Tanışma Oyunları

Smf Seo Versiyon Egitimciyim.Net, -- Seo entegre sistem.

Array
tesir
Wed 30 September 2015, 02:27 am GMT -0500

OKULA HOŞ GELDİN ROZETİ
 
 
 
Okulun ilk günü çocuklar sınıf kapısında teker teker karşılanarak öğrencilere “Hoş geldin sen de artık….. sınıfının bir parçasısın ve bu rozeti takmaya hak kazandın. Ben de bu sınıfın öğretmeni….. “ diye hoş bir karşılama yapılır ve öğrencilere birer rozet takılır.
 •Hazırlanan rozet sınıfın ismiyle ilgili bir resim yada  okulun logosu olabilir.
 •Kalp, yıldız vb. bir şekil olabilir.
 •Çocukların sevdiği hayvan, taşıt, meyve vb. resimleri olabilir.
 
 
 
ŞEKER SAYMACA
 
 
 
Malzemeler: İçi görünmeyen bir torba ve şekerler.
 
 
 
Öğrenciler yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen onlara bir sürpriz yapacağını söyler ve elindeki kocaman torbayı sallar.
 •İçi görünmeyen bir torbanın içine şekerleri koyalım.
 •Çocuklara  içinde ne olduğunu tahmin etmesini isteyelim.
 •Doğru tahminde bulunmaları için küçük ipuçları verelim. Torbayı sallayıp şekerlerin sesini dinletelim. Yenilebilir olduğunu söyleyelim. Tatlı olduğunu söyleyelim vb.
 •Sonra torbadan şekerleri dökelim ve kaç tane olduğunu tahmin etmelerini isteyelim.
 •Şekerleri sayalım. Tahminleriyle  karşılaştıralım.
 •Sonra da şekerlerimizi renklerine göre gruplayalım..
 •Hangi renk şeker çok, hangi renk şeker az karşılaştıralım.
 •En sevdiğimiz şekerden birer tane yiyelim.
 •Sonra da bizim sınıfımızda en çok neli şeker sevilirmiş grafiği yapalım.
 
 
 
TOPLA TANIŞMA OYUNU
 
 
 •Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar.
 •Öğretmen elindeki topu çocuklara gösterir ve “ Bu benim en sevdiğim topum.  Topumu tutan adını söyler” der.
 •Çocuklara sırayla topu atar. Her çocuk topu tuttuktan sonra  adını söyler ve topu tekrar öğretmene atar, öğretmende adını tekrar söyler.
 •Öğretmen her çocuğa topu mutlaka atmalıdır.
 •Bazı çocuklar ilk seferde adını söylemek istemez daha sonra tekrar onlara şans verilmelidir.
 
 
 
İPLE İSİM SÖYLEME
 
  
 •Çocuklar daire şeklinde otururlar.
 •Öğretmen çocuklara daha önce örümcek görüp görmediklerini sorar.
 •Daha sonra onlara önceden hazırladığı örümcek ve örümcek ağı resmini gösterir.
 •Şimdi sınıfın örümcek ağını yapacaklarını söyler.
 •Çocuklara ipi atar çocuklar bir eliyle ipi tutar ve adını söyler.
 •Diğer eliyle ipi başka bir çocuğa atar.
 •Oyun her çocuk adını söyleyene kadar devam eder.
 
 
 
İSMİMİZİ RİTİMLE SÖYLEYELİM
 
 
 •Öğrenciler yarım ay şeklinde oturur.
 •Öğretmen ellerini çırparak ve ismini heceleyerek “Benim adım Bilge senin ki ne?” diye sorar.
 •Daha sonra çocuklar sırayla birbirlerine önce adlarını söyleyip sonrada arkadaşına adını sorarak oyunu devam ettirir.
 •Her öğrenci adını söyleyene kadar oyun devam eder.
 •Oyuna farklı hareketlerde katılabilir. Ayağını yere vurma, elleriyle dizine vurma vb.
 
