*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Aktivasyon mailiniz gelmediyse buraya tıklayın.
23 Ekim 2019, 12:46:39


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
K: Çoklu zekâ nedir?  (Okunma Sayısı 11214 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 22 Ağustos 2008, 14:14:21 »
cendere
Ziyaretçi

Çoklu zekâ nedir?
Yıllarca insanların doğuştan geldiğine inanılan belli bir zekâya sahip olduğu, yaşamını onunla sürdürdüğü görüşü hâkimken artık günümüzde insan zekâsının sınırları, araştırmalarla birlikte yeniden çizilmeye başlandı.
Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner zekâ kavramına farklı bir boyut getirdi. GARDNER, 1983’te yazdığı “Aklın Çerçeveleri” adlı kitabında kültürlerin ve bilim adamlarının zekâyı çok kısıtlı olarak tanımlayarak ele aldıklarını, zekânın bir ya da bir kaç faktörden çok daha fazlasını içerdiğini ve her insanda yedi farklı zekânın bulunduğu tezini ortaya attı.
Prof. GARDNER, çalışmaları sonucu zekâyı yeniden tanımladı. Zekâ, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür. İnsan zekâsı yaşamın her anında, bir makineyi icat ederken, bir hedefi gerçekleştirirken, insanları ikna ederken, bir söküğü dikerken veya bir resim çizerken, bir rolü canlandırırken çok farklı zaman ve durumlarda harekete geçer ve kullanılır.
Her insan sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.
Dünya tarihine şöyle bir bakıldığında, GARDNER’ın teorisini destekleyen pek çok önemli ayrıntıya, olaya rastlanabilir. Dünyanın en ünlü atletleri, en büyük müzisyenleri girdikleri IQ sınavlarından çok düşük puanlar almışlardır. Böylesine düşük IQ puanlarına göre bu insanlara zeki diyemiyorsak, onları kendi alanlarında bu denli başarılı kılan ne olabilir? Bu başarılı insanların zihinsel yeterliliği farklı ilgi ve beceri alanları ile yeniden tanımlanabilir. Çünkü her insanın kendini ifade ederken kullandığı dil farklıdır. Bir müzisyen kendini yaptığı bestelerle, bir tiyatrocu kendini canlandırdığı rollerle ya da bir ressam çizgileri ile kendini ifade eder.
Her insan farklıdır, tektir ve özeldir. Her insanın da insanlık kültürüne katkısı farklı yönlerdedir.
Prof. GARDNER yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. GARDNER’a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri yaşamak, öğrenmek, problem çözmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtırlar.
1995 yılında Doğa Zekâsı 8. zekâ olarak kabul edildi.
Sözel-Dilsel Zekâ Nedir?
Sözel-Dilsel Zekâ, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki kompleks anlamları kavrayabilme, insanları ikna edebilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.
Sözel-Dilsel Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri:
•   Farklı kelimeleri, sesleri, ritmleri, renkleri dinler ve tepkide bulunur.
•   Dinleyerek, okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenir.
•   Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar.
•   Okuduklarını anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar.
•   Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için, farklı gruplara etkili bir biçimde hitap edebilir.
•   Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil sanatlarında farklı yapılar oluşturabilir.
•   Dilbilgisi kurallarını etkili bir şekilde kullanarak yazar. Kelime dağarcığı zengindir.
•   Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir.
•   Hikâye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır.
•   Yeni dil formları oluşturur.
•   Etkili dinleme becerilerine sahiptir.

Matematiksel-Mantıksal Zekâ Nedir?
Matematiksel-Mantıksal Zekâ, sayılarla çalışma, muhakeme etme, tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme, soyut ve sembolik problemleri çözebilme, kavramlar, düşünceler ve fikirler arası kompleks ilişkileri algılayabilme becerisidir.
Matematiksel-Mantıksal Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri:
•   Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurar.
•   Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir.
•   Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır.
•   Hipotezler kurar ve sınar.
•   Bulmaca ve zekâ oyunlarını sever.
•   Miktar tahminlerinde bulunur.
•   Grafikler ya da şekiller halinde verilen(görsel) bilgileri yorumlar.
•   Bilgisayar programları hazırlar.
•   Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.

Görsel-Mekânsal Zekâ Nedir?
Görsel-Mekânsal Zekâ, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir.
Görsel-Mekânsal Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri:
•   Görerek ve gözleyerek öğrenir.
•   Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.
•   Grafik, diyagram, harita, şekil ve modelleri yorumlayabilir.
•   Dinlediklerinden zihinsel objeler, hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır.
•   Çizmek, resim yapmak, boyamak ve modeller oluşturmaktan zevk alır.
•   Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır.
•   Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir.
•   Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.
Kinestetik-Bedensel Zekâ Nedir?
Kinestetik-Bedensel Zekâ, aklın ve vücudun mükemmel bir fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir.
Kinestetik-Bedensel Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri:
•   Zihin ve vücut koordinasyonlarını etkili bir biçimde kullanır.
•   Sağlıklı yaşam konusunda vücuduna özen gösterir.
•   Fiziksel işlerde, görevlerde denge, zerafet, maharet ve dakiklik gösterir.
•   Çevresini, nesneleri, eşyaları dokunarak ve hareket ederek inceler. Öğrendiklerine dokunmayı ya da onları kullanmayı tercih eder.
•   Fiziksel maharet isteyen alanlarda (dans, spor ...) yenilikler keşfeder ve farklılıklar ortaya çıkarır.
•   Rol yapma, atletizm, dans, dikiş nakış gibi alanlarda yeteneği vardır.
•   Aktif katılımla daha iyi öğrenir. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlar.
•   Gezi-inceleme, model/maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alır.
•   Organizasyon yapma özelliği gelişmiştir.
•   Bulundukları çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdır ve sorumlu davranır.

