilikleri Sona Erenlerden Bu Durumları Ortadan Kalkanlar; Daha Önce Ayrıldıkları Eğitim Kurumu Yöneticiliğinin Boş Olması Durumunda Öncelikle Bu Eğitim Kurumlarına, Bunun Mümkün Olmaması Ve Talepleri Halinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Önerilecek Durumlarına Uygun Boş Bir Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atanırlar. Bu Şekilde Atanamayanlar, Durumlarına Uygun Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanırlar. Bu Fıkraya Göre Öğretmen Olarak Atananlar, Bulundukları Yerleşim Biriminde İki Yıl İçinde Eğitim Kurumu Yöneticiliği Normu Boşalması Halinde, Boşalan Yöneticilik Görevine Öncelikle Yeniden Atanmak Üzere Başvuruda Bulunabilirler.
 
(3) Kendi İstekleri İle Eğitim Kurumu Yöneticiliğinden Ayrılanlar, Tercihleri Dikkate Alınarak Durumlarına Uygun Boş Kadro Bulunan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanırlar.
 
altıncı Bölüm
 
çeşitli Ve Son Hükümler
 
yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
 
madde 24 – (1) 28/2/2013 Tarihli Ve 28573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.
 
korunan Haklar
 
geçici Madde 1 – (1) 1-2 Ekim 2011 Tarihlerinde Yapılan Yönetici Seçme Sınavından Alınan Puanlara Göre Herhangi Bir Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atanmamış Olanların Bu Puanları, Yapılacak İlk Yazılı Sınava Kadar, Bu Yönetmelik Hükümlerine Göre Yapılacak Atamalara Başvurabilmek Üzere Yazılı Sınav Sonucu Olarak Kabul Edilir.
 
(2) Bu Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Atamalar, Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere, Bu Yönetmeliğin Yayımı Tarihinden İtibaren İki Ay İçerisinde Gerçekleştirilir.
 
dönüştürülen Okulların Yöneticileri
 
geçici Madde 2 – (1) 30/3/2012 Tarihli Ve 6287 Sayılı Kanun Gereği Dönüşümleri Yapılan Okulların, 5 İnci Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Dolayısıyla Norm Kadro Fazlası Haline Gelen Ve Durumlarına Uygun Bir Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Atanamayan Yöneticiler, 19 Uncu Maddeye Göre Yer Değiştirmeye Tabi Tutulana Kadar Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kadrolarının Bulunduğu Okullarda Bırakılır. Bu Durumdaki Yöneticilerin 18 İnci Maddeye Göre İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Hakları Saklıdır.
 
yürürlük
 
madde 25 – (1) Bu Yönetmelik Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.
 
yürütme
 
madde 26 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Millî Eğitim Bakanı Yürütür.
 


ekler Aşağıdadır.


 Logged

Aradığını bulmak için sen de birşeyler eklemelisin.

Lütfen özelden soru sormayınız.Herkesin faydalanması için sorularınızı lütfen forum sayfalarımıza yazınız.


Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 4000


View Profile
Re: Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı
« Posted on: 13 Temmuz 2020, 07:46:25 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı oyunları, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı programı, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı , Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı program yükle, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı download, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı hikayeleri, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı kitabı, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı haber, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı yükle, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı videosu, Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Başbakanlıkta! Güncel Konular akın 14 15600 Son Mesaj 16 Nisan 2008, 19:52:00
Gönderen: Mehmet
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Hakkında Yorum Güncel Konular Mehmet 2 6440 Son Mesaj 15 Nisan 2008, 22:18:56
Gönderen: KILIÇ
Meb Yönetici Atama Yönetmeliği Sitedeki Sorunlar « 1 2 » Mehmet 18 23021 Son Mesaj 17 Kasım 2008, 16:39:15
Gönderen: KILIÇ
Yeni Öğretmen Atama Yönetmeliği Yayımlandı Kanunlar-Yönetmelikler-Genelgeler Mehmet 0 4243 Son Mesaj 05 Mayıs 2010, 22:46:14
Gönderen: Mehmet
Yönetici Atama Yönetmeliği Yayımlandı İdari İşler Mehmet 0 2974 Son Mesaj 10 Haziran 2014, 08:18:45
Gönderen: Mehmet
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it