Boşanmada Yasal Haklarımız Neledir?

Smf Seo Versiyon Egitimciyim.Net, -- Seo entegre sistem.

Array
legoval26
Mon 26 May 2014, 08:37 am GMT -0500
Boşanmada Yasal Haklarımız Nelerdir, Boşanma Davası Nasıl Açılır?

bir Kadın Kocasından Ayrı Yaşamayı İstemesi Halinde Başka Bir Ev Tutarak Orada Yaşamayı Seçmesi Durumunda Evine Dönmeye Zorlanamaz. Ancak Koca Kadının Evine Dönmesini İstiyorsa Onu Mahkeme Kanalıyla Resmen Davet Edebilir Ve Bu Davete Uymayan Kadın Aleyhine  boşanma Davası  Açabilir. Haklı Nedenlerle Ayrı Yaşamak İsteyen Bir Kadın, Boşanma Davası Açmadan Da Hakim Kararı İle Ayrı Bir Mesken Edinebilir.
eşlerden Herhangi Biri, Boşanma Nedenlerine Dayanarak Ayrılık Kararı Verilmesi İçin Mahkemeye Başvurabilir Ve Haklı Görülmesi Halinde Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Ayrılık Kararı Verilebilir. Medeni Kanuna Göre Evin Reisi Kocadır Ve Bu Sıfatla Ailenin Geçimini Sağlamak Zorundadır. Kadın Ancak Buna Yardımcı Olmakla Görevlidir. Evini Terkeden Kocaya Karşı, Boşanma Davası Dışında, Nafaka Davası Açılabilir.


evliliğin Devamı Süresince Velayet Ana Ve Babaya Birlikte Verilmiştir. Anlaşmazlık Halinde Babasınn Oyu Geçerli Sayılır. Ancak Baba Velayet Hakkını Kötüye Kullanıyorsa Annenin Mahkemeye Başvurarak Velayetin Babadan Alınmasını İstemeye Her Zaman Hakkı Vardır. boşanma  Veya Ayrılık Durumlarında Velayet Çocuğa Kim Daha İyi Bakabilecekse, Ona Verilir. Genelde De, Bu Çocukların Annesidir. Bu Konuda Erkeğin Kadından Hiçbir Üstünlüğü Yoktur. Boşanma Veya Ayrılık, Erkeğin Kadına Uyguladığı Şiddetten Kaynaklanmışsa, Yargıç Böyle Bir Kişiye Çocuk Teslim Edilemeyeceğine Kolay İkna Olur.


kadın Kocası Tarafından İstemediği Cinsel Davranışlara Şiddet Kullanılarak Zorlanmışsa Bu Durum Hem Cezai Ve Hem De Boşanma Davasına Konu Olabilir Ve Şiddet Kullanıldığı İspat Edilebilirse, Kadın Manevi Tazminat Dahi Alabilir. Evli Kadınların, Ev Dışında Herhangi Bir (ahlaka Aykırı Olmayan) İşte Çalışması İçin Artık Kocanın İznine İhtiyacı Yoktur.


türk Medeni Yasası Uyarınca Hukuken Tek Eşlilik Kabul Edilmiştir. Evlenme Sırasında Eşlerden Birinin Önceden Evli Olması Halinde İkinci Evlilik Geçersiz Sayılır. Ayrıca Evlilik Sırasında Eşlerden Herhangi Birinin Akıl Hastalığı Varsa, Sürekli Olarak Sezgin Değilse, Birinci Derecede Kan Hısımları İse Bu Evlilikler Olmamış Sayılır. Bunun İçin Herhangi İlgili Kimse Tarafından Mahkemeye Başvurulmuş Olması Gerekir. Evlilik Anında Geçici Bir Sebeble Sezgin Bulunmayanlar, Evlenme Hata, Hile Ve Tehdit Sonucunda Gerçekleşmiş İse Zarar Gördüğünü İleri Süren Eşin, Olaydan İtibaren Altı Ay, Ama Her Halde Evlenmeden İtibaren Beş Sene İçerisinde Mahkemeye Başvurması Halinde Evlilik Feshedilebilir. Meltemdagasan.av.tr ankara Avukat Olarak Hukuk Büromuzda Anlaşmalı Ve Çekişmeli Boşanma Davaları Bakılmaktadır.


zina, Cana Kast, Pek Fena Muameleler, Herhangi Bir Cürümden Dolayı Ceza Alınması Ve Haysiyetsizce Yaşam , Birlikte Yaşamı Çekilmez Hale Getirmek, Ortak Meskeni Terk, En Az Üç Seneden Beri Devam Eden Ayrılık Ve Evliliği Çekilmez Hale Getiren Akıl Hastalığı, Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Ya Da Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Halinde Eşlerden Biri, Diğeri Aleyhine boşanma Avukatı Ankara Başvurarak Boşanma Davası Açabilir. Davada İleri Sürülen Sebeplerde Haklı Olan Ve Bu Nedenle Evlilik Hayatı Sona Ermiş Olan Eş, Diğer Eşten, Olayın Özelliğine Göre Manevi Tazminat İsteyebilir. Boşanma Nedeniyle Yoksulluğa Düşecek Eş, Diğerinden, Dava Süresinde De Hakim Kararıyla Gecici Bir Tedbir Olarak Nafaka Ödetilmesini İsteyebilir. Velayet Altında Bulunan Müşterek Çocuklara, Reşit Oluncaya, Eğitimleri Devam Ediyorsa Eğitimleri Sona Erinceye, Kız Çocuklarının İse Evleninceye Kadar İştirak Nafakası Ödenmesi Gerekir.

kaynak : Meltemdagasan.av.tr