Kişilerarası-Sosyal Zekâ Nedir?
Kişilerarası-Sosyal Zekâ, insanlarla birlikte çalışabilme, sözel-bedensel zekâ dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, insanları yönetebilme, onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.
Kişilerarası-Sosyal Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri:
•   Yaşıtları ile ya da farklı yaş grupları ile birlikte olmaktan zevk alır.
•   Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdır.
•   Diğer insanları konuşmaları ile etkiler.
•   Grup ve takım çalışmalarından, çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkararak, gruplar halinde çalışmaktan zevk alır.
•   Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdır.
•   Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilir.
•   Güçlü bir espri yeteneğine sahiptir.
•   Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilir.
•   İnsanların her türlü davranışına karşı kabul edicidir.
•   Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanır.
•   Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilir.
•   İnsanları organize etme yetenekleri vardır. Liderlik vasıflarını taşır.

Kişisel-İçsel Zekâ Nedir?
Kişisel-İçsel Zekâ, kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu doğrultuda planlama, kişisel istek ve hayaller oluşturabilme becerisidir.
Kişisel-İçsel Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri:
•   Yalnız kalmaktan hoşlanırlar.
•   Yaşadığı her olay ve deneyim üzerinde çok fazla düşünür.
•   Kendi içinde bir değer ve anlayış sistemi oluşturur. Her şeyde kendinden bir şey arar.
•   Kendi duygu ve düşüncelerinin farkındadır.
•   Kendisini farklı tarzlarda ifade edebilir; yazar, ressam, heykeltraş... vb.
•   Yaşam felsefesini oluşturmaya yönelik bir anlayış içindedir.
•   Bireysel çalışmalardan zevk alır.
•   Yaşamında motivasyon kaynağı hedefleridir.
•   Kendisi üzerinde düşünmek için çok zaman harcar ve sürekli bir kişisel değerlendirme süreci yaşar.
Müziksel-Ritmik Zekâ Nedir?
Müziksel-Ritmik Zekâ, sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.
Müziksel-Ritmik Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri:
•   İnsan sesi ve çevreden gelen sesler gibi çok farklı seslere karşı duyarlıdır, dinler ve tepkide bulunur.
•   Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur.
•   Seslerle nota ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir.
•   Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir.
•   Müziksel enstrümanlara karşı ilgilidir. Enstrümanları kullanmayı kolaylıkla öğrenebilir.
•   Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilir.
•   Ritim tutar.
•   Öğrendiği şarkıları mırıldanarak gezer.
Doğa Zekâsı Nedir?
Doğa Zekâsı, doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.
Doğa Zekâsına Sahip İnsanların Özellikleri:
•   Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidir. Çiçek türleri, hayvan türleri onlar için çok dikkat çekicidir.
•   Zooloji, botanik, organik kimya, tıp, fotoğrafçılık, dağcılık, izcilik... vb alanlara ilgi duyar.
•   Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanır.
•   Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdır.
•   Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenir.
Araçlara dayalı eğitimin diğer faydaları şunlardır:
•   Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.
•   Öğrenmeyi somutlaştırır.
•   Bir yaşantı ortamı sağlar.
•   Öğretme-öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.
•   Laf kalabalığını (verbalizmi) önler, yani sözden ekonomi sağlar ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi olanaklı kılar.
•   Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar.

Alıntı-DKAB öğretmen platformu
Logged
Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 3989


View Profile
Re: Çoklu zekâ nedir?
« Posted on: 23 Ekim 2019, 12:46:39 »

 

MESAJDAKİ DOSYA VE EKLENTİLERİ GÖRMEK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ.Üye olmak 10 Sniyenizi alacaktır.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Çoklu zekâ nedir? oyunları, Çoklu zekâ nedir? programı, Çoklu zekâ nedir? , Çoklu zekâ nedir? program yükle, Çoklu zekâ nedir? download, Çoklu zekâ nedir? hikayeleri, Çoklu zekâ nedir? kitabı, Çoklu zekâ nedir? haber, Çoklu zekâ nedir? yükle, Çoklu zekâ nedir? videosu, Çoklu zekâ nedir?, şarkı sözleri
Logged
 
İlgili Konular
Konu Başlığı Başlatan Y G Son Mesaj
Dikkat! Zeka Kulaktan Ölçülüyor Eğitim Haberleri ve Yorumları okancan 0 2741 Son Mesaj 24 Ekim 2008, 21:02:28
Gönderen: okancan
Çoklu Zeka testleri Eğitim feyza05 1 10487 Son Mesaj 09 Kasım 2011, 21:58:11
Gönderen: ozturk
Çoklu Zeka Testi Eğitim güllerdiyarı 0 3816 Son Mesaj 28 Kasım 2008, 00:42:17
Gönderen: güllerdiyarı
Nedir Bu Duygusal Zeka? Eğitim viyolin 0 3022 Son Mesaj 03 Şubat 2009, 00:04:46
Gönderen: viyolin
Çoklu Zeka Kuramına Uygun Çarpım Tablosu Öğretisi Matematik hsyn 0 4466 Son Mesaj 19 Temmuz 2011, 21:55:10
Gönderen: hsyn
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

sitemap ( urllist ( rss ( archiv ( arsiv ( xml (

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it