 
 
ADINI SÖYLEYEN HEYKEL
 
  
 •Öğretmen sınıfta bir müzik açar.
 •Çocuklara müziği durdurduğunda heykel gibi hareketsiz kalmalarını söyler.
 •Öğretmen müzik durduğunda bir çocuğun yanına giderek  “Benim adım Bilge senin adın ne?” diyerek sorar.
 •Çocuklardan adlarını yüksek sesle söylemelerini ister.
 •Her çocuğun adı söylenene kadar oyun devam eder.
 •Öğretmen çocuklardan farklı pozisyonlarda duran heykel olmalarını isteyebilir.
 
 
 
HOPLARIZ ZIPLARIZ OYUNU
 
  
 •Öğretmen aşağıdaki tekerlemeyi söyler.
 •Herkes  yer çömelir ve gözlerini kapar.
 •Bir çocuklun üzeri örtülür ve “Kim yok?”  diye sorulur.
 •Diğer çocuklar ayağa kalkar ve kimin olmadığını bulmaya çalışır.
 
 
 
Hoplarız zıplarız
 
Havalara uçarız
 
Kedi gibi yumulur
 
Gözleri de kaparız
 
 
 
KAHKAHA OYUNU
 
 
 •Öğrenciler yarım ay şeklinde oturur.
 •Öğretmen elindeki topu çocuklara gösterir ve “Bu topu havaya atacağım tekrar tutuna kadar herkes kahkaha atacak“ ve  “Topu tuttuğumda da herkes çok sessiz olacak” der.
 •Öğretmen topu her atıp tuttuktan sonra bir çocuğun adını söylemesini ister.
 •Oyun her çocuk adını söyleyene kadar devam eder.
 •Aynı zamanda öğretmen bu oyunla çocuklara sesli-sessiz kavramını öğretmiş olur.
 
 
 
İSİM TRENİ
 
 
 •Çocuklar bir halka oluştururlar.
 •En iyi tren taklidi yapan bir öğrenci ortaya çıkar. “Puf”, “puf”, ”çuf”, “çuf”, “düüt” gibi sesler   çıkararak  ve bu arada kendi ismini tekrarlayarak , halkanın içinde dolanır.
 •Tren başı olan çocuk bir diğer öğrencinin önüne gelerek elini sıkar ve “Merhaba, ben ….. (ismini söyler)” Tanıştığı çocuk da ismini söyleyince arkadaşını elinden tutar ve arkasına alır. Böylece bu çocuk ikinci vagon olur. İki çocuk birlikte bir yandan tren sesi çıkarırken ilk çocuğun ismini tekrarlar.
 •İlk iki çocuk bir üçüncü çocuğun önüne gelir, elini sıkar ve tanışırlar ve üçüncü çocuk da trene vagon olarak eklenir ve halkanın içinde dolanırlar onun ismi söylenir. (Bu arada vagon başı ikinci çocuk olur)
 •Böylece her çocuk ile tanışılır her çocuğun ismi bir tur söylenir.
 
 
 
Yararlanılan Kaynak: The New Games Foundation, 1981, More New Games, New York: Dolphin Books/Doubleday&Company
 
 
 
TANIŞMA, SELAMLAŞMA
 
 
 
Çocuklar iç içe iki daire halinde zıt yönde yürürler. Eğitmen özel bir işaretle “dur” der. Her iki dairedeki  çocuklar dururlar. Karşı karşıya olanlar isimlerini birbirine söyler.
 
Yararlanılan Kaynak: Önder, Alev, 1993, Okul Öncesinde Pedogojik Drama Ders Notları. Marmara Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Bölümü.
 
 
 
ÖNDEKİNİN AYNISINI YAP
 
 
 
Çocuklar birbirlerinin omuzlarını tuturak bir sıra olurlar. Yüzler enselere bakacak şekilde  kollar uzatılarak öndekinin omuzlarından hafifçe tutulur. Grup daire çizerek yürür. En öndeki çoçuk bazı hareketler yapar. Başını sağa eğer, sola eğer, omuzlarını kaldırır indirir, diz çöker. Arkadaki çocuklar onun aynısını taklit etmeye çalışırlar. Bir iki turda bir lider değişir.
 
Yararlanılan Kaynak: Önder, Alev, 1993, Okul Öncesinde Pedogojik Drama Ders Notları. Marmara Üniversitesi-Okul Öncesi Eğitimi Bölümü.
 
 
 
DOĞUM GÜNLERİ GRAFİĞİ
 
 
 
Öğrenci sayısı kadar içi boş doğum günü pastası resmi basın. Her öğrenciye bir tane verin ve bu pastaların üstüne adlarını ve doğum günlerini yazmalarını isteyin. (Pastalarını istedikleri gibi boyayıp süsleyebilirler de) Bir büyük kartona bir histogram şeması çizin. Şemanın alt tarafında ayların isimleri yer almalı. Öğrenciler sıra ile doğum günü pastalarını şemadaki uygun ayın üstüne üst üste gelecek şekilde yapıştırmalarını isteyin. Bu şemayı panoya asın.
 
 
 
KAĞIT BEBEKLER
 
 
 
Öğrencilere boyları kadar kağıtlar verilir. Kağıdın üstüne yatıp bir arkadaşının yardımı ile bu kağıtlara boyunlarının altından itibaren bedenlerinin çizimini çıkartırlar. Daha sonra herkesten bu siluetlerin içine bir giysi dizayn etmeleri istenir. İşleri bitince herkes kağıdını önünde tutar, başını uygun yere yerleştirir ve hep birlikte bir resim çektirilir.
 
 
 
GÜNEŞ, GÖKYÜZÜ, GÖKKUŞAĞI
 
 
 
Öğrenciler daire şeklinde ayakta durur. Herkes sağ tarafına döner. Her öğrenci verilen yönerge doğrultusunda önündeki arkadaşının sırtına parmağı ile şekiller çizer.
 
 
 
Yönerge: Bir güneş çizin, şimdi ışıkları... Hadi gözlerini, gülen ağzını da çizelim. Aaaa yağmur yağıyor, birkaç damla başladı. Şimdi çok şiddetli yağıyor, fırtına var, şimşek çakıyor. Şimdi yağmur yavaşladı, durdu. Güneç çıktı, gökkuşağı oluştu. Tam 7 çizgisi var. Şimdi bu gökkuşağının altına arkadaşınıza bir hediye çizin. Bitince de isminizi yazın.
 
 
 
ARKADAŞINI TANI
 
 
 
Malzemeler: Her çocuğa ait bir fotoğraf, fon kartonu
 
 
 
*Öğrenciler yarım ay şeklinde yere oturur.
 
*Öğretmen karşılarına geçerek fon kartonuna yapıştırılmış fotoğrafları ters olarak yere dizer.
 
*Öğretmen tekerleme söyleyerek sayışma yapar ve bir öğrenci seçer (okulun ilk günleri olduğundan çekingen davranan çocuk olursa gönüllü olanlardan seçilmelidir).
 
*Öğretmen seçtiği öğrenciden, yerdeki kartlardan bir tanesini seçmesini ister.
 
*Öğrenci, seçtiği karttaki kişinin kim olduğunu bulmaya çalışır.
 
*Doğru bilirse "arkadaşım ben…….(ismini söyler) senin adın ne?" Diye sorar.
 
*Bir dahaki kart seçme hakkı ismi sorulan öğrenciye verilir ve oyun tüm öğrencilerin kartlarının seçilip adının öğrenilmesine kadar devam eder.
 
 
 
MÜZİKLİ BALONLAR
 
 
 
Malzemeler: Balon, CD ve asetat kalemi
 
 
 
*Öğretmen tüm öğrencilere birer tane balon dağıtır ve balonları şişirmelerini ister (şişiremeyenlere yardım edilir).
 
*Öğretmen tüm balonlara öğrencilerin isimlerini yazar.
 
*Daha sonra müzik çalmaya baslar ve öğrenciler balonları havaya atarak karışmasını sağlarlar.
 
*Müzik durduğu zaman herkes en yakınındaki balonu yakalayarak, ellerindeki balonun üzerinde ismi yazan kişiyi bulmaya çalışır.
http://www.ailedenokula.com/portal/rehber/658/tanisma-oyunlari